IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor 
Najčešće formule datuma i vremena

13. Prikaz datuma kao dana u tjednu

 

Želite li sortirati ćelije prema datumu, oblikujte ih tako da pokazuju dan u tjednu. Želite li sortirati ili filtrirati po danu u tjednu neovisno o datumu, pretvorite ih u tekst dana u tjednu.

Oblikovanje ćelija za prikaz datuma kao dana u tjednu

  1. Označite ćelije s datumima koje želite prikazati kao dane u tjednu.
  2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Ćelije, a zatim karticu Broj.
  3. Pod Kategorija pritisnite Prilagođeno, a zatim u okvir Vrsta upišite dddd za pune nazive dana u tjednu (ponedjeljak, utorak, itd.) ili ddd za skraćene nazive (pon, uto, sri, itd.).

Pretvorba datuma u tekst dana u tjednu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije TEXT i WEEKDAY.

Prikazivanje Dana u tjednu kao Broj

Prikaz dana u tjednu kao broj

Formula u ćeliji E2: =WEEKDAY(A2)-1

Formula u ćeliji G2: =VLOOKUP(C2;dani;2;FALSE)
=> Naravno ovdje možete odmah iz datuma izvući dan pa formula može biti i ovakva:
=VLOOKUP(TEXT(A2;"dddd");dani;2;FALSE)

Adsense sponzorAdsense sponzor

     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )