IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - margine u Excelu - postavljanje margina

ODREĐIVANJE MARGINE RADNOG LISTA
MARGINE U EXCELU

Search This Web Site

Adsense sponzorPOSTAVLJANJE i ODREĐIVANJE MARGINE LISTA DOKUMENTA  MICROSOFT EXCEL-a 2003 :

 1. Odaberite radni list ili listove koje želite ispisati.

  Kako?

  Kad unesete ili promijenite podatke, promjene utječu na sve odabrane listove. Ove promjene mogu nadomjestiti podatke na aktivnom listu i drugim odabranim listovima.
  Za odabir Učinite ovo
  Jednog lista Pritisnite karticu lista.

  Ako ne vidite karticu koju želite, pritisnite najprije gumbe za klizanje po karticama za prikaz kartice, a zatim karticu.

  Dvaju ili više susjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto SHIFT i pritisnite karticu zadnjeg lista.
  Dvaju ili više ne-susjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto CTRL i pritisnite kartice drugih listova.
  Svih listova u radnoj knjizi Desnom tipkom miša pritisnite najprije karticu lista, a zatim pritisnite Odabir svih listova na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.).

  Napomena  Ako su kartice listova označene bojom, njihov naziv bit će podcrtan bojom koju odredi korisnik prilikom odabira. Ako se kartica lista prikazuje s pozadinskom bojom, znači da list nije odabran.

  Odustajanje od odabira višestrukih listova

  Za odustajanje od odabira višestrukih listova u radnoj knjizi, pritisnite bilo koji neodabrani list.

  Ako nema vidljivog neodabranog lista, desnom tipkom miša pritisnite karticu odabranog lista. Zatim pritisnite Razdvoji listove na izborniku prečacu.

 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu Margine.
 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  Postavljanje margina stranice

  • U okvir Gornja, Donja, Lijeva i Desna unesite željenu veličinu margine (margina: prazni prostor izvan područja ispisa na stranici)..

   Kako bi se iste margine stranice primijenile i na nove radne listove ili radne knjige, možete napraviti predložak radnog lista ili radne knjige.

  Postavljanje margina zaglavlja i podnožja

  • Da biste promijenili udaljenost između vrha stranice i zaglavlja, upišite novu veličinu margine u okviru Zaglavlje.
  • Da biste promijenili udaljenost između dna stranice i podnožja, upišite novu veličinu margine u okviru Podnožje.

   Ove postavke trebale bi biti manje od postavki margina vrha i dna stranice i veće ili jednake od minimalnih margina pisača.

Savjet

 
Da biste mogli vidjeti kako će margine utjecati na ispisani dokument, kliknite na gumb Pretpregled ispisa prije ispisa dokumenta. Margine u Pretpregledu ispisa podesite tako da kliknete gumb Margine a zatim odvučete crne držače margina na obje strane, te na vrhu i dnu stranice.

Adsense sponzor
 

Također margine možemo podesiti upisom broja u dijaloški okvir za postavljanje margina radnog lista ili više njih aktiviramo klikom na  gumb/naredbom Pretpregled ispisa => gumb Postava => kartica Margine .

Izgled stranice u Excelu određujemo tako da kliknemo na izbornik Datoteka => Postava stranice.


U dijaloškom okviru Postavljanje stranice nalaze se četiri kartice.

Na kartici Stranica određujemo orijentaciju stranice Portret (okomito položena stranica) ili Pejzažno (vodoravno položena stranica).

U polju Skaliranje određujemo postotak na koju će veličinu Excel prilagoditi veličinu  stranice u prozoru, a u polju Veličina papira biramo neku od ponuđenih veličina papira i kvalitetu ispisa.

Na kartici Margine određujemo margina stranice i udaljenost zaglavlja i podnožja od ruba stranice, kao i položaj tablice na listu (da li će se tablica centrirati vodoravno ili okomito na papiru).

Na kartici Podnožje/Zaglavlje uređujemo zaglavlje i podnožje tablice prema želji.  Tako možemo izabrati neki od naslova u popisu ili kliknemo na gumb Prilagođeno zaglavlje (podnožje) nakon čega se pojavi dodatni okvir podijeljen u tri dijela.

U svaki dio unosimo podatke prema želji i uređujemo ih pomoću gumbi u samom okviru. Tako možemo mijenjati font, veličinu i stil fonta, staviti u zaglavlje datum, vrijeme ili broj stranice. Kada uredimo zaglavlje kliknemo na gumb U redu.

Podnožje se uređuje na isti način kao i zaglavlje.

Adsense sponzorAdsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr