IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - pretpregled radnog lista (tablice) - print preview

PRETPREGLED PRIJE ISPISA DOKUMENTA

Search This Web Site

Adsense sponzorPREGLED ( PRINT PREVIEW ) RADNOG LISTA DOKUMENTA  MICROSOFT EXCEL-a 2003 PRIJE ISPISA :

Prije nego što dokument ispišemo na papir, možemo pogledati i provjeriti njegov izgled na ekranu pomoću gumba Pregled ispisa ili pozivanjem naredbe  iz tekstualnog izbornika Datoteka => Pretpregled ispisa
 
- gumb za pregled ispisa

- naredba Datoteka => Pretpregled ispisa

U oba slučaja izgled ekrana se promijeni. Na vrhu se vide samo naslovna traka i grafički izbornik. Na grafičkom izborniku se vrše podešavanja kao što gumbi nose nazive.

Prozor Pretpregleda ispisa dokumenta MS Excela.
 

Adsense sponzor
Naredbe pretpregleda ispisa

 
Gumb Akcija  
Naprijed Prikazuje sljedeću stranicu koja se treba ispisati. Imate li označeno više radnih listova (radni list: Osnovni dokument koji koristite za spremanje i rad s podacima u Excelu. Naziva se i proračunska tablica. Radni list sadrži ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek je spremljen u radnoj knjizi.) i pritisnete Naprijed kada se pojavi posljednja stranica označenog radnog lista, Excel će prikazati prvu stranicu sljedećeg označenog radnog lista.

Adsense sponzorPrethodna Prikazuje prethodnu stranicu koja se treba ispisati. Imate li označeno više radnih listova i pritisnete Prethodno kada se pojavi prva stranica označenog radnog lista, Excel će prikazati posljednju stranicu prethodnog označenog radnog lista.
Zumiranje Prebacuje između pogleda pune stranice lista i povećanog pogleda. Značajka zumiranja ne utječe na veličinu ispisa. Možete prebacivati i između pogleda pune stranice i povećanog pogleda radnog lista tako da pritisnete bilo koje područje radnog lista. Ovisno o razlučivosti monitora, neke grafike možda neće moći vidjeti, primjerice tanke obrube, u pogledu pune stranice.
Ispiši Omogućuje postavljanje mogućnosti ispisa, a zatim ispisuje označeni radni list. 
Postava Omogućuje postavljanje mogućnosti koje nadziru izgled ispisanog lista. 
Margine Prikazuje ili skriva držače margina koje možete povući kako biste prilagodili margine (margina: prazni prostor izvan područja ispisa na stranici). stranice, margine zaglavlja i podnožja, te širine stupaca.
Pretpregled prijeloma stranica Prelazi u pretpregled prijeloma stranica (pretpregled prijeloma stranice: Pogled radnog lista koji pokazuje područja koja će biti ispisana i smještaj prijeloma stranica. Područje koje će biti ispisano bijele je boje, automatski prijelomi stranica crtkane su crte, a ručni prijelomi stranica prikazani su punom crtom.) u kojem možete prilagoditi prijelome stranice (prijelom stranice: Razdjelnik koji prelama radni list u razdvojene stranice kod ispisa. Excel umeće automatske prijelome stranica na temelju veličine papira, postavki margina, mogućnosti promjene veličine i smještaja ručnih prijeloma stanica koje umećete.) na aktivnom radnom listu. Također možete promijeniti veličinu područja ispisa (područje ispisa: Jedan ili više raspona ćelija koje označavate za ispis kada ne želite ispisivati cijeli radni list. Ako radni list sadrži područje ispisa, ispisuje se samo to područje.) i urediti radni list. Naziv gumba promijenit će se iz Pretpregled prijeloma stranica u Obični pogled ako ste bili u pretpregledu prijeloma stranice kada ste pritisnuli Pretpregled ispisa .
Zatvori Zatvara prozor pretpregleda ispisa i vraća se u prethodni pogled aktivnog radnog lista.
Pomoć Otvara ovaj pregled naredbi

Dokument na ekranu izgleda onako kako će se ispisati na papir. Ispis dokumenta možemo pokrenuti direktno klikom na gumb Ispis na traci izbornika ili  tako da zatvorimo ovaj Pretpregled ispisa, a zatim pokrenemo naredbu sa tekstualnog izbornika Datoteka => Ispis  ili klikom na gumb Ispis na alatnoj traci Standard

Izlaz iz prozora Pretpregled ispisa moguć je na više načina:

1. Kliknemo na gumb Zatvori na izborniku Pretpregled ispisa

2. Na tipkovnici pritisnemo tipku Esc.

Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr