IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - zatvaranje radne knjige u Excelu - problemi spremanja radnog lista

ZATVARANJE DOKUMENTA MS EXCEL-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorZATVARANJE DOKUMENTA MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Dokument možemo zatvoriti na nekoliko načina:
 

1. Preko izbornika naredba sa tekstualnog
izbornika Datoteka => Zatvori.

2. Klikom na gumb sasvim desno na traci s izbornicima.

3 Ako želimo zatvoriti dokument a da nismo spremili nikakve promjene, Microsoft Word 2003 upozori nas "Želite li spremiti promjene koje ste napravili u dokumentu?".

Adsense sponzor
Tada je potrebno izabrati opciju
Da           => zatvori dokument i spremi promjene
Ne           => zatvori dokument ali nemoj spremiti promjene
Odustani => odustani od izlaza iz dokumenta i vrati se nazad želim još nešto raditi u dokumentu ;-)

4. Pomoću gumba ( ikone ) u gornjem lijevom kutu prozora Excela. Obratite pažnju koji gumb zatvara kompletan program Exce a koji zatvara samo aktivni dokument.


Close ili ALT+F4 - Zatvara program 

Zatvori  ili CTRL+W Zatvara dokument

Rješavanje problema spremanja i zatvaranja datoteka

Kad spremim datoteku, ona se sprema s dodatnim datotečnim nastavkom .xls

Kad spremite datoteku s nastavkom koji nije zadani za tu vrstu datoteka, program iz sustava Microsoft Office dodati tom nazivu datoteke dodati zadani nastavak. Npr. naziv datoteke za prezentaciju iz Microsoft PowerPointa može izgledati kao Proračun.abc.ppt. Kako biste datoteku spremili s nastavkom koji nije zadani, pod navodnike upišite cijeli naziv datoteke — npr. "Proračun.abc".

Datoteka koju sam spremio sadrži dvije točke (..) u nazivu datoteke

U sustavu Microsoft Windows nazivi datoteka smiju sadržavati interpunkcijske znakove, primjerice zareze ili točke. Kada datoteku spremite pod nazivom koji završava točkom — npr. Prodaja. — programi Microsoft Officea dodat će mu još jednu točku i zadani nastavak. Npr. dokument Microsoft Worda spremljen pod nazivom Prodaja. biti će prikazan kao Prodaja..doc. Kada datoteku spremite sa zadanim nastavkom, nije potrebno upisivati točku nakon naziva. Officeovi programi automatski će dodati točku zajedno s nastavkom.

Oblik datoteke kojega želim koristiti nije naveden u dijaloškom okviru "Spremi kao"

Provjerite je li oblik datoteke koji želite uključen u Microsoft Excel i instaliran na vašem računalu.

Kad pokušam spremiti promjene, dobivam poruku koja kaže da je radna knjiga samo za čitanje

Ne možete mijenjati datoteku koja je samo za čitanje. Za spremanje promjena, datoteku spremite pod novim nazivom pomoću naredbe Spremanje kao na izborniku Datoteka. Možete koristiti i isti naziv spremite li datoteku u novu ili u drugu mapu.

Unio sam svoje korisničko ime i lozinku, ali još uvijek ne mogu pristupiti mrežnoj jedinici

Provjerite jeste li ispravno unijeli korisničko ime i lozinku, te da nije pritisnuta tipka CAPS LOCK. Ako i dalje ne možete pristupiti mrežnoj jedinici, obratite se administratoru sustava.

Kad spremim podatke u oblik programa dBASE, neki podaci nedostaju

Napomena  Kad spremate Microsoft Excel radni list u dBASE (DB2, DB3 ili DB4) obliku, a radni list sadrži raspon nazvan “Baza podataka”, samo se podaci u imenovanom rasponu spremaju u dBASE datoteku. Ako dodate nove slogove nakon imenovanja raspona, morate ponovno definirati raspon baze podataka kako bi on uključivao nove slogove, prije nego spremite list u dBASE obliku.

Ako na listu ne postoji raspon nazvan “Baza podataka”, pretvaraju se samo podaci u trenutnom području (trenutno područje: Blok ispunjenih ćelija koji sadrži trenutno označenu ćeliju ili ćelije. Područje obuhvaća sve smjerove do prvog praznog retka ili stupca.). Ako prvi redak podataka sadrži tekst, Excel ga upotrebljava kao redak zaglavlja za određivanje naziva polja. Ako prvi redak sadrži samo brojeve, Excel stvara nazive polja kao što su N1, N2 i tako dalje.

Uvjerite se da su nizovi znakova kraći od širine stupca      Kad sprema podatke u dBASE obliku, Excel dodjeljuje vrstu podataka svakom polju (stupac podataka) koji se temelji na podatku polja u prvom slogu raspona baze podataka ili trenutnog područja.

Ako polje u prvom slogu sadrži tekst, tom polju se dodjeljuje znakovna vrsta podataka, a svi brojevi sadržani u polju u drugim recima postaju znakovni nizovi. Širina stupca polja određuje dužinu znaka; znakovi duži od širine stupca se u dBASEu skraćuju. Za sprečavanje gubitka podataka, u Excelu označite raspon koji želite pretvoriti i primijenite jednoliko razmaknuti font kao što je Courier. Za prilagodbu veličine stupca kako bi se prikazali svi podaci, pokažite na Stupca u izborniku Oblikovanje, a zatim pritisnite SamoPrilagodi označeno.

Upotrijebite oblik broja koji nije Općenito      Ako decimalni brojevi imaju oblik broja Općenito, u dBASE se decimalna mjesta skraćuju. Prije nego spremite podatke u dBASE obliku, primijenite neki drugi oblik broja na sve podatke u tom polju. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Broj. U okviru Kategorija, pritisnite Broj ili Znanstveno, a zatim navedite broj decimalnih mjesta koji želite.

Promijenite vremenske podatke u tekstne podatke      Polja koja sadrže vremenske podatke se ne mogu pretvoriti. Prije nego spremite podatke u dBASE oblik, možete promijeniti vremenske podatke u tekstne podatke koristeći funkciju radnog lista TEXT. Na primjer, za promjenu vremena 12:34 PM u tekstni podatak, upotrijebite funkciju =TEXT("12:34"; "hh:mm AM/PM").

Kad pokušam spremiti radnu knjigu, dobijem pogreške, upozorenja i poruke o Automatskom ponovnom objavljivanju

Za radnu knjigu koju spremate uključeno je automatsko ponovno objavljivanje stavki na web-stranici. Poruka se prikazuje kako bi vas se obavijestilo da objavljujete na web-stranicu, te vam daje mogućnost izbora želite li nastaviti s objavljivanjem ili onemogućiti automatsko ponovno objavljivanje. Za dodatne informacije pritisnite Pomoć u toj poruci.

Možda također vidite poruku koja vas upozorava na upozorenja i pogreške povezane s podacima koje objavljujete. Na primjer, ako pokušate ponovno objaviti raspon koji uključuje vanjske reference, upozorit će vas se da će biti objavljene vrijednosti (ne reference). Za dodatne informacije o konkretnim pogreškama i upozorenjima pritisnite Pomoć u poruci.

 

Adsense sponzorAdsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr