IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća
 

MICROSOFT EXCEL - specifikacije i ograničenja u Excelu, maksimalan broj redova i stupaca u excelu

SPECIFIKACIJA I OGRANIČENJA MS EXCEL-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorSPECIFIKACIJE I OGRANIČENJA  MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Specifikacije radnog lista i radne knjige

Značajka Maksimalni broj
Otvorene radne knjige Ograničen dostupnom memorijom i sistemskim resursima
Veličina radnog lista 65.536 redaka s 256 stupaca
Širina stupca 255 znaka
Visina retka 409 točaka
Prijelomi stranica 1000 vodoravnih i okomitih
Duljina sadržaja ćelije (tekst) 32.767 znakova. Samo ih se 1.024 prikazuje u ćeliji; svih 32.767 prikazuje se na traci formule.
Listovi u radnoj knjizi Ograničen dostupnom memorijom (zadano je 3 lista)
Boje u radnoj knjizi 56
Stilovi ćelija u radnoj knjizi 4.000
Imenovani pogledi (pogled: Skup postavki zaslona i ispisa koji možete imenovati i primijeniti na radnu knjigu. Za istu radnu knjigu možete napraviti više pogleda bez spremanja zasebnih kopija radne knjige.) u radnoj knjizi Ograničen dostupnom memorijom
Prilagođeni oblici brojeva Ograničen dostupnom memorijom
Nazivi u radnoj knjizi Ograničen dostupnom memorijom
Prozori u radnoj knjizi Ograničen resursima sustava
Okna u prozoru 4
Povezani listovi Ograničen dostupnom memorijom
Scenariji (scenarij: imenovan skup ulaznih vrijednosti koje možete zamijeniti u modelu radnog lista.) Ograničen dostupnom memorijom; sumarni izvještaj pokazuje samo prvih 251 scenarija
Promjenjive ćelije u scenariju 32
Podesive ćelije u rješavaču 200
Prilagođene funkcije Ograničen dostupnom memorijom
Raspon zumiranja 10 posto do 400 posto
Izvještaji Ograničen dostupnom memorijom
Reference sortiranja 3 u pojedinačnom sortiranju; neograničen kada koristite sekvencijalna sortiranja
Razine poništavanja 16
Polja u obrascu podataka 32
Prilagođene alatne trake u radnoj knjizi Ograničen dostupnom memorijom
Prilagođeni gumbi alatne trake Ograničen dostupnom memorijom

Specifikacije radne grupe

Značajka Maksimalni broj
Korisnici koji mogu otvoriti i koristiti zajedničku radnu knjigu (dijeljena radna knjiga: Radna knjiga postavljena tako da omogućuje većem broju korisnika na mreži istovremeno gledanje i promjenu radne knjige. Svaki korisnik koji spremi radnu knjigu vidjet će promjene koje su učinili drugi korisnici. Da biste mijenjali dijeljenu radnu knjigu, morate imati Excel 97 ili noviji.) istovremeno 256
Osobni pogledi (pogled: Skup postavki zaslona i ispisa koji možete imenovati i primijeniti na radnu knjigu. Za istu radnu knjigu možete napraviti više pogleda bez spremanja zasebnih kopija radne knjige.) u zajedničkoj radnoj knjizi Ograničen dostupnom memorijom
Dani za koje se vodi povijest promjena (povijest promjena: U zajedničkoj radnoj knjizi to je informacija o promjenama koje su napravljene u prošlim sesijama uređivanja. Informacija uključuje naziv osobe koja je napravila promjenu, vrijeme promjene i koji su podaci promijenjeni.) 32.000 (zadano je 30 dana)
Maksimalni broj radnih knjiga koje mogu biti spojene u isto vrijeme Ograničen dostupnom memorijom
Ćelije koje se mogu osvijetliti u zajedničkoj radnoj knjizi 32.767
Maksimalni broj boja koje se koriste za označavanje promjena napravljenih od strane različitih korisnika kada je osvjetljavanje promjena uključeno 32 (svaki korisnik je označen različitom bojom; promjene koje je napravio trenutni korisnik osvijetljene su mornarski plavom bojom)

Specifikacije izračuna

Značajka Maksimalni broj
Preciznost broja 15 znamenki
Najveći broj koji se može upisati u ćeliju 9,99999999999999E307
Najveći dopušteni pozitivni broj 1.79769313486231E308
Najmanji dopušteni negativni broj -2.2250738585072E-308
Najmanji dopušteni pozitivni broj 2.229E-308
Najveći dopušteni negativni broj -1E-307
Duljina sadržaja formule 1.024 znaka
Iteracije 32.767
Polja radnog lista Ograničen dostupnom memorijom. Uz to, polja se ne mogu odnositi na cijele stupce. Npr. neko polje se ne može odnositi na cijeli stupac C:C ili na raspon C1:C65536. Međutim, polje se može odnositi na raspon C1:D65535 jer je raspon za jedan redak manji od maksimalne veličine radnog lista i ne uključuje cijeli stupac C ili D.
Označeni rasponi 2.048
Argumenti u funkciji 30
Ugniježđene razine funkcija 7
Broj dostupnih funkcija radnog lista 329
Najraniji datum dozvoljen za izračunavanje 1. siječanj 1900. (1. siječanj 1904., ako se datumski sustav 1904.)
Najkasniji datum dozvoljen za izračunavanje 31. prosinac 9999.
Najveća količina unesenog vremena 9999:59:59

Specifikacije izvještaja zaokretne tablice

Značajka Maksimalni broj
Izvještaji zaokretne tablice (izvještaj zaokretne tablice: Interaktivni, unakrsno tabelirani izvještaj Excela koji zbraja i analizira podatke, npr. slogove baze podataka iz različitih izvora uključujući i one koji su vanjski za Excel.) na listu Ograničen dostupnom memorijom
Broj jedinstvenih stavki po polju 32,500
Polja redaka (polje retka: Polje koje je pridruženo usmjerenju retka u izvještaju zaokretne tablice. Stavke pridružene polju retka prikazane su kao natpisi redaka.) ili stupaca (polje stupca: Polje koje je pridruženo usmjerenju stupca u izvještaju zaokretne tablice. Stavke pridružene polju stupca prikazane su kao natpisi stupca.) u izvještaju zaokretne tablice Ograničen dostupnom memorijom
Polja stranice (polje stranice: Polje koje je pridruženo usmjerenju stranice u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Možete prikazati zbroj svih stavki polja stranice ili prikazati samo jednu stavku koja filtrira podatke iz svih drugih stavki.) u izvještaju zaokretne tablice 256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)
Polja podataka (polje podataka: Polje iz izvorišnog popisa, tablice ili baze podataka koja sadrži podatke koji su sumirani u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke, npr. statistiku ili iznose prodaje.) u izvještaju zaokretne tablice 256
Formule izračunatih stavki (izračunata stavka: Stavka u polju zaokretne tablice ili polju zaokretnog grafikona koja koristi formulu koju ste napravili. Izračunata stavka može izvesti izračun korištenjem sadržaja drugog polja u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona.) u izvještaju zaokretne tablice Ograničen dostupnom memorijom

Specifikacije grafikona

Adsense sponzorZnačajka Maksimalni broj
Maksimalni broj grafikona povezanih na radni list Ograničen dostupnom memorijom
Maksimalni broj radnih listova na koje se odnosi grafikon 255
Niz podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) u jednom grafikonu 255
Točke podataka (točke podataka: Pojedine vrijednosti nacrtane na grafikonu. Povezane točke podataka stvaraju skup podataka. Točke podataka predstavljene su položenim stupcima, stupcima, crtama, isječcima, točkicama i drugim oblicima. Ti se oblici nazivaju podatkovne oznake.) u nizovima podataka za 2D grafikone 32.000
Točke podataka u nizovima podataka za 3D grafikone 4.000
Točke podataka za sve nizove podataka u jednom grafikonu 256.000
Stilovi crta 8
Debljine crta 4
Uzorci područja (zaslonski prikaz) 18
Maksimalni broj kombinacija uzoraka i boja (zaslon u boji) 56.448
Kombinacije uzoraka i boja (pisač u boji) 56.448 (stvarni broj ovisi o vašem pisaču i njegovom softveru)
Polja stranica (polje stranice: Polje koje je pridruženo usmjerenju stranice u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Možete prikazati zbroj svih stavki polja stranice ili prikazati samo jednu stavku koja filtrira podatke iz svih drugih stavki.) u izvještaju zaokretnog grafikona (izvještaj zaokretnog grafikona: Grafikon koji omogućava interaktivnu analizu podataka, poput izvještaja zaokretne tablice. Možete mijenjati poglede podataka, prikazivati različite razine pojedinosti ili reorganizirati izgled grafikona povlačenjem polja i prikazivanjem ili skrivanjem stavki u poljima.) 256 (može biti ograničen dostupnom memorijom)
Polja podataka (polje podataka: Polje iz izvorišnog popisa, tablice ili baze podataka koja sadrži podatke koji su sumirani u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke, npr. statistiku ili iznose prodaje.) u izvještaju zaokretnog grafikona 256
Formule izračunatih stavki u izvještaju zaokretnog grafikona Ograničen dostupnom memorijom

Pogledajte link: Razlike između Excela 2003 i Excela 2007

Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr