IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako oporaviti dokument u excelu, kako napraviti recovery dokumenta u excelu, oporavak workbook u Excelu

OPORAVAK DOKUMENTA MS EXCEL-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorOPORAVAK DOKUMENTA MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Oporavak excel dokumenta

Naiđe li Microsoft Officeov program ili program iz Officeove obitelji na problem i ne odaziva se, kontrolirano ga zatvorite. U datotekama na kojima ste radili potražit će se pogreške i, ako je to moguće, oporaviti podaci. No, u nekim slučajevima to neće biti moguće.

U oknu zadatka (okno zadatka: Prozor unutar aplikacije Officea koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) Oporavak dokumenta prikazan je popis svih oporavljenih datoteka nakon što se program prestao odazivati.

Adsense sponzor

Adsense sponzor
Iza naziva datoteke nalazi se pokazatelj stanja koji pokazuje što je sve napravljeno u datoteci za vrijeme oporavka.

Pokazatelj stanja Opis
[Izvornik] Izvorna datoteka prema posljednjem ručnom spremanju
[Oporavljena] Datoteka oporavljena za vrijeme postupka oporavka ili spremljena za vrijeme postupka samooporavka

Okno zadatka Oporavak dokumenta omogućuje otvaranje datoteka, prikaz izvršenih popravaka te usporedbu oporavljenih verzija. Nakon toga možete spremiti najbolju verziju i izbrisati ostale ili pak spremiti sve otvorene datoteke radi kasnijeg pregleda.

Dodatna sigurnost datoteka u Excelu

Ono na čemu ste radili možete dodatno pomoći zaštititi korištenjem značajke samooporavka da biste s vremena na vrijeme spremili privremenu kopiju datoteke na kojoj radite. Da biste datoteku oporavili nakon nestanka napajanja ili nekog sličnog problema, značajka samooporavka mora biti uključena prije nego što se problem pojavi. Možete postaviti da interval spremanja samooporavka bude kraći od 10 minuta (što je njegova zadana vrijednost). Npr. postavite li da se spremanje izvrši svakih 5 minuta, bit će oporavljeno više podataka nego ako je spremanje postavljeno na svakih 10 minuta.

Ako se Officeov program ili program iz Officeove obitelji ne odaziva dok su datoteke otvorene, a samooporavak uključen, koristite dijaloški okvir Oporavak Microsoft Officeove aplikacije i oporavljene datoteke prikazat će se u oknu zadatka Oporavak dokumenta. Podaci u datotekama odraz su stanja u kojem je datoteku samooporavak posljednji put spremio. Samooporavak se ne bi smio koristiti kao zamjena za ručno spremanje ili stvaranje sigurnosnih kopija datoteka.

Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr