IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL

POMOĆ  U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor







POMOĆ U MICROSOFT EXCEL-u 2003:

Dobivanje pomoći u MS Excelu je slično svim Microsoft Office 2003 programima.

1. Pritisnemo tipku F1 na tipkovnici

2. Sa izbornika Pomoć => izaberemo odmah prvu naredbu Microsoft Excel pomoć

 

3. Kliknemo na gumb Microsoft Excel - pomoć

Nakon jedne od navedenih radnji u desnom dijelu prozora Excela pojavi se OKNO POMOĆI na kojem imamo dosta izbora linkova a nas zanima polje Traži za upis riječi koju želimo definirati kao pomoć. Ako želimo pregledati sve teme pomoći tada kliknemo na link Tablica sadržaja. nakon upisa teme koju tražimo ( riječi ili rečenice ) kliknemo na zeleni gumb sa strelicom u desno Pokreni pretraživanje.

Također možemo koristiti i Pomoćnika ( Asistenta - ako je uključen ). Dvoklikom na Pomoćnika pomoći otvara nam se dijaloški okvir u koji upisujemo traženi pojam.

Istog Pomoćnika možemo mijenjati tako što kliknemo desnom tipkom na Pomoćnika a potom izaberemo opciju koju želimo.

  Pomoćnika možemo sakriti klikom na naredbu Hide.

Adsense sponzor



Adsense sponzor




a potom izaberemo naredbu klikom NO, just hide me. Što u prijevodu znači, NE, samo me sakrij.

Adsense sponzor