IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kreiranje, otvaranje novog i postojećeg dokumenta - otvaranje više radnih knjiga odjednom

OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA MS EXCEL-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorOTVARANJE NOVOG DOKUMENTA MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Novi dokument u Microsoft EXCELU 2003 -u otvaramo na više načina:

 

1. Samim pokretanjem Microsoft EXCELA otvaramo novi prazan dokument ( Radnu knjigu )

2. U slučaju da već imamo pokrenut program MS Excel, pomoću Standardne alatne trake klikom na gumb => novo

3. Kliknemo na padajući izbornik => Datoteka  => Nova, gdje nam se potom otvara dijaloški okvir Novi radna knjiga u desnom dijelu prozora Excela gdje izaberemo klikom na riječ Prazna radna knjiga .

 

Ako želimo otvoriti određeni predložak, tada kliknemo link u polju "Predlošci"  npr: Na mom računalu s određenom  grupom predložaka , a zatim biramo predložak na način da kliknemo jedanput lijevom tipkom miša na određenu ikonu, a u prozorčiću s desne strane vidimo umanjenu kopiju tog predloška. Izabrani predložak otvorimo dvostrukim klikom na njegovi ime ili ikonu.

Slika desno prikazuje Novu radnu knjigu u kartici Općenito.

Adsense sponzorSlika ispod prikazuje dijaloški okvir Predlošci sa karticom Tablični predlošci i Pretpregledom kako predložak izgleda.

OTVARANJE POSTOJEĆEG DOKUMENTA

Dokument koji se već nalazi na disku ( CD mediju ili disketi ) možemo otvoriti na nekoliko načina:

1. Kliknemo na izbornik =>Datoteka naredba => Otvori.

2. Kliknemo na gumb => Otvori na grafičkoj Standardnoj alatnoj traci.

U oba slučaja pojavi se dijaloški okvir u kojem biramo dokument koji ćemo otvoriti. Prvo je potrebno otvoriti mapu u kojoj se dokument nalazi.
Glavna mapa u Excelu-u je Moji Dokumenti koja sadrži mape niže razine (mi sami kreiramo mape niže razine prema vlastitim potrebama i dajemo im ime (=> VIDI temu "Kreiranje mapa").

Mapu niže razine otvorimo tako da dva puta kliknemo na njeno ime ili ikonu, ili da jedanput kliknemo na ime mape da se ono označi a zatim na gumb => Otvori. Nakon klika na ovaj gumb pojavit će se dijalog prozor pod nazivom Otvori. Klikom na lijevom izborniku biramo gdje ćemo pronaći datoteku koju želimo otvoriti.

Pojavljuje se spisak dokumenata u toj mapi i mi otvaramo željeni dokument dvostrukim klikom na njegovo ime ili jedanput kliknemo na ime dokumenta da ga označimo, a zatim na gumb => Otvori.
Dokument možemo otvoriti i tako da u dijaloškom prozoru u prostor Naziv datoteke upišemo ime dokumenta ( ako imamo puno dokumenata koji se ne vide a znamo stvarno ime datoteke ) i zatim pritisnemo tipku Enter ili kliknemo na gumb  => Otvori.

Želimo li otvoriti dokument iz neke druge mape, tada kliknemo na strelicu sa vrhom prema dolje i sa padajućeg izbornika izaberemo particiju na našem HDD-u ili mapu a potom  prvo otvorimo mapu, a zatim dokument u njoj.

OTVARANJE VIŠE DOKUMENATA ODJEDNOM


Korištenjem naredbe Otvori moguće je otvoriti više dokumenata odjednom. Kada otvorimo potrebnu mapu, više dokumenata označimo tako da kliknemo na prvi dokument, držimo pritisnutu tipku Shift a pomoću tipki sa strelicama označavamo dokumente koje želimo otvoriti.

Drugi način je da držimo pritisnutu tipku Shift, a zatim kliknemo na prvi i posljednji dokument u nizu koje želimo otvoriti. Time označimo sve željene dokumente.

Ako dokumenti koje želimo otvoriti nisu u nizu, tada držimo pritisnutu tipku Ctrl i kliknemo na svaki dokument koji želimo otvoriti. Kada označimo sve potrebne dokumente, kliknemo na gumb => Otvori.

Svi označeni dokumenti se otvore jedan za drugim.

Izbornik Datoteka u dnu prije naredbe Izlaz sadrži popis posljednja četiri aktivna dokumenta ( ovaj broj dokumenata se može mijenjati ). Ako se dokument koji želimo otvoriti nalazi na tom popisu, dovoljno je jednom kliknuti na ime dokumenta i on će se otvoriti.

Postojeći dokument u Microsoft Excelu-u 2003 moguće je otvoriti i preko Windows Explorera ( ikone Moji Dokumenti ) tako da dva puta kliknemo na ime dokumenta. Automatski se pokreće program Microsoft Excel 2003 i učita traženi dokument u memoriju sustava.

Otvaranje datoteka u različite svrhe

 1. U programu iz sustava Microsoft Office najprije pritisnite Datoteka, a zatim Otvaranje.
 2. Na popisu Pogledaj u pritisnite jedinicu, mapu ili internetsko mjesto s datotekom koju želite otvoriti.
 3. Na popisu mapa pronađite i otvorite mapu koja sadrži željenu datoteku.
 4. Pritisnite datoteku, a zatim Otvori.

Otvaranje kopije datoteke

 1. U Officeovom programu najprije pritisnite Datoteka, a zatim Otvaranje.
 2. Na popisu Pogledaj u pritisnite jedinicu, mapu ili internetsko mjesto s datotekom koju želite otvoriti.
 3. Na popisu mapa pronađite i otvorite mapu koja sadrži željenu datoteku.
 4. Odaberite datoteku čiju kopiju želite otvoriti. Pritisnite strelicu uz gumb Otvori, a zatim Otvori kao kopiju.

Napomena  Kada datoteku otvorite kao kopiju, u mapi s izvornom datotekom napravit će se nova kopija datoteke.

Otvaranje datoteke samo za čitanje

 1. U Officeovom programu najprije pritisnite Datoteka, a zatim Otvaranje.
 2. Na popisu Pogledaj u pritisnite jedinicu, mapu ili internetsko mjesto s datotekom koju želite otvoriti.
 3. Na popisu mapa pronađite i otvorite mapu koja sadrži željenu datoteku.
 4. Odaberite datoteku čiju kopiju želite otvoriti. Pritisnite strelicu uz gumb Otvori, a zatim Otvori samo za čitanje.

Savjeti

 • Možete napraviti prečac do mape na mrežnom poslužitelju datoteka ili na web-poslužitelju, koristite Moja mrežna mjesta.
 • Okno zadatka (okno zadatka: Prozor unutar aplikacije Officea koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) Upoznavanje prikazuje popis nekoliko posljednjih datoteka koje ste otvarali. Pritisnite naziv datoteke kako biste je otvorili.
 • Mapa Moji nedavni dokument u dijalogu Otvaranje prikazuje popis prethodnih datoteke i mapa koje ste otvarali.

Stvaranje nove radne knjige

Učinite jedno od sljedećeg:

Stvaranje nove, prazne radne knjige

Na izborniku Datoteka kliknite najprije Nova, a zatim Prazna radna knjiga u oknu zadataka (okno zadatka: Prozor unutar aplikacije Officea koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) Nova radna knjiga.

Stvaranje nove radne knjige prema zadanom predlošku radne knjige

Kliknite na  gumb Nova  na alatnoj traci Standard(alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koje možete koristiti za izvršavanje naredbi. DA biste prikazali alatnu traku, prvo na izborniku Pogled kliknite Alatne trake a zatim alatnu traku koju želite. Ako se gumb koji želite ne pojavi, kliknite Više gumba.) .

Napomena  Zadani predložak radne knjige (zadani predložak radne knjige: Predložak Book.xlt koji možete napraviti da biste promijenili zadano oblikovanje u novoj radnoj knjizi. Excel koristi predložak za stvaranje prazne radne knjige kad ga pokrenete ili kad stvarate novu radnu knjigu bez navođenja predloška.)
obično se nalazi u mapi C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\XLStart.

Stvaranje radne knjige prema nekom drugom predlošku

 1. Na izborniku Datoteka kliknite Nova.

 2. U oknu zadatka Nova radna knjiga (okno zadatka: Prozor unutar aplikacije Officea koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) kliknite Na mom računalu.

 3. U dijaloškom okviru Predlošci kliknite karticu Tablični predlošci na kojoj se nalaze prilagođeni predlošci, a zatim dvokliknite predložak s onom vrstom radne knjige koju želite stvoriti.

 4. Da biste dobili još predložaka radne knjige, možete kliknuti i Predlošci na Office Online.

Napomena  Ako u dijaloškom okviru Nova ne vidite željeni predložak, provjerite je li predložak instaliran i nalazi li se u ispravnoj mapi

Adsense sponzorAdsense sponzor
 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr