IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako zaključati ćeliji ili radni list ili radnu knjigu u Excelu

ZAKLJUČAVANJE ĆELIJA U TABLICI U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorKAKO ZAKLJUČATI ĆELIJU U RADNOJ TABLICI  RADNOG LISTA U MICROSOFT EXCEL-u 2003:

Kada je u pitanju zaključavanje ćelija ili zaključavanje workbook u Excelu možemo reći slijedeće

- Sve ćelije u Excelu su defaultno zaključane (selektirana opcija Locked ili Zaključana)
- Da bi zaključali određene ćelije na Sheetu potrebno je aktivirati opciju Protect Sheet.
- Dakle Protect Sheet zabranjuje da se u ćelije koje su zaključane može unositi podatak.
- Kada zaključamo Sheet trebamo unositi određene podatke u neke ćelije, te ćelije prija zaključavanja Sheeta moramo otključati
- Prilikom Protect sheet opcije možemo postaviti lozinku ali i ne moramo
- Kada vršimo Protect Sheet u izboru imamo opcije koje možemo uključiti ili isključiti
"Select Locked Cells" ili "Select Unlocked Cells" (naravno obavezno uključimo ovu drugu)

Ako dijelite računalo ili radite tablicu za nekog drugog korisnika i želite da ga spriječite da mijenja formule ili tekst u određenim ćelijama U Excelu 2003 možete zaključati ćelije.
Sve ćelije su standardno zaključane a Vi ih možete otključati klikom na sjecište stupaca i redova tj. gumb lijevo od slova stupca A a iznad broja reda 1.

Dakle o Vama ovisi hoćete li prihvatiti da su sve ćelije zaključane pa da otključate samo one koje želite ili obrnuto da sve ćelije otključate pa zaključate samo one koje želite.

Uzet ćemo za primjer da su sve ćelije zaključane pa ćemo otključati samo pojedine tako da korisnik može unositi podatke u iste.
Na slici dolje je tablica u kojoj su sve ćelija zaključane. Otključao sam samo ćelije označene plavom bojom jer će u njih korisnik upisivati podatke.

KAKO OTKLJUČATI ĆELIJE

Označimo raspon ćelija (na slici plavo) ili pojedinu ćeliju a potom sa izbornika Oblikovanje (Format) => Ćelije (Cells) i otvara nam se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.  Na zadnjoj kartici Zaštita  (Protect) isključimo opciju tj. deselektiramo (otčekiramo) opciju Zaključana (Lock).
Time smo otključali ćelije. A tako i kada želimo zaključati ćelije, selektiramo opciju Zaključana.

Zaključavanje ćelija u Excelu

Ovdje vidite još jednu opciju Skrivena  (Hiden). Što to znači? Znači da ćeliju za koju izaberemo ovu opciju neće u traci formula (polju formula) imati prikazanu formulu ili tekst kada selektiramo dotičnu ćeliju. To se npr: koristi ako želite sakriti formule koje ste pisali od drugih očiju ;-) i samo vi znate tu formulu izraditi.

Sada smo organizirali koje ćelije će biti Zaključane a koje neće biti zaključane.
No to nije dovoljno za zaštitu (zaključavanje) ćelija. Moramo zaštititi Radni list (Sheet).

Kako se vrši zaštita radnog lista

Sa izbornika kliknemo na Alati => Zaštita => Zaštiti list (Tools => Protect => Protect Sheet)

Otvara nam se novi dijaloški okvir na kojemu možemo dodatno izabrati što korisnik može raditi sa ovom tablicom. i upišemo lozinku za zaštitu.

Adsense sponzorKako izvršiti zaštitu radnog lista u Excelu (Protect Sheet in Excel)

Klik na U Redu (OK) i upišemo ponovno istu lozinku za potvrdu.

Daljnju zaštitu za ove funkcije ne moramo raditi. (kao što su Radna knjiga itd....)

ZAŠTITA Radne knjige (Workbook)  Excela

Ako želimo zaštititi cijelu radnu knjigu od izmjena, tada možemo isto uraditi na slijedeći način.
Datoteka (File) => Spremi kao... (Save As...) => a potom na dijalog prozoru klik na gumb Alati (Tools) pa izaberite naredbu Opće mogućnosti. Na novo-otvorenom dijalog prozoru izaberite opciju koja Vam  odgovara.
Zatvorite prozor klikom na gumb U redu.

Kako zaključati Workbook ili radnu knjigu u Excelu

Postoji još jedna opcija zaštite Radne knjige (Workbook), upute pogledajte
na linku
Zaštita dokumenata

 

Adsense sponzorAdsense sponzor