IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako podijeliti radni prozor excela - kako zamrznuti prozor u excelu

ZAMRZAVANJE DIJELA i PODJELA PROZORA
RADNOG LISTA U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorZAMRZAVANJE DIJELA PROZORA RADNOG LISTA U MICROSOFT EXCEL-u 2003: ( freeze pane window )

U MS EXCELU radi bolje preglednosti radne tablice ili ako je prevelika i proteže se na nekoliko listova možemo zamrznuti dijelove radnog lista i to HORIZONTALNO i VERTIKALNO tako da kada se krećemo po tablici uvijek vidimo NASLOVE redova ili stupaca.

Kada želimo pogledati podatke u velikim listama, krećemo se po listi u željenom smjeru pomoću klizača za okomiti i vodoravni pomak, ili pomoću tipki Page Up i Page Down.

Prilikom kretanja pomičemo cijelu listu u željenom smjeru tako da vidimo podatke, ali ne i njeno zaglavlje.

Da bismo učvrstili zaglavlje liste na vrhu prozora, a zatim pomicali samo njene podatke, koristimo dvije mogućnosti:


1. Prva mogućnost je da zamrznemo dio liste. Označimo red iznad kojeg želimo zamrznuti listu (ili označimo stupac desno od onog gdje želimo zamrznuti listu , kliknemo na izbornik Prozor ( Window )=> Zamrzni okna ( Freeze Pane ).

Dio liste iznad označenog reda je zamrznut i po njemu se ne može kretati, dok se po ostalom dijelu liste ili liste može kretati na uobičajen način i pregledati podatke.


Da bi uklonili zamrznuta okna, potrebno je aktivirati naredbu Prozor ( Window )  => Odmrzni okna .

Sada imamo ovakvu situaciju.

Adsense sponzorPODJELA PROZORA RADNOG LISTA U MICROSOFT EXCEL-u 2003:

2. Druga mogućnost je podijeliti prozor na više dijelova. Želimo li na vrhu imati samo zaglavlje liste, potrebno je označiti prvu ćeliju u redu ispod zaglavlja, kliknuti na izbornik Prozor => Podijeli.

Time prozor podijelimo na dva dijela. Gornji dio sadrži zaglavlje liste, a donji dio podatke. Sada se možemo okomito pomicati po listi u donjem dijelu prozora, a na vrhu se uvijek nalazi zaglavlje. Prozor na ovaj način možemo podijeliti vodoravno, okomito, i vodoravno i okomito odjednom, ovisno o tome koju ćeliju u listi označimo. Prozor se podijeli prema gore i ulijevo od označene ćelije.

Drugi način da podijelimo prozor vodoravno ili okomito je da označimo ćeliju, a zatim dva puta brzo kliknemo na traku za vodoravnu ili okomitu podjelu. 

Traka za vodoravnu podjelu nalazi se iznad klizača za okomiti pomak, a traka za okomitu podjelu desno od klizača za vodoravni pomak.
Traku podjele možemo premještati prema želji tako da je lijevom tipkom miš odvučemo na novo mjesto.

 

Nakon brzog dvoklika na Okomitu kliznu traku dobijemo podijeljen prozor ( Traku podjele ) na dva dijela sa horizontalnom podjelom.

Slika ispod prikazuje prozor Excela podijeljen na četiri dijela

Traku podjele uklanjamo dvostrukim klikom na nju, ili u izborniku Prozor kliknemo na naredbu Ukloni podjelu.

Ako prozor podijelimo na dijelove, po svakom dijelu se možemo kretati na uobičajen način.

Razlika između podjele prozora na dijelove i zamrzavanja okna je u tome, što se po svakom dijelu prozora možemo slobodno kretati prema potrebama dok se po zamrznutom oknu ne možemo kretati.

RAD SA VIŠE PROZORA ISTOG DOKUMENTA ( RADNOG LISTA , RADNE KNJIGE )

Ako želite možete jedan radni list podijeliti na više radnih prozora i rasporediti ih po mogućnostima koje nudi Excel. Kada ovo možete koristiti?

Onda kada imate veliku tablicu a želite vidjeti gornji i donji dio tablice a istovremeno raditi na podacima u središnjem dijelu tablice.
Ovaj pogled na radni list imate klikom na Prozor (Window) => Novi prozor (New Window) i tako onoliko puta koliko želite prozora. Kliknite opet na Prozor (Window) => Rasporedi (Arrange) tada će Vam se otvoriti i dijalog prozor na kojem imate opcije raspored.

Adsense sponzorAdsense sponzor
 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr