IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - Excel i izrada baze podataka

KREIRANJE LISTE BAZE PODATAKA U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorKAKO KREIRATI BAZU PODATAKA U EXCELU

Lista je baza podataka, odnosno tablica (popis) podataka povezanih po određenoj strukturi.

Svaka radna tablica predstavlja listu.

Lista se sastoji od slogova (slog je jedan red liste i on sadrži međusobno povezane informacije), a slog se sastoji od polja. Polje je ćelija koja sadrži jednu informaciju.

Sva polja u jednom stupcu sadrže istu vrstu podataka npr. datum ili ime itd.

Na vrhu stupca je naslov koji opisuje sadržaj polja u tom stupcu (ime polja).

Adsense sponzor

S listama radimo tako da označimo bilo koju ćeliju u radnoj tablici i kliknemo na izbornik Podaci => Obrazac.  Pojavi se dijaloški okvir. Na naslovnoj traci dijaloškog okvira nalazi se ime radnog lista, a naslovi stupaca postaju imena polja. Ona se nalaze s lijeve strane dijaloškog okvira i pored svakog imena polja nalazi se okvir sa sadržajem. U ovim okvirima  možemo uređivati ili mijenjati sadržaj polja. S desne strane nalaze se gumbi za kretanje po listi, za pronalaženje, dodavanje, brisanje i promjenu podataka.

Adsense sponzorKretanje po listi. Po listi se krećemo pomoću klizača koji dijeli dijaloški okvir okomito na dva dijela. Prilikom pomicanja klizača u gornjem desnom uglu vidimo na kojem se slogu nalazimo. Pomoću gumba Traži prethodno pomičemo se na prethodni  slog, a pomoću gumba Traži sljedeće na sljedeći slog.

Dodavanje novih slogova u listu :

Kliknemo na gumb Novo, a zatim u okvire pored imena polja unesemo odgovarajuće podatke. Unos potvrdimo pritiskom na tipku Enter ili klikom na gumb Novo.


Brisanje slogova :

Pomaknemo se na slog koji želimo izbrisati, npr. slog broj 1, i kliknemo na gumb Izbriši.


Promjena podataka u slogu :

Pomaknemo se na slog u kojem želimo izvršiti promjenu, promijenimo željeni podatak i potvrdimo unos pritiskom na Enter. Ako se predomislimo i ne želimo spremiti promjenu, već zadržati originalan unos, kliknemo na Vrati izvorno.


Pretraživanje podataka po kriteriju :

Kliknemo na gumb Kriterij i pojavi se dijaloški okvir kao Obrazac podataka, samo što su okviri pored imena polja prazni. U ova polja unesemo kriterij pretraživanja npr. ime, datum ili neku drugu vrijednost i kliknemo na gumb Traži sljedeće.

U okvirima pored imena polja pojave se podaci po zadanom kriteriju. Svakim narednim klikom na gumb Traži sljedeće pojavi se naredni slog koji zadovoljava zadani kriterij.

Ako želimo izbrisati kriterij koji smo zadali, kliknemo na gumb Očisti.

Kada određujemo kriterije, odnosno kada je aktivan okvir Kriterij, gumb Kriterij se promijeni u gumb Obrazac. Klikom na gumb Obrazac uvijek se možemo vratiti u dijaloški okvir Obrazac podataka.


Klikom na gumb Zatvori izlazimo iz dijaloškog okvira Obrazac podataka.

Adsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr