IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako formatirati ili oblikovati radnu tablicu u Excelu

OBLIKOVANJE RADNIH TABLICA U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

 

OBLIKOVANJE RADNIH TABLICA MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Oblikovanje radnih tablica podrazumijeva oblikovanje sadržaja i izgleda radne tablice.

NAPOMENA: Ovdje želim napomenuti da uočite strukturu podataka koji su oblikovani poput tablice (Table). No važno je da znate da Excel ovu strukturu ne vidi kao realan pojam Tablice (Table).  Za više detalja oko realnog podrazumijevanje Tablica (Table) pogledajte link Table1 u Name Manageru

Na ovom primjeru pokazat ću Vam oblikovanje radne tablice koja sadrži neke podatke.Sadržaj možemo oblikovati na više načina:

- naslove možemo centrirati unutar određenog raspona stupaca (npr. stupac A-G)  pomoću naredbe Centriraj preko označenog ili (izbornik Oblikovanje => Ćelije => kartica Poravnanje => polje Vodoravno) ili klikom na gumb Spoji i centriraj na alatnoj traci Oblikovanje.

- naslove možemo istaknuti različitim fontom (različita vrsta, stil, veličina i boja fonta)

- ćelijama s tekstualnim podacima možemo odrediti različitu veličinu, stil i boju fonta, različito poravnanje unutar ćelija

- ćelijama s numeričkim podacima možemo dodijeliti različiti format brojeva (više decimala, način prikaza negativnih brojeva, oznaku valute, poravnanje unutar ćelija itd.).Izgled tablice možemo oblikovati:

- obojiti ćelijama pozadinu raznim bojama

- uokviriti ćelije crtama različitog stila, boje i debljine

- u izborniku Oblikovanje => SamoOblikovanje izabrati gotov oblik proračunske tablice

Adsense sponzorNakon izabranog izgleda naša tablica izgleda ovako.

DODATNE INFORMACIJE:

O oblikovanju radnih knjiga i podataka

Ove značajke oblikovanja koristite za efektan prikaz vaših podataka.

Oblikovanje teksta i pojedinih znakova      Kako bi se tekst isticao, možete oblikovati sav tekst u ćeliji ili samo označene znakove. Označite znakove koje želite oblikovati a zatim pritisnite gumb na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Oblikovanje.

Rotiranje teksta i obruba      Podaci u stupcu obično su vrlo uski dok je natpis stupca mnogo širi. Umjesto stvaranja nepotrebno širokih stupaca ili skraćenih natpisa možete rotirati tekst i primijeniti obrube koji se rotiraju na isti stupanj kao i tekst.

Dodavanje obruba, boja i uzoraka      Da biste razlikovali različite vrste informacija na radnom listu, možete primijeniti obrube na ćelije, osjenčati ćelije bojom pozadine ili osjenčati ćelije uzorkom u boji.

 

Adsense sponzorOblici brojeva

Oblike brojeva možete koristiti za mijenjanje prikaza brojeva, uključujući datume i vremena, bez mijenjanja broja iza prikaza. Oblik broja koji primijenite ne utječe na aktualnu vrijednost ćelije koju Microsoft Excel koristi za izvođenje izračuna. Stvarna vrijednost prikazana je na traci formule (traka formule: Traka na vrhu Excelovog prozora koju koristite da biste unijeli ili uređivali vrijednosti ili formule u ćelijama ili grafikonima. Prikazuje stalnu vrijednost formule pohranjene u aktivnoj ćeliji.).
 

 

Opći oblik broja

Opći oblik je zadani oblik broja. Najvećim dijelom, brojevi u obliku Općenito prikazani su upravo onako kako ste iz upisali. Međutim, ako ćelija nije dovoljno široka da bi prikazala čitavi broj, oblik Općenito zaokružuje brojeve s decimalama i za velike brojeve koristi znanstvenu notaciju.

Ugrađeni oblici brojeva

Excel sadrži mnogo ugrađenih oblika brojeva između kojih možete birati. Da biste dobili popis, pritisnite najprije Ćelije na izborniku Oblikovanje, a zatim karticu Broj. Kategorija Posebno uključuje oblike za poštanske brojeve i telefonske brojeve. Mogućnosti za svaku kategoriju pojavljuju se s desne strane popisa Kategorija. Oblici se pojavljuju u kategorijama na lijevoj strani, uključujući Računovodstvo, Datum, Vrijeme, Razlomak, Znanstveno i Tekst.

Oblikovanje ćelija i popisa

Primjena automatskog oblikovanja na raspon ili popis      Za oblikovanje cijelog popisa (popis: Niz redaka koji sadrži povezane podatke ili niz redaka koji određujete da funkcionira kao podatkovna tablica pomoću naredbe Stvori popis.) ili drugog raspona s razlikovnim elementima, primjerice natpisima stupaca i redaka, sumarnim ukupnim zbrojevima i detaljnim podacima, možete primijeniti automatsko oblikovanje. Taj dizajn koristi razlikovna oblikovanja za različite elemente u rasponu.

Izrada i primjena stila      Za primjenu nekoliko vidova oblikovanja u jednom koraku i za osiguravanje dosljednosti oblikovanja ćelija, na ćelije možete primijeniti stil (stil: Kombinacija oblikovnih značajki, primjerice fonta, veličine fonta i uvlake koju imenujete i spremate kao skup. Kada primijenite stil, sve upute za oblikovanje u tom stilu primjenjuju se istodobno.). Microsoft Excel ima stilove koje možete koristiti za oblikovanje brojeva kao valute, kao postotaka ili s točkama koji razdjeljuju tisućice. Možete napraviti vlastite stilove kako bi primijenili font i veličinu fonta, oblike brojeva, obrube ćelija i sjenčanje i kako biste zaštitili ćelije od promjena. Ako su vaši podaci u strukturi, možete primijeniti stilove prema razini strukture.

Kopiranje oblikovanja iz jedne ćelije ili raspona na drugi      Ako ste već oblikovali neke ćelije na radnom listu onako kako ste htjeli, pomoću gumba Prenositelj oblikovanja možete kopirati oblikovanje na druge ćelije.

Automatsko proširivanje oblika      Kad je ova mogućnost uključena, oblikovanje se automatski proširuje ako unesete retke na kraj raspona koji ste već oblikovali. Automatsko oblikovanje možete uključiti i isključiti.

Oblikovanje ćelija na temelju posebnih uvjeta

Možete pratiti rezultate formula ili vrijednosti drugih ćelija primjenom uvjetovanih oblikovanja (uvjetno oblikovanje: oblikovanje, primjerice sjenčanje ćelije ili boja fonta, koje Microsoft Excel automatski primjenjuje na ćelije ako je navedeni uvjet istinit.). Na primjer, možete primijeniti zelenu boju teksta na ćeliju ako prodaja premaši predviđanja, a crvenu ako prodaja podbaci.

Kad se uvjeti promijene      Ako se vrijednost ćelije promijeni i više ne zadovoljava uvjet koji ste odredili, Microsoft Excel uklanja oblikovanje iz ćelije, ali uvjet i dalje primjenjuje, tako da će se oblikovanje automatski ponovno primijeniti kada se uvjet zadovolji.

Dijeljene radne knjige      U dijeljenoj radnoj knjizi nastavljaju raditi uvjetna oblikovanja primijenjena prije nego je omogućeno dijeljenje radne knjige. No dok se radna knjiga dijeli, ne možete promijeniti uvjetovano oblikovanje ni primijeniti nova.

Izvještaji zaokretne tablice      Ako pokušate primijeniti uvjetno oblikovanje na ćelijama u izvještaju zaokretne tablice, dobit ćete nepredvidljive rezultate.

Također pogledajte tutorijal Custom Format => Kako poravnati brojeve u ćelijama Excela (tablici)prema decimalnom zarezu

Formule kao kriteriji oblikovanja

Vrijednosti označenih ćelija možete uspoređivati i s konstantom (konstanta: Vrijednost koja se ne izračunava, pa se zato i ne mijenja. Primjerice, broj 210 i tekst "Kvartalni prihodi" konstante su. Izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nisu konstante.) ili s rezultatom formule. Za vrednovanje ćelije izvan označenog raspona ili za ispitivanje više skupova kriterija, možete koristiti logičke formule kako biste naveli kriterij oblikovanja.
  • Korištenje vrijednosti u ćeliji kao uvjeta      Ako uključite mogućnost Vrijednost ćelije je i usporedite vrijednosti označenih ćelija s rezultatom formule, formulu morate započeti znakom jednakosti (=).
  • Korištenje formule kao uvjeta      Ako uključite mogućnost Formula je, formula koju odredite mora vratiti logičnu vrijednost TRUE (1) ili FALSE (0). Formulu morate započeti znakom jednakosti (=). Formula može vrednovati podatke samo na aktivnom radnom listu. Želite li vrednovati podatke na drugom listu ili u drugoj radnoj knjizi, možete definirati naziv (naziv: Riječ ili niz znakova koji predstavljaju ćeliju, raspon ćelija, formulu ili konstantnu vrijednost. Koristite razumljive nazive, primjerice Proizvodi, za upućivanje na teško razumljive raspone npr. Prodaja!C20:C30.) na aktivnom listu za podatke na drugom listu ili knjizi ili unijeti referencu na podatke u neku ćeliju aktivnog radnog lista. Zatim u formuli referirajte na tu ćeliju ili naziv. Na primjer, da biste vrednovali podatke u ćeliji A5 na Listu1 radne knjige Fiskalna Godina.xls, unesite sljedeće reference, uključujući znak jednakosti (=), u ćeliju aktivnog lista: =[Fiskalna Godina.xls]LIST1!$A$5

    Formula može također vrednovati i kriterije koji se ne temelje na podacima radnog lista. Na primjer, formula =WEEKDAY("5.12.99.")=1 vraća vrijednost TRUE ako je datum 5.12.99. nedjelja. Ako se formula posebno ne odnosi na označene ćelije koje oblikujete, vrijednost ćelija neće utjecati na to hoće li uvjet biti istinit ili neistinit. Ako se formula doista odnosi na označene ćelije, u formulu morate upisati referencu na ćeliju.

  • Korištenje referenci ćelije kao uvjeta      U formulu možete unijeti referencu ćelije (adresa ćelije: Skup koordinata koje su pridružene ćeliji radnog lista. Npr. adresa ćelije koja se pojavljuje na sjecištu stupca B i retka 3 jest B3.) tako da ćelije označite direktno na radnom listu. Označavanje ćelija na listu umeće apsolutne reference ćelije (apsolutna referenca ćelije: U formuli to je točna adresa ćelije, bez obzira na položaj ćelije koja sadrži formulu. Apsolutna referenca ćelije ima oblik $A$1.). Želite li da Microsoft Excel prilagodi reference za svaku ćeliju u označenom rasponu, upotrijebite relativne reference ćelije (relativna referenca: Adresa ćelije u formuli temeljena na relativnom smještaju ćelije koja sadrži formulu i na koju se ćelija odnosi. Ako kopirate formulu, referenca se prilagođuje. Relativna referenca oblika je A1.).
  • Korištenje datuma      Datumi i vremena vrednuju se kao serijski brojevi. Na primjer, ako usporedite vrijednosti ćelije s datumom 7. siječnja 2001., datum je predstavljen serijskim brojem 36898.

Primjer 1: Korištenje podataka u ćeliji

U sljedećem primjeru, uvjetno oblikovanje primijenjeno na raspon B2:E3 analizira tromjesečni doprinos godišnjem zbroju. Tromjesečni rezultat koji doprinosi 30 i više posto prikazan je podebljano i zeleno. Tromjesečni rezultat koji doprinosi 20 i manje posto prikazan je podebljano i crveno.

Sljedeća tablica sažima uvjetno oblikovanje primijenjeno na raspon B2:E3. Microsoft Excel prilagođava relativni dio (brojevi redaka) koji se odnosi na ćeliju $F2 u formuli tako da se svaka pojedina ćelija u rasponu B2:E3 uspoređuje s odgovarajućim zbrojem u stupcu F.

  Vrijednost ćelije je Formula Oblikovanja
Uvjet 1 Veći ili jednak =$F2*0,3 Podebljano, zeleni font
Uvjet 2 Manji ili jednak =$F2*0,2 Podebljano, crveni font

Primjer 2: Korištenje formule i vanjskih referenci ćelije

  Formula je Oblikovanje
Uvjet 1 =AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>3000;
MIN($A$1:$A$5)>=1800)
Zeleno sjenčanje ćelije

Primjer 3: Korištenje formule i reference ćelije

  Formula je Oblikovanje
Uvjet 1 =MOD(A4,2)=0 Plavi font

Ova formula mora vrednovati svaku ćeliju u rasponu. Kad jednu takvu formulu unosite u dijaloškom okviru Uvjetna oblikovanja, unesite referencu samo na aktivnu ćeliju (aktivna ćelija: Označena ćelija u koju upisujete podatke. Istovremeno može biti aktivna samo jedna ćelija. Aktivna ćelija ograničena je debelim obrubom.) u označenom rasponu. Microsoft Excel prilagođava referencu na ostale ćelije u odnosu na aktivnu ćeliju.

Provjera uvjetnog oblikovanja prije primjene      Jednostavan način za utvrđivanje ispravnosti referenci formule je da prvo primijenite uvjetno oblikovanje na jednu ćeliju u rasponu. Zatim označite čitav raspon, pritisnite najprije Uvjetno oblikovanje na izborniku Oblikovanje, a zatim U redu. Uvjetno oblikovanje koje ste primijenili na prvu ćeliju primjenjuje se na čitav raspon, s ispravno prilagođenom formulom za svaku ćeliju.

TRANSPONIRANJE (zaokretanje) TABLICE U EXCELu 2003  (KLIKNI OVDJE)
POVEZIVANJE ĆELIJA (polja) STRELICOM ? (KLIKNI OVDJE)

Adsense sponzor
Kako imenovati raspon podataka tablice (definiranje imena tablice)

Ako imate potrebu neke podatke koristiti u nekoj u funkcija (npr Vlookup i sl.) umjesto da selektirate raspon ćelija i pravite apsolutnu adresu dotičnog raspona, možete imenovati (definirati ime za dotični raspon)

Isto možete učiniti kao i u gornjem primjeru Umetanje (Insert) => Ime (Name) => Definiraj (Define), naravno prethodno selektirate dotični raspon podataka .

ili kraćim i bržim putem

Selektirajte određeni raspon podataka (tablice) a potom u polje (Okvir naziva) koje označava adresu ćelije kliknite i upišite naziv dotičnog raspona i pritisnite Enter. (vidi slike)
definiranje naziva tablice u Excelu - Defina Name in Excel

Adsense sponzor
 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr