IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - osnovna podešavanja u Excelu - zaglavlja redova i stupaca -

PODEŠAVANJE MS EXCEL-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorPODEŠAVANJE MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Excel podešavamo u dijaloškom okviru Mogućnosti =>  Alati.

Dijaloški okvir Mogućnosti podijeljen je na 13 kartica.

podešavanje Excela - postavke

Na kartici Pogled (SLIKA GORE) određujemo kako će izgledati prozor na način da uključimo potvrdnu kvačicu pored opcije koju želimo prikazati u prozoru, ili isključimo potvrdnu kvačicu ako nešto ne želimo prikazati u prozoru.

Na ovaj način možemo odlučiti hoće li se u prozoru prikazati traka stanja i traka formule, da li će se vidjeti zaglavlja stupaca i redaka, rešetke tablice, kartice lista, klizači za okomiti i vodoravni pomak itd.Na kartici Izračun (SLIKA GORE) određujemo način izračunavanja podataka. U polju Izračun potrebno je potvrditi opciju »Automatski« kako bi se pri svakoj promjeni bilo koje vrijednosti u tablici odmah izračunale vrijednosti u poljima koja sadrže formulu.

tipka Enter u Excelu

Na kartici Uređivanje (SLIKA GORE) određujemo opcije pri unosu podataka u tablicu. Ovdje možemo odrediti smjer kretanja nakon pritiska na tipku Enter.

postavke u excelu

Na kartici Općenito (SLIKA GORE) određujemo koliko će listova sadržavati nova radna knjiga (izvorno je podešeno 3 lista). Ovdje možemo u polju Postavke odrediti broj nedavno korištenih datoteka čiji se popis nalazi u dnu izbornika Datoteka (izvorno je podešen broj 4 a može ih biti do 9). Ovdje određujemo Standardni font i njegovu veličinu, a u polju Zadano mjesto datoteke možemo odrediti mapu koju najviše koristimo u radu s datotekama. Mapu koju ovdje odredimo pojavit će se u dijaloškom okviru kada pozovemo naredbu Otvori ili Spremi.

Na kartici Prilagođeni popisi (SLIKA GORE) kreiramo liste za automatski unos podataka u radnu tablicu.

Alatne trake u Excelu podešavamo tako da kliknemo na izbornik Alati => Prilagodi.
 

Adsense sponzor


U dijaloškom okviru Prilagodba na kartici Alatne trake  možemo izabrati alatnu traku koju želimo prikazati u prozoru,
Na kartici Naredbe biramo koje će se naredbe nalaziti na alatnoj traci u obliku gumba.
Na kartici Mogućnosti određujemo hoće li se alatne trake Standard i Oblikovanje prikazati u dva ili jednom redu i da li će izbornici prilikom pozivanja prvo prikazati samo češće korištene naredbe ili cijele izbornike.

Kada izaberemo što želimo, zatvorimo dijaloški okvir, nakon čega se izabrane opcije pojave u prozoru.

Na ostalim karticama nalaze se druga podešavanja koja prilagođavate svom načinu korištenja.


ZAGLAVLJA REDOVA I STUPACA SU BROJEVI

Ako Vam se pojavi ovakva situacija da imate zaglavlja stupaca i redova označena brojevima uradite slijedeće:

Sa tekstualnog izbornika otvorite Alati (Tools) => Mogućnosti (Options) => kartica Općenito (General) i isključite opciju Stil referenci R1C1 (R1C1 Referece Style ). Zatvorite dijalog prozor i sada bi ste trebali imati zaglavlja stupaca označena slovima A, B, C, D...... 

Excel 2003 - zaglavlja redova i stupaca (rows and columns)

Adsense sponzor
Adsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr