IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako umetnuti sliku u tablicu excela -

UMETANJE SLIKA  U TABLICU U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorUMETANJE SLIKA  U TABLICU MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Umetanje slike iz datoteke u  Excel

PRVI NAČIN:

 1. Otvorite radnu knjigu - Radni list u koji želite umetnuti sliku.
 2. Na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Crtanje pritisnite Umetanje slike iz datoteke .
 3. U dijaloškom okviru Umetanje slike pronađite mapu koja sadrži sliku koju želite umetnuti, a zatim pritisnite datoteku te slike.
 4. Pritisnite Umetni za ulaganje slike na radni list.

DRUGI NAČIN:

Drugi način je preko izbornika Umetanje => Slika => Iz datoteke...

Potom sa novo-otvorenog dijalog prozora izaberemo datoteku u kojoj se nalazi slika (slikovne datoteke obično nose naziv *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif    itd....)

umetanje slike u ćeliju Excela ili

Adsense sponzorNakon odabira mape i datoteke u kojoj se nalazi slika potvrdimo na gumb U redu.
Nakon potvrde slika nam se umetne u Radni list a pojavi se plutajući izbornik Slika pomoću kojega možemo dodatno izvršiti preinake na slici.

Sada imamo slijedeću situaciju. Sliku možemo smanjivati i povećavati hvatajući je za hvataljke na sredini i  kutovima slike (pomoću strelice pokazivača miša)

Umetanje skenirane ili digitalne slike

Za dovršenje ovog postupka s računalom mora biti povezan uređaj (skener ili digitalna kamera) koji je kompatibilan s TWAINom (TWAIN: Sučelje, neovisno o platformi, za digitalizaciju slika dobivenih skenerima, digitalnim kamerama i video karticama za spremanje pojedinih slika. Microsoft Office XP podržava TWAIN verzije 1.7.). Pregledom dokumentacije uređaja ili obraćanjem proizvođaču provjerite podržava li instalirani uređaj TWAIN.

 1. Otvorite radni list u koji želite umetnuti sliku.
 2. Ako koristite skener, postavite sliku u uređaj za skeniranje.
 3. U Microsoft Excelu pokažite na Slika na izborniku Umetanje, a zatim pritisnite Iz skenera ili kamere.
 4. Ako imate više uređaja povezanih s računalom, pod Uređaj pritisnite uređaj koji želite koristiti.
 5. Koristite li skener, učinite nešto od sljedećeg:
  • Pritisnite Web-kvaliteta za korištenje niže rezolucije ili ako namjeravate dokument gledati na zaslonu.
  • Pritisnite Kvaliteta ispisa za korištenje više rezolucije ili ako namjeravate ispisati dokument.
 6. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Pritisnite Umetanje ako koristite skener i želite koristiti unaprijed definirane postavke za skeniranje slike.
  • Pritisnite Prilagođeno umetanje ako koristite skener i želite promijeniti postavke slike ili ako koristite kameru. Zatim slijedite upute koje ste dobili s uređajem koji koristite.

  Napomena  Gumb Umetanje možda neće biti dostupan kod korištenja nekih vrsta skenera jer softver skenera ne podržava automatsko skeniranje. Ako je tako, možete umjesto njega koristiti gumb Prilagođeno umetanje.

 7. Pomoću mogućnosti odaberite sliku i prenesite je na radni list.

  Nakon prijenosa slike na radni list, pomoću alata na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Slika možete izvršiti promjene, primjerice obrezati sliku, podesiti joj svjetlinu, kontrast i boju.

Umetanje grafike (slike) u zaglavlje ili podnožje

 1. Na izborniku Pogled pritisnite Zaglavlje i podnožje.
 2. Pritisnite Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.
 3. Pritisnite u okvir Lijeva sekcija, Središnja sekcija ili Desna sekcija.
 4. U nizu gumbi u dijaloškom okviru Zaglavlje ili Podnožje pritisnite Umetanje slike , a zatim pronađite sliku koju želite umetnuti.
 5. Pritisnite dvaput sliku kako biste je umetnuli u jedan od okvira sekcija zaglavlja ili podnožja.
 6. Možete učiniti nešto od sljedećeg:
  • Za obavljanje izmjena na slici, pritisnite Oblikovanje slike na nizu gumba u dijaloškom okviru Zaglavlje ili Podnožje.
  • Za zamjenu slike odaberite &[Slika], pritisnite najprije Umetanje slike , a zatim Zamjena.
  • Da bi započeli novu liniju u jednom od okvira sekcija pritisnite ENTER.
  • Za brisanje grafike odaberite &[Slika], a zatim pritisnite DELETE.

Napomene

 • Promjene na grafici ili obliku grafike trenutne su i ne mogu se poništiti.
 • Provjerite ostavlja li margina zaglavlja, odnosno podnožja, dovoljno prostora za prilagođeno zaglavlje, odnosno podnožje.

Kako umetnuti jednu te istu sliku na više WorkSheets preko VBA u određeni range ćelija

Ako vas zanima insertiranje ili umetanje jedne slike u sve radne listove (sheets) koji se nalaze u Workbook i uz to želite tu sliku točno pozicionirati u određeni range ili raspon ćelija, tada isprobajte ovaj primjer VBA koda. Vodite računa da na svim Sheets trebaju svi stupci i redovi biti iste veličine tj. širine i visine (to je uvjet) inače slika neće biti smještena u željeni range.

Uzmimo za primjer da trebamo u raspon ćelija B3:K23 na sve radne listove umetnuti sliku. Slika može biti proizvoljne veličine ali je najbolje experimentom doći do prave veličine slike (širina*visina) pogotovo recimo ako se radi o uplatnici ili slično. U ovom primjeru originalna slika je veličine  712*351 pixel
U VBA kodu odredimo koju veličinu želimo

Dakle naš završeni insert izgleda ovako kao na slici ispod, na svim radnim listovima imamo sliku na istom položaju

How to insert multiple images in all Excel Worksheets

U VBA kodu postavljamo ostale parametre sa veličinom experimentiramo. Sliku smještamo na putanju koju poziva VBA makronaredba.
Ovaj VBA kod kopirajte u Module u VBE i pokrenite ga Alt+F8 => RUN

Sub UmetniSlikuNaSvakiSheet()
Dim Pth As String, Pic As String, Fpth As String, Sht As Worksheet

Application.ScreenUpdating = False
Pic = "MyPic"
'Naziv slike
Pth = "C:\Temp\"
'putanja do slike
Fpth = Pth & Pic & ".gif"

For Each Sht In ActiveWorkbook.Worksheets
Sht.Select
ActiveSheet.Pictures.Insert(Fpth).Select
With Selection
.Height = 238
'visina slike
.Width = 540
'širina slike
.Top = Range("B3").Top
'prva ćelija u koju se smješta slika - gore
.Left = Range("B3").Left
'prva ćelija u koju se smješta slika - lijevo


End With
Next Sht
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

 

Adsense sponzor
Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr