IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - premještanje, prebacivanje ćelije kopiranje formula i sadržaja ćelija

PREMJEŠTANJE I KOPIRANJE SADRŽAJA ĆELIJE
U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorPREMJEŠTANJE I KOPIRANJE SADRŽAJA ĆELIJE U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Sadržaj ćelije u radnoj tablici možemo premještati i kopirati u druge ćelije i na druge Radne listove i Radne knjige.

Premještanje i kopiranje možemo vršiti pomoću Naredbi na izborniku, gumba na alatnoj traci Standard i pomoću miša uz kombinaciju tipki na tipkovnici.

PREMJEŠTANJE:

- pomoću miša možemo tako da označimo ćeliju a potom je vrhom pokazivača miša uhvatimo (klikom) za jedan od rubova označene ćelije ili raspona (tada se na vrhu pokazivača pojavi križić u obliku strelica), povučemo na mjesto gdje želimo i otpustimo tipku miša.

1. Označimo ćeliju koju želimo PREMJESTITI (tj. njen sadržaj). Ovom prilikom se prenosi sav sadržaj bilo da je formula ili tekst kao i sva oblikovanja izvršena na sadržaju.

2. Na grafičkom izborniku alatne trake Standard kliknemo na gumb Izreži (premještanje i kopiranje podataka) ILI izaberemo naredbu Uređivanje => Izreži.

3. Kliknemo mišem na ćeliju gdje želimo premjestiti sadržaj (ili na prvu ćeliju ako smo označili raspon ćelija) a potom kliknemo na na alatnoj traci Standard na gumb Zalijepi () . ILI izaberemo naredbu Uređivanje => Zalijepi.

KOPIRANJE:

- pomoću miša možemo tako da označimo ćeliju, pritisnemo tipku CTRL na tipkovnici i zadržimo je, a potom je vrhom pokazivača miša uhvatimo (klikom) za jedan od rubova označene ćelije ili raspona (tada se pojavi znak + na vrhu pokazivača miša), povučemo  na mjesto gdje želimo i otpustimo tipku CTRL i tipku miša.

1. Označimo ćeliju koju želimo KOPIRATI (tj. njen sadržaj). Ovom prilikom se prenosi sav sadržaj bilo da je formula ili tekst kao i sva oblikovanja izvršena na sadržaju.

2. Na grafičkom izborniku alatne trake Standard kliknemo na gumb Kopiraj () ILI izaberemo naredbu Uređivanje => Kopiraj.

3. Kliknemo mišem na ćeliju gdje želimo premjestiti sadržaj (ili na prvu ćeliju ako smo označili raspon ćelija) a potom kliknemo na na alatnoj traci Standard na gumb Zalijepi () . ILI izaberemo naredbu Uređivanje => Zalijepi.

Radi lakšeg razumijevanja dajem slikoviti primjer.

Situacija prije obavljanja radnje i nakon obavljene radnje:
=>

DODATNE INFORMACIJE:

Premještanje ili kopiranje ćelija

 1. Označite ćelije koje želite premjestiti ili kopirati.

  Kako?

  Za odabir Učinite ovo
  Tekst u ćeliji Ako je uključeno uređivanje u ćeliji, odaberite ćeliju, dvaput u njoj pritisnite, a zatim odaberite tekst u ćeliji.

  Ako je uređivanje u ćeliji isključeno, odaberite ćeliju, a zatim odaberite tekst u traci formule.

  Pojedina ćelija Pritisnite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste se premjestili na ćeliju.
  Raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija Pritisnite prvu ćeliju raspona, a zatim povucite do zadnje ćelije.
  Velik raspon ćelija Pritisnite prvu ćeliju u rasponu, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnite zadnju ćeliju u rasponu. Možete se pomaknuti tako da zadnja ćelija postane vidljiva.
  Sve ćelije na radnom listu Pritisnite gumb Odaberi sve. (sjecište stupaca i redova)
  Nesusjedne ćelije ili rasponi ćelija Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnite i držite CTRL i odaberite druge ćelije ili raspone.
  Čitav redak ili stupac Pritisnite naslov retka ili stupca.
  Susjednih redaka ili stupaca Vucite preko zaglavlja retka ili stupca. Ili odaberite prvi redak ili stupac; zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i odaberite zadnji redak ili stupac.
  Nesusjednih redaka ili stupaca Odaberite prvi redak ili stupac, a zatim držite pritisnuto CTRL i odaberite ostale retke ili stupce.
  Više ili manje ćelija od aktivnog odabira Pritisnite i držite SHIFT i pritisnite zadnju ćeliju koju želite uključiti u novom odabiru. Pravokutni raspon između aktivne ćelije (aktivna ćelija: Označena ćelija u koju upisujete podatke. Istovremeno može biti aktivna samo jedna ćelija. Aktivna ćelija ograničena je debelim obrubom.) i ćelije koju pritisnete postaje nov odabir.
  Odustajanje od odabira ćelija Pritisnite bilo koju ćeliju na radnom listu.

   
 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  Premještanje ćelije      Pritisnite Izreži na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard i označite gornju lijevu ćeliju područja lijepljenja (područje lijepljenja: odredišno područje za podatke koje ste izrezali ili kopirali korištenjem Officeovog međuspremnika.).

  Kopiranje ćelija  Pritisnite Kopiraj i označite gornju lijevu ćeliju područja lijepljenja.

  Premještanje ili kopiranje označenog dijela na drugi radni list    Pritisnite Izreži ili Kopiraj , pritisnite karticu novog radnog lista i označite gornju lijevu ćeliju područja lijepljenja.

  Premještanje ili kopiranje ćelija u drugu radnu knjigu      Pritisnite Izreži ili Kopiraj , pređite u drugu radnu knjigu i označite gornju lijevu ćeliju područja lijepljenja.

 3. Pritisnite strelicu pored Zalijepi , a zatim neku mogućnost na popisu.

Napomena  Premještanjem ćelija Microsoft Excel će zamijeniti podatke koji se nalaze na području lijepljenja.

Umetanje premještene ili kopirane ćelije između postojećih ćelija

 1. Označite ćelije koje sadrže podatke koje želite premjestiti ili kopirati.
 2. Da biste premjestili ili kopirali označeni dio pritisnite Izreži ili Kopiraj na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard.
 3. Označite gornju-lijevu ćeliju područja lijepljenja (područje lijepljenja: odredišno područje za podatke koje ste izrezali ili kopirali korištenjem Officeovog međuspremnika.).
 4. Na izborniku Umetanje, pritisnite Izreži ćelije ili Kopirane ćelije.
 5. Premještate li ili kopirate raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija, a ne redak ili stupac, u dijaloškom okviru Umetanje lijepljenjem pritisnite smjer u kojem treba pomaknuti susjedne ćelije.

Kopiranje samo vidljivih ćelija

Ako se na radnom listu ne prikažu neke ćelije, reci ili stupci, postoji mogućnost kopiranja svih ćelija ili samo vidljivih ćelija. Npr. možete kopirati samo prikazane sumarne podatke na strukturiranom (struktura: Podaci radnog lista u kojem su reci ili stupci detaljnih podataka grupirani da biste mogli stvoriti sumarni izvještaj. Struktura može sumirati cijeli radni list ili određeni dio lista.) radnom listu.
 1. Označite ćelije koje želite kopirati.
 2. Na izborniku Uređivanje, pritisnite Idi na.
 3. Pritisnite Specijalno.
 4. Pritisnite najprije Samo vidljive ćelije, a zatim U redu.
 5. Pritisnite Kopiraj na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard.
 6. Označite gornju-lijevu ćeliju područja lijepljenja (područje lijepljenja: odredišno područje za podatke koje ste izrezali ili kopirali korištenjem Officeovog međuspremnika.).
 7. Pritisnite Zalijepi .

Napomene

 • Microsoft Excel će kopirane podatke zalijepiti u retke ili stupce u nizu. Sadrži li područje lijepljenja skrivene retke ili stupce, možda će biti potrebno otkriti područje lijepljenja kako bi se vidjele sve kopirane ćelije.
 • Pritisnete li strelicu pored Zalijepi , na označeni se dio može primijeniti neka od dostupnih mogućnosti lijepljenja.
 • Kad kopirate ili lijepite skrivene ili filtrirane (filtrirati: Prikazati samo one retke koji zadovoljavaju uvjete koje ste naveli. Da biste prikazali retke koji odgovaraju jednoj ili više određenih vrijednosti, izračunatoj vrijednosti ili uvjetima, koristite naredbu Automatski filtar.) podatke u neku drugu aplikaciju ili u neki drugi Excelov prozor, kopirat će se samo vidljive ćelije.

Premještanje i kopiranje podataka u ćelijama

Premještanje ili kopiranje sadržaja ćelija

 1. Pritisnite dvaput ćeliju koja sadrži podatke koje želite premjestiti ili kopirati.
 2. U ćeliji označite znakove za premještanje ili kopiranje.
 3. Da biste premjestili ili kopirali označeni dio pritisnite Izreži ili Kopiraj na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard.
 4. U ćeliji pritisnite na mjesto gdje želite zalijepiti znakove ili pritisnite dvaput neku drugu ćeliju kako biste premjestili ili kopirali podatke.
 5. Pritisnite Zalijepi .
 6. Pritisnite tipku ENTER.

Napomena Kad dvaput pritisnete ćeliju ili pritisnete tipku F2 za uređivanje ćelije, tipke sa strelicama radit će samo unutar te ćelije. Da biste se pomaknuli na drugu ćeliju pomoću tipki sa strelicama, prvo u aktivnoj ćeliji pritisnite tipku ENTER kako bi se dovršile promjene uređivanja.

Kopiranje vrijednosti u ćelijama

Ovim će se postupkom sve formule u ćeliji pretvoriti u izračunate vrijednosti, a postojeće se oblikovanje neće prebrisati.
 1. Označite ćelije koje želite kopirati.
 2. Pritisnite Kopiraj na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard.
 3. Označite gornju-lijevu ćeliju područja lijepljenja (područje lijepljenja: odredišno područje za podatke koje ste izrezali ili kopirali korištenjem Officeovog međuspremnika.).
 4. Pritisnite najprije strelicu desno od Zalijepi , a zatim Vrijednosti.

Kopiranje oblikovanja ćelija

Ovim će se postupkom kopirati samo oblikovanje ćelija, primjerice boja ili boja ispune, ali ne i sadržaji ćelija.
 1. Označite ćelije koje želite kopirati.
 2. Pritisnite Kopiraj na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard.
 3. Označite gornju-lijevu ćeliju područja lijepljenja (područje lijepljenja: odredišno područje za podatke koje ste izrezali ili kopirali korištenjem Officeovog međuspremnika.).
 4. Pritisnite najprije strelicu desno od Zalijepi , a zatim Posebno lijepljenje.
 5. Pritisnite Oblikovanja.

Kopiranje formula

 1. Označite ćeliju s formulom koju želite kopirati.
 2. Pritisnite Kopiraj na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Standard.
 3. Označite ćeliju u koju želite zalijepiti formulu.
 4. Pritisnite strelicu desno od Zalijepi , a zatim Formule.

Napomena   Da biste poništili pokretni obrub (pokretni obrub: Animirani obrub koji se pojavljuje oko izrezanog ili kopiranog raspona na radnom listu. Ako želite ukloniti pokretni obrub, pritisnite tipku ESC.) nakon kopiranja, pritisnite tipku ESC.
 


Primjer kopiranja formule prema dolje gdje formula zadržava oznaku stupca a mijenja broj reda (Copy Cell by Fill Handle).

Potrebno je kliknuti na prvu ćeliju sa formulom (selektirati je) a potom pokazivač miša pozicionirati na donji desni kut same ćelije tako da se pokazivač miša promijeni u znak križića ili plusa (+) . Kada se pojavi križić pritisnite lijevu tipku miša i zadržite je pa povucite prema donjim redovima ispod onoliko redova koliko trebate .

Povlačenje prema dolje (kopiranje formule izgleda ovako kao na slici dolje), ova opcija se naziva Copy Cell by Fill Handle

I konačan rezultat je ovakav nakon otpuštanja tipke miša

Adsense sponzorOvakvo kopiranje formule na više tisuća redaka zna trajati.
Kako brzo kopirati formulu na više tisuća redova pogledajte na linku Brzo kopiranje formula

Obratite pažnju da prilikom kopiranja formule u desno ili lijevo (u redu) promjenjive stavke tokom kopiranja su oznake stupaca a broj reda se ne mjenja.

U koliko želite blokirati promjenu bilo oznake stupca ili broja reda ispred stavite znak dolara $ npr: $A$3  -  kopira cijelu adresu ćelije, bez promjene oznake stupca ili broja reda

Još jedan primjer gdje je potrebno kopirati formulu u svaku drugu ćeliju stupca "B"
 

Adsense sponzorkopiranje ćelije u Excelu via Fill Handle

Na jednom mjestu popis svih tema vezanih za kopiranje (copy) u Excelu: Tutorijali vezani za radnje kopiranja u Excelu