IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - naredbe poništi i ponovi u Excelu; UNDO and REDO in EXcel

NAREDBE PONIŠTI I PONOVI PONIŠTENO
U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorNAREDBE PONIŠTI I PONOVI PONIŠTENO U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

 
Naredba Poništi poništava našu zadnju radnju, odnosno vraća nas korak nazad i popravi učinjeno.

Shvatimo li da smo pogriješili ( slučajno izbrisali dio teksta i sl. ), kliknemo na gumb  naredbe Poništi, čime ćemo ispraviti pogrešku. Naredbu Poništi  možemo upotrijebiti više puta uzastopno, ovisno o broju pogrešaka ili koliko se koraka nazad u uređivanju dokumenta želimo vratiti.

Naredbu Ponovi ( Undo ) koristimo da bismo ponovili ono što smo naredbom Poništi ( Redo ) poništili.

Naredbu Ponovi možemo aktivirati toliko puna uzastopno, koliko smo puta koristili naredbu Poništi.

Adsense sponzor
Adsense sponzorNaredbe Poništi i Ponovi možemo pokrenuti na nekoliko načina:

1. Klikom na gumbe na Standardnoj alatnoj traci ( grafički gumbi tj. strelice polukružno lijevo i polukružno desno )

2. Klikom na tekstualni izbornik
Uređivanje => Poništi ili Ponovi

3. Kombinacijom tipki Ctrl+Z (Poništi) ili Ctrl+Y (Ponovi)

Adsense sponzor