IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL

ISPUNA ĆELIJA POSEBNIM ZNAKOVIMA
UMETANJE KOMENTARA U ĆELIJE

Search This Web Site

Adsense sponzorISPUNA ĆELIJA POSEBNIM ZNAKOVIMA U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Želimo li ćelije puniti posebnim znakovima kao što su zvjezdice, povisilice, znak jednako (=) itd. radi ljepšeg izgleda radne tablice, učinit ćemo sljedeće:

1. označimo ćeliju ili raspon ćelija koje želimo puniti posebnim znakovima

2. kliknemo na izbornik Oblikovanje => Ćelije => Poravnanje a u polju Vodoravno =>izaberemo Ispuna, kliknemo na gumb U redu.

3. Upišemo znak kojim želimo ispuniti ćeliju (ćelije) i potvrdimo unos.

Ćeliju možemo ispuniti i tako da prvo upišemo znak kojim je želimo ispuniti i potvrdimo unos, a zatim potvrdimo opciju Ispuna u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija.

ispuna ćelije posebnim znakovima u excelu


UMETANJE KOMENTARA U ĆELIJE

Što je komentar u tablici MS Excela.?
To je info tekst o sadržaju ćelije koji proizvoljno umećemo u ćeliju. Znači ako radimo nekakvu veliku tablicu koja se sastoji od više radnih listova i radnih knjiga a na glavnom radnom listu imamo nekoliko desetaka rezultata, pomoću komentara možemo zapisati informaciju odakle "vuče" podatak i što je uopće sadržaj ćelije.

Osnovno je označiti ćeliju klikom mišem na nju.
Potom sa izbornika Umetanje => Komentar aktiviramo plutajući tekst-box u koji upišemo info-komentar.

Nakon aktiviranja text-boxa za upis komentara dovoljno je kliknuti u isti i napisati komentar a potom kliknuti mišem na ćeliju.

Komentare možemo sakriti ili otkriti da budu vidljivi. (vidi sliku gore ).

Da bi otkrili komentar potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na ćeliju u kojoj se nalazi komentar a potom sa skočnog izbornika izabrati naredbu  Pokaži/Sakrij komentare. Ovu radnju trebamo uraditi za svaku ćeliju posebno ili označiti (selektirati ) samo ćelije koje sadrže komentare.
U koliko označimo raspon ćelija koje imaju i nemaju komentar na skočnom izborniku imat ćemo samo naredbu Izbriši komentar.

Da bi sakrili komentar potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na ćeliju u kojoj se nalazi komentar a potom sa skočnog izbornika izabrati naredbu  Sakrij komentar. Ovu radnju trebamo uraditi za svaku ćeliju posebno ili označiti (selektirati ) samo ćelije koje sadrže komentare.
U koliko označimo raspon ćelija koje imaju i nemaju komentar na skočnom izborniku imat ćemo samo naredbu Izbriši komentar.

.....

Oblikovanje (preuređivanje) komentara

 1. Pritisnite najprije desnu tipku na ćeliji čiji komentar želite promijeniti, a zatim pritisnite Pokaži komentar na izborniku prečacu.
 2. Pritisnite obrub okvira komentara tako da se pojave držači (držač za promjenu veličine: Jedan od malih kružića ili kvadratića koji se pojavljuju na uglovima i stranama označenog objekta. Povlačite te držače da biste promijenili veličinu objekta.).

 3. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  Promjena fonta i boje teksta

  1. Pritisnite Komentar na izborniku Oblikovanje.
  2. Pritisnite karticu Font.
  3. Označite željene mogućnosti.

  Promjena boje pozadine

  Za promjenu trenutnog komentara pritisnite strelicu pored Boja ispune na alatnoj traci Oblikovanje, a zatim željenu boju.

  Napomena  Za promjenu zadane boje novih komentara, pomoću ikone Prikaz u upravljačkoj ploči Microsoft Windowsa promijenite boju kratkog opisa (neće utjecati na prije unesene komentare).

  Promjena boje ili debljine obruba ili crtkanje obruba

  1. Pritisnite Komentar na izborniku Oblikovanje.
  2. Pritisnite karticu Boje i crte.
  3. Pritisnite željene mogućnosti.

  Promjena sjene ili korištenje 3D efekta

  Da biste promijenili sjenu, na alatnoj traci Crtanje kliknite Stil sjene , a zatim željenu mogućnost. Da biste dobili još mogućnosti, kliknite Postavke sjene.

  Da biste umjesto sjene upotrijebili 3D efekt, na alatnoj traci Crtanje kliknite 3D stil , a zatim željenu mogućnost. Da biste dobili još mogućnosti, kliknite 3D postavke.

  Promjena oblika

  1. Na alatnoj traci Crtanje pritisnite Crtanje.
  2. Pokažite na Promijeni samooblik, a zatim odaberite željenu vrstu oblika.
  3. Pritisnite željeni oblik.

UMETANJE SLIKE U KOMETNAR

U svaku ćeliju na radnom listu možemo postaviti komentar (koji je vezan uz dotičnu ćeliju i daje nam nekakve informacije o ćeliji i podacima u njoj ).

Da bi unijeli komentar uradite slijedeće:

1. Sa tekstualnog izbornika Umetanje (Insert ) => Komentar (Comment )
2. Klik desnom tipkom miša na ćeliju a potom naredba Umetni Komentar (Insert Comment )

Otvara Vam se dodatni okvir vezan za dotičnu ćeliju, u koji možete unijeti tekst ili sliku.

U koliko u radnoj knjizi imate kreirano više komentara, a želite sve pregledati, bez traženja istih, aktivirajte alatnu traku "Ponovni pregled" i pomoću nje pregledavajte, brišite i dodajte komentare. (Pogled (View ) => Komentari (Comments )

Ako želite u komentar postaviti sliku uradite slijedeće:

1. Umetnite prazan komentar (comment )
2. Sa izbornika za komentare odaberite naredbu Uredi komentar (Edit Comment )
3. Kliknite Desnom tipkom miša na obrub okvira da otvorite skočni izbornik a potom klik na naredbu Oblikuj komentar (Edit Comment )4. Kliknite na karticu (Tab ) Boje i crte (Colors and lines ). Otvorite padajući izbornik Boja (Color ), pa kliknite na Efekti ispune (Fill Effects )

 

6. Kliknite na karticu (Tab ) Slike (Picture ) a potom kliknite na gumb Odaberi sliku (Select picture ). Izaberite željenu sliku i potvrdite unos klikom na gumb U redu (OK ) => pa opet na U redu (OK )

Adsense sponzor 

7. Sada imate ovakvu situaciju

Adsense sponzor
I to je to, kada pozicionirate miša na dotičnu ćeliju pojavit će Vam se komentar sa slikom (ako želite možete izbrisati tekst ), naravno, možete postaviti postavke da Vam se komentar skriva ili stalno prikazuje.

Adsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr