IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - spajanje više ćelije u jednu u Excelu - razdvajanje ćelije - kako spojiti ili razdvojiti ćelije u excelu

SPAJANJE I RAZDVAJANJE ĆELIJA U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorKAKO SPOJITI ĆELIJE U EXCELU 2003:

Ćelije u Radnoj tablici MS Excela možemo spajati. Zašto je potrebno spajati ćelije?
radi bolje preglednosti neke tablice ili formulara.

spajanje i razdvajanje teksta i ćelija u excelu

Na slici gore možemo vidjeti da su spojene ćelije (A1-B1, C1-D1-E1, F1-G1-H1-I1-J1, A3-B3)

Kako se spajaju ćelije u Excelu?

Prvo i osnovno uvijek označimo ćelije koje želimo spojiti (raspon ćelija).

Potom kliknemo na gumb Spoji i centriraj ili sa tekstualnog izbornika izaberemo naredbu Oblikovanje => Ćelije pa na kartici Poravnanje čekiramo opciju spoji ćelije.

=> Ili klik desnom tipkom miša na označene => Oblikuj ćelije.

RAZDVAJANJE ĆELIJA

Ćelije razdvajamo tako što označimo ćeliju koja je spojena a potom sa izbornika Oblikovanje ćelija na kartici Poravnanje isključimo opciju Spoji ćelije.

DODATNE INFORMACIJE : Spajanje i razdvajanje ćelija ili podataka

Širenje sadržaja jedne ćelije na više ćelija

Tekst raširen i centriran preko više ćelija

Upozorenje  Microsoft Excel stavlja samo podatke iz krajnje gornje ćelije iz označenog raspona (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) u nastale spojene ćelije (spojena ćelija: Jedna ćelija koja je stvorena kombiniranjem dvije ili više označenih ćelija. Adresa ćelije za spojenu ćeliju gornja je lijeva ćelija u izvorno označenom rasponu.). Ako postoje podaci i u drugim ćelijama, bit će izbrisani.

 1. Kopirajte željene podatke u krajnje gornju lijevu ćeliju u rasponu.
 2. Odaberite ćelije koje želite spojiti.
 3. Za spajanje ćelija u retku ili stupcu i centriranje njihovog sadržaja, na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Oblikovanje pritisnite Spoji i centriraj .
Savjet
U spojenim ćelijama možete promijeniti poravnanje teksta ako na alatnoj traci Oblikovanje pritisnete Poravnaj lijevo , Sredina ili Poravnaj desno . Za ostale promjene poravnanja teksta, uključujući i okomito poravnanje, koristite mogućnosti na kartici Poravnanje (naredba Ćelije, izbornik Oblikovanje).

Razdvajanje spojenih ćelija

 1. Označite spojenu ćeliju (spojena ćelija: Jedna ćelija koja je stvorena kombiniranjem dvije ili više označenih ćelija. Adresa ćelije za spojenu ćeliju gornja je lijeva ćelija u izvorno označenom rasponu.).

  Kada su ćelije spojene, uključeno (uključen: gumb alatne trake uvijek ima oko sebe obrub kada je uključen, čak i kada pokazivač nije položen na gumb.) je Spoji i centriraj na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Oblikovanje.

 2. Pritisnite Spoji i centriraj na alatnoj traci Oblikovanje.

Raspoređivanje teksta preko ćelija

 1. Označite raspon ćelija koji sadrži tekstne vrijednosti. Raspon može sadržavati neograničen broj redaka, ali mora imati samo jedan stupac.

  Napomena  Mora postojati jedan ili više praznih stupaca desno od označenog stupca, inače će se podaci desno od označenog stupca izbrisati.

 2. Na izborniku Podaci pritisnite Tekst u stupce.
 3. Slijedite upute čarobnjaka za pretvaranje teksta u stupce kako biste naveli kako želite podijeliti tekst u stupce.

Spajanje teksta iz više ćelija u jednu pomoću formule

Za izvršenje ove funkcije koristite operator & ili funkciju CONCATENATE.

Primjer za radni list

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga na prazni radni list.

Kako?

 1. Napravite praznu radnu knjigu ili radni list.
 2. Odaberite primjer u temi pomoći. Nemojte birati zaglavlja redaka ili stupaca.

  Odabir primjera iz pomoći

 3. Pritisnite CTRL+C
 4. U radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V.
 5. Za prelazak između pogleda na rezultate i pogleda na formule koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL+` (apostrof) ili na izborniku Alati pokažite na Ispitivanje formule, a zatim pritisnite Način ispitivanja formule.
  A B
1

Ime

Prezime
2 Igor Kudrnovsky
3 Hrvoje Horvat
  Formula Opis (rezultat)
  =A2&" "&B2 Spaja gornja imena razdvojena razmakom (Igor Kudrnovsky)
  =B3&", "&A3 Spaja gornja imena razdvojena zarezom (Horvat, Hrvoje)
  =CONCATENATE(A2," ",B2) Spaja gornja imena razdvojena razmakom (Igor Kudrnovsky)

Napomena  Formula između imena i prezimena stavlja razmak koristeći razmak napisan pod navodnicima. Navodnike koristite za uključivanje teksta — teksta koji se ne mijenja — u rezultat.

primjer: Razdvajanje teksta iz jedne ćelije u više ćelija

Ako imate potrebu razdvojiti nekakav tekst koji se nalazi u jednoj ćeliji u više, možete koristiti grupu naredbi DATA (Podaci)

Primjer: Imamo stupac u kojem se nalaze prezimena i imena djelatnika, s obzirom da takvih redova ima podosta a želimo ih razdvojiti. da to ne radimo ručno poslužit ćemo se naredbom Data (Podaci)

Pažnja! Ako imate osobu koja ima dva prezimena, obavezno ta dva prezimena moraju biti povezana crticom ili će se i ona razdvojiti.

KORAK 1.

Imamo stupac sa prezimenima i imenima

KORAK 2.

Selektiramo sva prezimena i imena

KORAK 3.

Sa tekstualnog izbornika odaberite grupu naredbi Podaci a potom sa padajućeg izbornika odaberite Tekst u stupce...

KORAK 4.

Na novootvorenom dijalog prozoru čarobnjaka izaberite opciju Razgraničeni => Naprijed


 
KORAK 5.

Potom odaberite opciju (koja je vrsta razmaka između riječi) u našem slučaju to je prazanina ili  razmak => Završi

KORAK 6.

Sada ste razdvojili riječi, oblikujte tablicu i nastavite raditi prema potrebama zadatka

Adsense sponzorprimjer: ZAMJENA REDOSLIJEDA SADRŽAJA ĆELIJE : TEXTUALNI PODACI

Ako želite zamijeniti redoslijed prezimena i imena u ćeliji koristite slijedeću kombinaciju funkcija

SEARCH nalazi prvi blanko znak u stringu
LEFT otsjeca određeni broj karakterera do prvog blanka (Prezime u ovom slučaju)
RIGHT otsjeca određeni broj karaktera sa kraja do prvog blanka (Ime u ovom slučaju)
 

Adsense sponzor
Adsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr