IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - promjena podataka u ćeliji - kako promijeniti formulu u ćeliji

PROMJENA PODATAKA U ĆELIJAMA U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorPROMJENA PODATAKA I BRISANJE SADRŽAJA ĆELIJA U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

PROMJENA PODATAKA U ĆELIJI

Podatke u ćelijama tablice MS Excela mijenjamo na jednostavan način.

Potrebno je prvo označiti ćeliju ili raspon ćelija na kojima želimo izvršiti promjenu podataka ili oblikovanja.
Ako želimo promijeniti formulu u ćeliji također je prvo označimo pa je dovoljno odmah početi pisati novi podatak ili formulu. Također nakon označavanja ćelije u polju formula možemo unijeti novu formulu ručnim uređivanjem ili klikom na gumb FX.

Dovoljno je označiti ćeliju i upisati novi podatak ( formulu ) pa klik na Enter
promjena podataka u ćeliji excela

Prilikom označavanja ćelije i upisa novog podatka, podaci se pozicioniraju lijevo u ćeliji ( vidi sliku ispod )

 
Sada imamo novu situaciju nakon klika na Enter i završetka promjene. Nakon upisa promjene podataka i klika na Enter selektirala se automatski ćelija A2 ali sam ja ponovno selektirao ćelij A1 da bi se vidjela formula na traci formula.

U koliko kliknemo dvoklik mišem u samu ćeliju ( za namjeravanu promjenu podataka ) situacija je kao na slici ispod.

BRISANJE PODATAKA U ĆELIJI

Podatke u ćeliji brišemo tako da označimo ćeliju ili raspon ćelija i pritisnemo tipku Delete na tipkovnici ili kliknemo na naredbu Uređivanje => Očisti sadržaj ( naravno sve ovo možemo ako radni list nije pod šifrom zaključan )

Zamijetite na slici gore koja sve brisanja možete izvršiti na označenim ćelijama.

Brisanje redova:

a) Označimo zaglavlje reda, zatim kliknemo na izbornik Uređivanje => Izbriši.

b) Desnom tipkom miša kliknemo na označeni red, a u izborniku kliknemo na naredbu Izbriši. Želimo li izbrisati samo sadržaj reda, ali ne i čitav red, u izborniku kliknemo na naredbu Očisti sadržaj.

Brisanje stupaca:

a) Označimo zaglavlje stupca, zatim kliknemo na izbornik Uređivanje => Izbriši.

b) Desnom tipkom miša kliknemo na označeni stupac, a u izborniku kliknemo na naredbu Izbriši. Želimo li izbrisati samo sadržaj stupca, u izborniku kliknemo na naredbu Očisti sadržaj.

Brisanje ćelija:

c) Označimo ćelije koje želimo izbrisati, zatim kliknemo na izbornik Uređivanje => Izbriši.

d) Desnom tipkom miša kliknemo na označene ćelije, a u izborniku kliknemo na naredbu Izbriši.
U oba slučaja pojavi se dijaloški okvir gdje odredimo u kojem smjeru pomaknuti ostale ćelije (lijevo ili gore), ili želimo li izbrisati cijeli red, odnosno stupac.

Prilikom brisanja ćelija otvara nam se dijaloški okvir Brisanje sa upitom kao na slici.

Promjena oblikovanja teksta

 1. Označite ćelije ili tekst koji želite oblikovati.

  Kako?

  Za odabir Učinite ovo
  Tekst u ćeliji Ako je uključeno uređivanje u ćeliji, odaberite ćeliju, dvaput u njoj pritisnite, a zatim odaberite tekst u ćeliji.
  Ako je uređivanje u ćeliji isključeno, odaberite ćeliju, a zatim odaberite tekst u traci formule.

   
  Pojedina ćelija Pritisnite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste se premjestili na ćeliju.
   
  Raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija
   
  Pritisnite prvu ćeliju raspona, a zatim povucite do zadnje ćelije.
  Velik raspon ćelija Pritisnite prvu ćeliju u rasponu, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnite zadnju ćeliju u rasponu. Možete se pomaknuti tako da zadnja ćelija postane vidljiva.
   
  Sve ćelije na radnom listu Pritisnite gumb Odaberi sve klikom na sjecište stupaca i redova


   
  Nesusjedne ćelije ili rasponi ćelija Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnite i držite CTRL i odaberite druge ćelije ili raspone.
   
  Čitav redak ili stupac Kliknite na broj retka ili slovo stupca. Kada se pokazivač miša preobrazi u crnu strelicu kliknite LTM )


   
  Susjednih redaka ili stupaca Vucite preko zaglavlja retka ili stupca. Ili odaberite prvi redak ili stupac; zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i odaberite zadnji redak ili stupac.
   
  Ne-susjednih redaka ili stupaca Odaberite prvi redak ili stupac, a zatim držite pritisnuto CTRL i odaberite ostale retke ili stupce.
   
  Više ili manje ćelija od aktivnog odabira Pritisnite i držite SHIFT i pritisnite zadnju ćeliju koju želite uključiti u novom odabiru. Pravokutni raspon između aktivne ćelije (aktivna ćelija: Označena ćelija u koju upisujete podatke. Istovremeno može biti aktivna samo jedna ćelija. Aktivna ćelija ograničena je debelim obrubom.) i ćelije koju pritisnete postaje nov odabir.
   
  Odustajanje od odabira ćelija Pritisnite bilo koju ćeliju na radnom listu.

   
 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  Promijenite font ili njegovu veličinu:

  U okviru Font na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Oblikovanje pritisnite željeni font.

  U okviru Veličina fonta pritisnite željenu veličinu fonta.

  Promijenite boju teksta:

  Za primjenu nedavno označene boje pritisnite Boja fonta na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Oblikovanje.

  Za primjenu neke druge boje pritisnite strelicu pored Boja fonta , a zatim neku boju na paleti.

  Podebljajte, nakosite (kurziv) ili podcrtajte označeni tekst ili brojeve

  Na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Oblikovanje, pritisnite gumb za željeno oblikovanje.
   
  Kako bi tekst bio Pritisnite
  Podebljan Podebljano
  Ukošen

  Kurziv

  Podcrtan

  Podcrtano

  Smanjite veličinu fonta kako bi svi podaci bili prikazani u ćeliji

  Ako manji dio podataka u ćeliji nije vidljiv, možete smanjiti veličinu fonta kako ne biste morali prilagođavati širinu stupca i stranice.
  1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.
  2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Poravnanje.
  3. Označite potvrdni okvir Stisni da stane.
   ili DTM na ćeliju, Oblikuj ćelije => dijaloški okvir Oblikovanje ćelija =>  Kartica Poravnanje 

    

   Adsense sponzor
  Kako prikazati više redaka teksta u ćeliji

  1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.
  2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Poravnanje.
  3. Uključite potvrdni okvir Prelami tekst. ( pogledaj dijaloški okvir Oblikovanje ćelija ispred. )

  Napomena  Za umetanje prijeloma u tekst možete pritisnuti i tipke ALT+Enter nakon što napišete dio teksta pa želite prelomiti u novi red. Ako vas zanima oblikovanje teksta, poravnanje, smjer teksta i upis teksta u više redova u ćelije više o tome na linku Unos teksta, oblikovanje i upis teksta u više redaka u ćeliji

  Promijenite zadani font ili njegovu veličinu u novim radnim knjigama

  1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Općenito.
  2. U okviru Standardni font, pritisnite font.
  3. U okviru Veličina, unesite veličinu fonta.

  Napomena  Microsoft Excel morate ponovno pokrenuti kako biste počeli koristiti novi font i veličinu fonta. Novi zadani font i njegova veličina koristit će se samo u novim radnim knjigama koje radite nakon ponovnog pokretanja Microsoft Excela; na postojeće radne knjige to neće imati utjecaja.

  Adsense sponzorAdsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr