IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - obrada i oblikovanje teksta u Excelu; ispis teksta u ćeliji u više redaka ili redova - prikaz više redaka teksta u ćeliji

UNOS I OBLIKOVANJE TEKSTA
U ĆELIJAMA MS EXCEL-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorUNOS I OBRADA TEKSTA  U ĆELIJE U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Tekst u ćelije unosimo tako da prvo označimo ćeliju, a zatim upišemo tekst.

Prilikom unosa teksta u ćeliju isti se pozicionira u lijevu stranu ćelije.
U koliko želimo oblikovati tekst pomoću alatne trake Oblikovanje tj. pozicioniranje teksta koristit ćemo slijedeće gumbe.

pozicioniranje teksta u ćeliji Excela pozicioniranje teksta u ćeliji Excela pozicioniranje teksta u ćeliji Excela pozicioniranje teksta u ćeliji Excela

Unešeni tekst u ćeliju bez oblikovanja i poravnanja
upis teksta u ćeliju excela

unos teksta i pozicioniranje teksta u ćeliju excela

Pozicioniranje teksta, upis i prikaz više redaka u ćeliji

Za upis više redaka u ćeliji u Excelu uključite opciju Wrap text ili Prelomi tekst, isto tako ovu radnju možete izvršiti sa ALT+ENTER na kraju teksta koji želite prelomiti

upis i prikaz više redaka u ćeliji

Tekst možemo prelomiti da stane u širinu ćelije.

Što znači prelomljeni tekst. (prijelom teksta)

Tekst možemo pisati normalno u ćeliju iako je duži od širine ćelije (stupca) ali nakon unosa teksta selektiramo dotičnu ćeliju i na kartici Poravnanje čekiramo kućicu ispred Prelomi tekst. Tada nam se tekst prilagodi širini ćelije i formira u odnosu na istu. (pogledaj sliku gore)

Ako čekiramo kućicu Stisni da stane na istoj kartici onda će se tekst smanjiti da bi stao u širinu ćelije.

prilagođšavanje veličine teksta veličini ćelije u Excelu

Tekst možemo prelomiti i na način da dok pišemo tekst u ćeliju i kada želimo prijeći u novi red pritisnemo tipku ALT a potom pritisnemo Enter. (ALT+Enter) i nastavimo pisati a ako je potrebno opet istu radnju za novi red.

U koliko želimo spojiti više susjednih ćelija u jednu:

Isto možemo tako da prvo označimo (selektiramo) sve ćelije koje želimo spojiti pa kliknemo na gumb Spoji i centriraj na alatnoj traci Oblikovanje

spajanje više ćelija u jednu u Excelu ili na dijaloškom okviru Oblikovanje => Oblikovanje ćelija... a na kartici Poravnanje čekiramo Spoji ćelije.

Promjena unosa teksta zdesna nalijevo i slijeva nadesno u ćeliju

 • Pritisnite ikonu Jezik na programskoj traci, a zatim odaberite željeni jezik tipkovnice (jezik tipkovnice: Jezik odabran za unos teksta.).

  Pokazivač za unos teksta će se promijeniti kako bi označio smjer (smjer: Određuje redoslijed čitanja, poravnanje i/ili vizualni izgled teksta i dokumenata zdesna nalijevo, bez obzira na jezik tipkovnice. Smjer opisuje i orijentaciju korisničkog sučelja, kontrola i ostalih zaslonskih objekata.) odabranog jezika; tekst se može unijeti na odabranom jeziku.

Napomena  Tekst se prikazuje u zadanom fontu, koji je Arial, sve dok se ne odabere drugi font. Zadani se font za označenu ćeliju (ili raspon ćelija) može promijeniti pomoću naredbe Ćelije (izbornik Oblikovanje). Pritisnite karticu Font, odaberite željeni font, a zatim pritisnite U redu.

Oblikovanje brojeva kao teksta

Oblikovanje ćelija kao teksta

 1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.
 2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Broj.
 3. U okviru Kategorija, pritisnite najprije Tekst a zatim U redu.
 4. Unesite brojeve u oblikovane ćelije.

Oblikovanje postojećih brojeva kao tekst

Ako ste već unijeli brojeve, onda se oni mogu promijeniti u tekstne podatke.

 1. Označite ćelije koje sadrže brojeve koje želite oblikovati kao tekst.
 2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Broj.
 3. U okviru Kategorija, pritisnite najprije Tekst a zatim U redu.

KONVERTIRANJE TEKSTA U STUPCE - TABLICU

Ako ste ikada imali nekakav kopirani složeni tipizirani tekst za koji ste imali potrebu imati složen u stupcima ali da ne gubi smisao a niste znali kako ga konvertirati evo Vam prilike naučiti.

Naravno, isti tekst možete pretvoriti u tablicu u Wordu (na sličan način) a možete koristiti i funkciju TRANSPOSE

1. Imamo npr: ovakav tekst

2. Kopiramo ga cijelog u Excel

3. Selektiramo cijeli tekst a potom sa tekstualnog izbornika Podaci (Data) odaberemo naredbu Tekst u stupce (Text to Columns..)

pretvaranje ili konvertiranje teksta u stupce u Excelu

4. Na novootvorenom prozoru čarobnjaka (wizarda) možemo odabrati dvije opcije
- Razgraničeni (Delimited)
- Utvrđena širina (Fixed width)


 
5. Na slijedećem dijalog prozoru izaberemo opciju Razmak (Space) ili Drugo (Other) u tom slučaju postavimo znak koji trebamo

kako kopirani tekst konvertirati tekst u stupce u Excelu

6. Sada imamo konačan rezultat.

kako prebaciti tekst u stupce u Excelu

Recimo da smo htjeli da nam imena i prezimena budu spojena. Opisanim načinom to ne možemo. No za to možemo kopirati Ime i Prezime u Word pa  spojiti pa opet nazad kopirati u Excel, obrisati jedan stupac i to je to.

Adsense sponzorTEKST i FORMULE u istoj ćeliji

Uobičajeno je da neke ćelije sadrže brojčane podatke i tekstove, a druge formule kojima se obrađuju. Ipak ponekada je zgodno imati u istoj ćeliji i tekst i rezultat (dakle upisanu formulu).

Npr: ako se time može dobiti na preglednosti ili ako na razumljivosti neke formule dajući joj objašnjenje.

Kako to postići ?
Jednostavno, potrebno je unijeti formulu, zatim upisati znak "&" bez navodnika i dodati željeni tekst u navodnicima.
Primjer: =SUM(A1:A2) & "_zbroj ćelija A1 i A2" i to izgleda ovako
 
tekst i formula u istoj ćeliji u Excelu

Prikaz ili skrivanje stvarnih fontova na popisu fontova

Programi Microsoft Officea mogu prikazivati nazive fontova s popisa u stvarnom fontu — npr. font Arial bit će prikazan fontom Arial.

 1. Na izborniku Alati pritisnite Prilagodba.
 2. Pritisnite karticu Mogućnosti.
 3. Uključite ili isključite potvrdni okvir Nazive fontova ispiši u njihovu fontu.

Napomena  Promjena ove postavke utjecat će na sve programe Microsoft Officea ili Officeove obitelji.

.

Adsense sponzor Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr