IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - dropdown, drop down, padajuća lista, vrednovanje, Data Validation, imenovanje, uvjetno oblikovanje, conditional formating
upis podataka u ćelije, kako upisati dva reda u jednu ćeliju u Excelu, padajući izbornik, definiranje imena tablice

UNOS PODATAKA U ĆELIJE U MS EXCEL-u 2003
(dropdown, padajuća lista, vrednovanje, uvjetno oblikovanje)UNOS PODATAKA U ĆELIJE U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Podatke u ćelije unosimo tako da prvo označimo ćeliju, a zatim upišemo podatke.  Ako vas zanima upis teksta u ćelije više o tome na linku Unos teksta, oblikovanje i upis teksta u više redaka u ćeliji

Kada označimo ćeliju, njena adresa se pojavi u okviru naziva na traci formula, a s desne strane iza znaka "Fx" sadržaj ćelije.

Slika prilikom započetog unosa podataka
unos podataka, oblikovanje, definiranje padajuće liste

Nakon unosa podatka potrebno je kliknuti na gumb UNOS ili pritisnuti tipku ENTER.

I na kraju situacija nakon unešenog podatka i potvrde situacija je kao na slici. U koliko smo potvrdu unosa podataka izvršili klikom na gumb Unos ostat će selektirana ćelija C2, a ako smo potvrdu izvršili pritiskom na tipku Enter selektirat će se ćelija C3 jer je u Excelu podešeno da nakon pritiska tipke Enter selektira se ćelija Dolje (vidi temu 3. toč. 2  Kretanje radnom tablicom)Želimo li poništiti unos, kliknut ćemo na traci formula na gumb Odustani . (crveni X ispred zelene kvačice)


Prilikom unosa tekst može prelaziti u sljedeću ćeliju, ali kad označimo sljedeću ćeliju za unos, višak teksta u prethodnoj ćeliji se sakrije. Time se podaci ne gube. Označimo li ponovo prethodnu ćeliju, vidjet ćemo njen cjelokupan sadržaj.

Unos teksta Excel 2003 automatski poravna uz lijevi rub ćelije. Kasnije možemo podesiti odgovarajuću širinu stupaca i poravnanje teksta unutar ćelija.

Započnemo li unos u neku ćeliju početnim slovom koje se već nalazi u jednoj od ćelija u stupcu, Excel 2003 automatski ponudi sadržaj te ćelije. Ako je sadržaj identičan, pritisnemo tipku Enter, ako nije, pritisnemo razmaknicu i unesemo podatak koji želimo.

Prilikom unosa numeričkih podataka brojevi ne prelaze u susjednu ćeliju već se umjesto brojeva u ćeliji pojave drugačiji podatak. Unos numeričkih podataka Excel 2003 automatski poravna uz desni rub ćelije.  U tom slučaju moramo raširiti stupac u kojem se nalazi dotični podatak broja.

=

Želimo li da Excel numeričke podatke prilikom unosa poravna uz lijevi rub ćelije, npr. šifru kupca ili dobavljača, prije unosa numeričkih podataka unijet ćemo u ćeliju apostrof " ‘ ", a zatim brojeve, npr. ‘555.Prilikom unosa numeričkih podataka, decimalna mjesta (i npr. valuta) uređuju se naknadno pomoću gumbi na alatnoj traci Oblikovanje. (ili na plutajućem izborniku Oblikuj ćelije)U označenu ćeliju možemo unijeti podatak iz susjedne ćelije korištenjem naredbe Ispune.
Kliknemo na izbornik Uređivanje => Ispune a zatim izaberemo želimo li u označenu ćeliju unijeti podatak iz susjedne ćelije dolje, desno, gore ili lijevo.

Ako želimo unijeti niz  brojeva onda u prvu ćeliju u kojoj je podatak, označimo je pa na naredbu Uređivanje => Ispune => Niz, odredimo parametre.

Početna pozicija
  =>

Na dijaloškom okviru odredimo parametre

Nakon potvrde parametara na gumb U redu, imamo završenu namjeravanu situaciju brojeva u nizu.

Istu potrebu stvaranja niza brojeva (npr: rednih brojeva za popis) možemo izraditi na drugi način.
Unesemo prva najmanje dva broja u nizu a potom selektiramo obje ćelije i klikom miša na donji desni kut (kada se pokazivač preobrati u plus crne boje) selektiranih ćelija zadržimo tipku miša i povučemo do određene željene vrijednosti (ćelije)

=>

Nakon otpuštanja lijeve tipke miša => Rezultat je ovakav izgled niza

Kako upisati dva reda u jednoj ćeliji u Excelu (ili skupiti tekst)

Ako želite u jednu ćeliju upisati više redova tada ćeliju možete formatirati (oblikovati) kao Wrap Text u Format Cells ili pak nakon teksta pritisnuti ALT+ENTER

Ako želite pogledajte kako se vrši unos (upis) jednog te istog podatka u više ćelija odjednom


DODATNE INFORMACIJE ZA NAPREDNIJE

Unos podataka u ćeliju s navedenog popisa (padajući izbornik, padajuća lista, padajući popis, drop-down menu)

za više detalja pogledajte pri dnu ove web stranice

Možete napraviti padajući izbornik (popis) koji će svoje mogućnosti dobiti iz ćelija na drugom dijelu radnog lista.

 1. Stavke padajućeg popisa upišite u jedan stupac ili redak. Na popis nemojte stavljati prazne ćelije.

  Upišete li popis na drugi radni list od onog na kojem se nalaze ćelije s unosima podataka, odredite naziv (naziv: Riječ ili niz znakova koji predstavljaju ćeliju, raspon ćelija, formulu ili konstantnu vrijednost. Koristite razumljive nazive, primjerice Proizvodi, za upućivanje na teško razumljive raspone npr. Prodaja!C20:C30.) za popis.

  Kako?

  1. Odaberite ćeliju, raspon ćelija ili nesusjedne odabire (nesusjedno označavanje: Označavanje dvije ili više ćelija ili raspona koji se ne dodiruju. Kada crtate nesusjedne odabire na grafikonu, provjerite jesu li kombinirani označeni dijelovi pravokutnog oblika.) koje želite imenovati.
  2. Pritisnite okvir Naziv na lijevoj strani trake formule (traka formule: Traka na vrhu Excelovog prozora koju koristite da biste unijeli ili uređivali vrijednosti ili formule u ćelijama ili grafikonima. Prikazuje stalnu vrijednost formule pohranjene u aktivnoj ćeliji.) .

     Okvir naziva

  3. Upišite naziv za ćelije.
  4. Pritisnite tipku ENTER.

  Napomena  Ne možete imenovati ćeliju dok mijenjate sadržaj ćelije.

  Upišete li popis u drugu radnu knjigu, odredite naziv pomoću vanjske adrese prema popisu.

  Kako?

  1. Otvorite radnu knjigu koja sadrži popisu stavki na padajućem popisu.
  2. Otvorite radnu knjigu u kojoj želite provjeriti valjanost ćelija, pritisnite najprije Naziv na izborniku Umetanje, a zatim Određivanje.
  3. U okviru Nazivi u radnoj knjizi, upišite naziv.
  4. U okviru Odnose se na izbrišite sadržaj i ostavite pokazivač unosa u okviru.
  5. Na izborniku Prozor pritisnite najprije naziv radne knjige koja sadrži popis stavki padajućeg popisa, a zatim radni list koji sadrži taj popis.
  6. Označite ćelije koje sadrže popis.
  7. U dijaloškom okviru Definiranje naziva pritisnite najprije Dodaj, a zatim Zatvori.
 2. Označite ćeliju u kojoj želite napraviti padajući popis.
 3. Na izborniku Podaci pritisnite najprije Vrednovanje, a zatim na karticu Postavke.
 4. U okviru Dopusti pritisnite Popis.
 5. Nalazi li se popis na istom radnom listu, unesite adresu prema popisu u okvir Izvor.

  Nalazi li se popis na nekom drugom mjestu, unesite naziv koji ste odredili za popis u okvir Izvor.

  Provjerite nalazi li se ispred adrese ili naziva znak jednakosti (=).

 6. Provjerite je li uključen potvrdni okvir Padajući popis u ćeliji.
 7. Odredite smije li ćelija biti prazna: uključite ili isključite potvrdni okvir Zanemari prazno.
 8. Za prikaz neobaveznih ulaznih uputa kada se ćelija odabere, pritisnite karticu Ulazna poruka, provjerite je li uključen potvrdni okvir Kad je ćelija odabrana, pokaži ulaznu poruku, a zatim napišite naslov i tekst poruke.
 9. Odredite kako će Microsoft Excel reagirati kada se unesu neispravni podaci.

  Kako?

  1. Pritisnite karticu Upozorenje o pogrešci i provjerite je li uključen potvrdni okvir Pokaži upozorenje o pogrešci nakon unosa neispravnog podatka.
  2. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti u okviru Vrsta:

   Za prikaz informacijske poruke koja neće spriječiti unos neispravnih podataka pritisnite Informacije.

   Za prikaz poruke upozorenja koja neće spriječiti unos neispravnih podataka pritisnite Upozorenje.

   Za sprječavanje unosa neispravnih podataka pritisnite Stani.

  3. Napišite naslov i tekst poruke (duljine do 225 znakova).

   Napomena  Ne unesete li naslov ili tekst, zadani će naslov biti “Microsoft Excel”, a poruka: “Unesena vrijednost nije ispravna. Korisnik je ograničio vrijednosti koje se mogu unijeti u ovu ćeliju.”

Napomena  Primjena provjere valjanosti podataka na ćeliju ne oblikuje tu ćeliju.

Savjet

Ako je popis unosa kratak, unose možete izravno upisati u okvir Izvor, odvojene znakom razdjelnika za popise iz Microsoft Windowsa (po zadanom je to zarez). Npr. možete napisati Loše, Prosječno, Dobro u okvir Izvor, umjesto da te tri riječi unosite na radni list.

Upis podataka u ćelije radnog lista

Upis brojeva, teksta, datuma ili vremena

 1. Pritisnite ćeliju u koju želite upisati podatke.
 2. Upišite podatke i pritisnite ENTER ili TAB.

  Brojevi i tekst na popisu

  1. Upišite podatke u ćeliju u prvom stupcu, a zatim pritisnite tipku TAB kako biste prešli na sljedeću ćeliju.
  2. Na kraju retka pritisnite ENTER za premještanje na početak sljedećeg retka.
  3. Ako ćelija na početku sljedećeg retka ne postane aktivna, pritisnite najprije Mogućnosti na izborniku Alati, a zatim karticu Uređivanje. Pod Postavke uključite potvrdni okvir Premjesti označeno nakon pritiska tipke Enter, a zatim pritisnite Dolje u okviru Smjer.

  Datumi      Pomoću kose crte ili spojnice za razdvajanje dijelova datuma; npr. upišite 5/9/2002 ili 5-ruj-2002. Za unos današnjeg datuma pritisnite tipku CTRL+; (točka-zarez).

  Vrijeme      Za unos 12-satnog vremena upišite razmak, a zatim a ili p iza vremena, npr. 9:00 p. Inače će Microsoft Excel unijeti vrijeme kao AM. Za unos trenutnog vremena pritisnite CTRL+SHIFT+: (dvotočka).

Upis brojeva sa stalnim brojem decimalnih mjesta ili nula iza brojeva

 1. Na izborniku Alati pritisnite najprije Mogućnosti, a zatim karticu Uređivanje.
 2. Uključite potvrdni okvir Određeni broj decimala.
 3. U okvir Mjesta upišite pozitivan broj znamenki desno od decimalnog zareza ili negativan broj znamenki lijevo od decimalnog zareza.

  Npr. upišete li 3 u okvir Mjesta, a zatim u ćeliju upišete broj 2834, vrijednost će biti 2,834. Upišete li -3 u okvir Mjesta, a zatim upišete 283, vrijednost će biti 283000.

  Podatak koji ste upisali prije označavanja mogućnosti Određeni broj decimala neće biti promijenjen.

Savjet

Želite li privremeno prijeći preko mogućnosti Određeni broj decimala, kod unosa broja upišite decimalni zarez.

Upis istih podataka u nekoliko ćelija u isto vrijeme

 1. Označite ćelije u koje želite upisati podatke. Ćelije ne moraju biti susjedne.
 2. Upišite datum i pritisnite CTRL+ENTER.

Upis ili uređivanje istog datuma na više radnih listova

Kad označite grupu listova, a zatim promijenite podatke na nekom od njih, iste će se promjene primijeniti i na sve označene listove. Tijekom tog postupka neki se podaci mogu zamijeniti drugima.
 1. Označite radne listove u koje želite unijeti podatke.

  Kako?

  Kad unesete ili promijenite podatke, promjene utječu na sve odabrane listove. Ove promjene mogu nadomjestiti podatke na aktivnom listu i drugim odabranim listovima.
  Za odabir Učinite ovo
  Jednog lista Pritisnite karticu lista.

  Ako ne vidite karticu koju želite, pritisnite najprije gumbe za klizanje po karticama za prikaz kartice, a zatim karticu.

  Dvaju ili više susjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto SHIFT i pritisnite karticu zadnjeg lista.
  Dvaju ili više nesusjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto CTRL i pritisnite kartice drugih listova.
  Svih listova u radnoj knjizi Desnom tipkom miša pritisnite najprije karticu lista, a zatim pritisnite Odabir svih listova na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.).

  Napomena  Ako su kartice listova označene bojom, njihov će naziv biti podcrtan bojom koju odredi korisnik prilikom odabira. Ako se kartica lista prikazuje s pozadinskom bojom, znači da list nije odabran.

  Odustajanje od odabira višestrukih listova

  Za odustajanje od odabira višestrukih listova u radnoj knjizi, pritisnite bilo koji neodabrani list.

  Ako nema vidljivog neodabranog lista, desnom tipkom miša pritisnite karticu odabranog lista. Zatim pritisnite Razdvoji listove na izborniku prečacu.

 2. Označite ćeliju ili raspon ćelija u koje želite unijeti podatke.
 3. Upišite ili uredite podatke u prvu označenu ćeliju.
 4. Pritisnite ENTER ili TAB.

Napomena  Da biste odustali od odabira više listova, kliknite bilo koji list koji nije odabran. Ako ne vidite listove koji nisu odabrani, desnom tipkom miša kliknite najprije karticu odabranog lista, a zatim Razdvoji listove na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.).

Automatska popuna stupca stavkama koje se ponavljaju

Ako prvih nekoliko znakova koje upišete u ćeliju odgovara već postojećem unosu u tom stupcu, Microsoft Excel će umjesto vas dopuniti ostale znakove. Excel će dovršiti samo one unose koji sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva; unosi koje sadrže samo brojeve, datume ili vrijeme neće biti dovršeni.
 • Za prihvaćanje predloženog unosa pritisnite ENTER. Dovršeni unos bit će u potpunosti jednak uzorku velikih i malih slova već postojećeg unosa.
 • Za zamjenu automatski umetnutih znakova nastavite pisati.
 • Za brisanje automatski umetnutih znakova pritisnite BACKSPACE.
 • Za odabir s popisa stavki koje se već nalaze u stupcu, desnom tipkom miša pritisnite najprije ćeliju, a zatim Odabir s popisa na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.).

Ispunjavanje niza brojeva, datuma ili drugih stavki

 1. Označite prvu ćeliju raspona koji želite ispuniti.
 2. Upišite početnu vrijednost niza.
 3. Upišite vrijednost u sljedećoj ćeliji kako bi se mogao utvrditi uzorak ponavljanja.

  Kako?

  • Želite li niz 2, 3, 4, 5..., upišite 2 i 3 u prve dvije ćelije. Želite li niz 2, 4, 6, 8..., upišite 2 i 4. Želite li niz 2, 2, 2, 2..., druga ćelija može ostati prazna.
  • Za navođenje vrste niza držite pritisnut gumb miša dok vučete držač za popunu preko raspona. Otpustite gumb miša, a onda pritisnite odgovarajuću naredbu na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.). Npr. ako je početna vrijednost datum Sij-2002, pritisnite Ispuni mjesece za nizove Velj-2002, Ožu-2002, itd.; ili pritisnite Nadopuni godine za nizove Sij-2003, Sij-2004, itd.
  • Za ručni nadzor stvaranja niza ili korištenje tipkovnice za ispunu niza, koristite naredbu Niz na izborniku prečacu.
 4. Označite ćeliju ili ćelije koje sadrže početne vrijednosti.
 5. Odvucite držač za ispunu iznad raspona koji želite dopuniti.

  Za nadopunu uzlaznim redoslijedom vucite dolje ili u desno.

  Za popunu u silaznom redoslijedu vucite gore ili u lijevo.

Upis istih podataka na druge radne listove

Ako ste već unijeli podatke u jedan radni list, možete brzo kopirati podatke na odgovarajuće ćelije na drugim listovima.
 1. Označite list koji sadrži podatke i listove na koje želite kopirati podatke.
 2. Označite ćelije koje sadrže podatke koje želite kopirati.
 3. Na izborniku Uređivanje pritisnite najprije Ispuni, a zatim Uzduž radnih listova.

 

Oblikovanje brojeva kao teksta

Oblikovanje ćelija kao teksta

 1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.
 2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Broj.
 3. U okviru Kategorija, pritisnite najprije Tekst a zatim U redu.
 4. Unesite brojeve u oblikovane ćelije.

Oblikovanje postojećih brojeva kao tekst

Ako ste već unijeli brojeve, onda se oni mogu promijeniti u tekstne podatke.

 1. Označite ćelije koje sadrže brojeve koje želite oblikovati kao tekst.
 2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Broj.
 3. U okviru Kategorija, pritisnite najprije Tekst a zatim U redu.

Prikaz brojeva u obliku poštanskih brojeva, brojeva socijalne zaštite ili telefonskih brojeva

1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.

2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Broj.

3. Na popisu Kategorija, pritisnite najprije Posebno, a zatim oblik koji želite koristiti.

Napomena

Ako raspon ćelija sadrži i peteroznamenkaste i deveteroznamenkaste poštanske brojeve, možete primijeniti prilagođen oblik koji će ispravno prikazati obje vrste poštanskih brojeva. Na popisu Kategorija pritisnite Prilagođeno a zatim u okvir Vrsta upišite sljedeće

[<=99999]00000;00000-0000

Ako ne pronađete ono što tražite, možete napraviti prilagođen oblik brojeva.


UVJETNO OBLIKOVANJE (Conditional Formating) U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003

Ako želite određene podatke (vrijednosti) posebno označiti u tablici tada je potrebno izvršiti UVJETNO OBLIKOVANJE (Conditional Formating) nad ćelijama tablice u kojima to želite uraditi.

npr: Želimo da nam se u tablici svi brojevi negativnog predznaka označe da budu vidno-istaknuti. (obojana ćelija ili font crvene boje i slično)

Označimo (selektirajmo) sve ćelije tablice na koje želimo primijeniti Uvjetno oblikovanje (Conditional formating), potom sa tekstualnog izbornika odaberimo Oblikovanje (Format) => Uvjetno oblikovanje (Conditional Formating)

Otvara nam se dijalog prozor za Uvjetno oblikovanje na kojem izaberemo određene ponuđene opcije. Zavisno o opciji imat ćemo i mogućnost odabira rezultata. U ovom dijaloškom prozoru možemo kao uvjet postavljati i formulu.

Uvjet 1 => je ćelija manja od => 0

Izaberemo rezultat ćelije (obojani font ili obojana ćelija ili podebljani font.....)

rezultat Uvjeta 1, nadalje možemo dodati slijedeće uvjete klikom na gumb Dodaj>>

I na kraju imamo rezultat prema postavljenim uvjetima.

Uočite da imate nekoliko mogućnosti uvjetovanja:


Za izradu Padajuće Liste (Popisa) uradite slijedeće: (drop-down menu)

PRETHODNO: Napravite posebno listu sa vrijednostima koje želite u padajućoj listi (popisu). Poželjno ga je imenovati kao skup ćelija.
Ako se popis koji planirate postaviti u padajuću listu nalazi u drugoj datoteci,
NEĆETE moći napraviti Padajuću listu (drop down menu) jer Excel ne može koristiti padajuću list kada podatke dijelite u dvije ili više datoteka.

Stvarni popis najbolje je staviti na drugi radni List (Sheet) ako je moguće (lako ga je mijenjati bez mogućnošću pogreške)

Ako se nalazi unutar istog radnog lista gdje su i proračunski podaci, postavite ga negdje gdje neće smetati.
Ovdje trebate voditi računa o printanju podataka.
Ako kliknete na gumb Print, Excel će Vam isprintati sve proračunske podatke pa i podatke sa izvorom Liste.
Zbog toga postavite Zonu ispisa (Print Area) tako da obuhvatite samo proračunske podatke.

1. Kliknite u ćeliju ili više njih (selektirajte raspon) gdje želite padajuću listu.
2. Na tekstualnom izborniku kliknite na Podaci (Data) potom na Vrednovanje (Validation).
3. Sa padajućeg izbornika odaberite opciju Popis (List) u zoni "Dopusti".
4. Za vrijednosti odaberite Raspon ćelija (Range) koje želite da se pojave u Padajućem popisu
(to je onaj popis koji ste kreirali na drugom Sheetu (Listu) ili na istom).
5. Kliknite na gumb U redu (OK).

NAPOMENA: Ako se vrijednosti ne prikazuju kako treba, u opcijama Excela, promijenite "decimalni" separator u "točku"
a separator "tisuća" u "zarez".


Da bi padajući popis sadržavao unose sa drugog lista nije nužno je da izvor popisa bude imenovani skup (naziv)
može i raspon ćelija sa apsolutnim adresama.

1. Selektirajte popis podataka na radnom listu gdje su upisani.
2. Sa tekstualnog izbornika odaberite Umetanje (Insert) => Naziv (Name) Definiraj (Define) i upišite naziv skupa npr. Bodovanje
3. Kliknite na gumb Dodaj (Add), a zatim na gumb U redu (OK)
4. U ćeliji u kojoj se treba pojaviti padajući popis odaberite Podaci (Data) => Vrednovanje (Validation)
(ako drop-down menu planirate za više ćelija tada prije ove radnje trebate selektirati sve ćelije)
5. Odaberite tip Popis (List)
6. U polju Izvor (Data Source) upišite ime koje ste odredili za taj skup, npr. =Bodovanje
(ili raspon ćelija sa njihovim apsolutnim adresama, npr: $G$1:$G$100)
7. Kliknite na gumb U redu (OK)

Ako ste pogriješili jednostavno na dijalog prozoru "Provjera valjanosti podataka" kliknite na gumb Očisti Sve

PRIMJER padajućeg izbornika ili padajuće liste u Excelu (drop-down menu)
PRIMJER 1. Kako prikazati vrijednosti iz reda kao rezultat popisa u padajućoj listi

PRIMJER 2. Kreiranje Combo Box sa pomoćnom ćelijom za rad sa među-rezultatom (pomoćnom ćelijom)

PRIMJER 3. Kreiranje Combo Box sa prikazom više detalja u padajućem izborniku


Imenovanje raspona podataka tablice (definiranje imena tablice)

Ako imate potrebu neke podatke koristiti u nekoj u funkcija (npr Vlookup i sl.) umjesto da selektirate raspon ćelija i pravite apsolutnu adresu dotičnog raspona, možete imenovati (definirati ime za dotični raspon)

Isto možete učiniti kao i u gornjem primjeru Umetanje (Insert) => Ime (Name) => Definiraj (Define), naravno prethodno selektirate dotični raspon podataka .

ili kraćim i bržim putem

Selektirajte određeni raspon podataka (tablice) a potom u polje (Okvir naziva) koje označava adresu ćelije kliknite i upišite naziv dotičnog raspona i pritisnite Enter. (vidi slike)


Kako zabraniti upis u ćeliju pod uvjetom u drugoj ćeliji

Ako imate potrebu zabraniti upis u neku ćeliju ako nije ispunjen uvjet u nekoj drugoj ćeliji, iskoristite Data  Validation.

Uzmimo za primjer sliku desno u kojoj imamo ćeliju A1 u koju upisujemo podatke.

Uvjetujemo da u ćeliju B1 ne dozvoljavamo upis nekog podatka ako već postoji podatak u ćeliji A1.

Dakle ako A1 sadrži podatak zabrani upis u ćeliju B1

1. Selektirajte ćeliju B1

2. Pokrenite Data Validation

3. U zoni "Allow" postavite opciju "Custom"

4. U zoni "Formula" postavite formulu =IF(A1="";"";"").

na kartici Input Message upišite poruku upozorenja tj. ulaznu poruku kao upute za popunjavanje ćelije

To prohibit the entry into the cell provided in the second cell

Kako ograničiti maksimalnu vrijednost upisa u ćelije

Ako imate potrebu ograničiti (dozvoliti) maksimalnu vrijednost upisanog broja u ćeliju tada uradite slijedeće:

1. Selektirajte sve ćelije u kojima ograničavate max. vrijednost broja

2. Pokrenite Data Validation

3. U zoni "Allow" postavite opciju "Whole number" [ako su u pitanju decimalni brojevi izaberite "Decimal"]

4. U zoni "Data" postavite opciju "less than" (druga opcija: less then or equal to)

5. U zoni "Maximum" postavite broj za jedan veći od vašeg max. broja (npr: na slici desno max vrijednost dozvoljenog upisa je 99, dakle mi postavljamo broj 100)  ili u drugoj opciji (broj 99 ili [98,99])

DOWNLOAD primjera Data Validation

maksimalno dozvoljena vrijednost u ćeliji - Data Validation

DOZVOLA UPISA SAMO JEDNE ZNAMENKE U ĆELIJU 
Ako imate potrebu oblikovati ćeliju (format cells) za dozvolu upisa samo jedne znamenke, isto možete pomoću Data Validation.
Za više ćelija selektirajte ih a potom:

Podaci (Data) => Vrednovanje (Validation) => Cijeli broj je između 0 i 9  (Whole Number between 0 and 9)
Uz ovu radnju poželjno je postaviti ulaznu poruku u ćeliji (Input message). Kada korisnik selektira ćeliju pojavit će mu se okvir sa tekstom koje daju upute kako popuniti ćeliju tj. kojom vrstom podataka.
 

When selected the cell appears to text box and Input message
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr