IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - ispis tablice - printanje tabele - uvećanje i smanjenje tablice za print - kako povećati ili smanjiti tabelu za ispis

ISPIS - PRINT - TABLICE
(uvećanje i smanjenje tablice)

Search This Web Site

Adsense sponzorISPIS RADNOG LISTA - DOKUMENTA  MICROSOFT EXCEL-a 2003 :

Želimo li cijeli dokument ispisati u jednom primjerku, dovoljno je kliknuti na gumb Ispis na Standardnoj grafičkoj alatnoj traci. Klikom na dotični gumb ( sličica pisača ) odmah se ispisuje dokument bez da Vas nešto dodatno pita.

Želimo li ispisati cijeli dokument u više primjeraka ili samo dio dokumenta (nekoliko stranica), upotrijebit ćemo naredbu Datoteka => Ispis ili pritisnuti kombinaciju tipki CTRL+P.

Klikom na Datoteka => Ispis pojavi se dijaloški okvir Ispis u kojem određujemo sljedeće:

Za ispis radne tablice kliknemo na izbornik Datoteka naredba => Ispis.

U dijaloškom okviru u polju Raspon ispisa izaberemo raspon stranica za ispis (sve stranice radne tablice ili samo određene stranice) a u polju Ispiši, što želimo ispisati  (samo označeno, radnu tablicu ili cijelu radnu knjigu),

U polju Broj kopija odredimo broj kopija ispisa.

Kada odredimo sve opcije, kliknemo na gumb U redu.

ISPIS OZNAKA STUPACA I REDOVA

Ako želite da Vam se na ispisu vide slovne i brojčane oznake stupaca i redova uradite slijedeće:

Na tekstualnom izborniku kliknite Datoteka => Postavljanje stranice  ( PAŽNJA: Nije isto otvoriti dijalog prozor "Postavljanje stranice" preko Datoteka => Postavljanje stranice i Datoteka => Pretpregled ispisa => Postava ( kartica List )
Uključite opciju Naslovi redaka i stupaca.

Ispišite tablicu. Sada iznad prvog reda vidite Slovne oznake Stupaca a ispred prvog stupca vidite brojčane oznake redova.


Ova slika je otvorena preko Pretpregled ispisa => Postava ( kartica List )

ŽELITE LI DA NA SVAKOM ISPISANOM LISTU BUDE PRVI RED NASLOVA TABLICE URADITE SLIJEDEĆE:

Izradite tablicu a prvi red ostavite za naslove stupaca ( i obojajte ga radi uočljivosti ako želite ). Naravno ova tablica se proteže na više listova.

Sada sa tekstualnog izbornika odaberite grupu naredbi Datoteka => Postavljanje stranice

Otvorio Vam se dijalog prozor "Postavljanje stranice" na kojem u Području "Ispiši naslove" trebate kliknuti na gumb polja za opciju "Reci koje treba ponoviti na vrhu".  ( Rows to repeat at top )

sada Vam se otvorio drugi dio dijalog prozora "Postavljanje stranice" u obliku kao na slici

a Vi trebate jednostavno kliknuti na brojčanu oznaku prvog reda tablice. Kada kliknete prvi red će Vam se uokviriti iscrtkanom linijom a u malom dijalog prozoru će Vam se pojaviti adresa raspona prvog reda.
Sada kliknite na malom dijalog prozoru na gumb polja da vratite dijalog prozor "Postavljanje stranice"

Sada ste se vratili u dijalog prozor "Postavljanje stranice" i kao što vidite adresa raspona prvog reda je i dalje aktivna.

Sada trebate kliknuti na gumb U redu

I na kraju trebate otvoriti dijalog prozor za ispis tako što ćete kliknuti na grupu naredbi Datoteka => Ispis i klik na gumb U redu za ispis dokumenta.

Na ispisanom dokumentu na svakom listu na vrhu prvi red treba biti onaj koji sadrži naslove stupaca ( u našem slučaju obojan žuto )

Pretpregled stranice prije ispisa

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Pretpregled ispisa.
 2. Pomoću gumbi s alatne trake pregledajte stranice ili ih podesite prije ispisa.

Naredbe pretpregleda ispisa

Gumb Akcija
Naprijed Prikazuje sljedeću stranicu koja se treba ispisati. Imate li označeno više radnih listova (radni list: Osnovni dokument koji koristite za spremanje i rad s podacima u Excelu. Naziva se i proračunska tablica. Radni list sadrži ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek je spremljen u radnoj knjizi.) i pritisnete Naprijed kada se pojavi posljednja stranica označenog radnog lista, Excel će prikazati prvu stranicu sljedećeg označenog radnog lista.
Prethodna Prikazuje prethodnu stranicu koja se treba ispisati. Imate li označeno više radnih listova i pritisnete Prethodno kada se pojavi prva stranica označenog radnog lista, Excel će prikazati posljednju stranicu prethodnog označenog radnog lista.
Zumiranje Prebacuje između pogleda pune stranice lista i povećanog pogleda. Značajka zumiranja ne utječe na veličinu ispisa. Možete prebacivati i između pogleda pune stranice i povećanog pogleda radnog lista tako da pritisnete bilo koje područje radnog lista.

Ovisno o razlučivosti monitora, neke grafike možda neće moći vidjeti, primjerice tanke obrube, u pogledu pune stranice.

Ispiši Omogućuje postavljanje mogućnosti ispisa, a zatim ispisuje označeni radni list. 
Postava Omogućuje postavljanje mogućnosti koje nadziru izgled ispisanog lista. 
Margine Prikazuje ili skriva držače margina koje možete povući kako biste prilagodili margine (margina: prazni prostor izvan područja ispisa na stranici). stranice, margine zaglavlja i podnožja, te širine stupaca.
Pretpregled prijeloma stranica Prelazi u pretpregled prijeloma stranica (pretpregled prijeloma stranice: Pogled radnog lista koji pokazuje područja koja će biti ispisana i smještaj prijeloma stranica. Područje koje će biti ispisano bijele je boje, automatski prijelomi stranica crtkane su crte, a ručni prijelomi stranica prikazani su punom crtom.) u kojem možete prilagoditi prijelome stranice (prijelom stranice: Razdjelnik koji prelama radni list u razdvojene stranice kod ispisa. Excel umeće automatske prijelome stranica na temelju veličine papira, postavki margina, mogućnosti promjene veličine i smještaja ručnih prijeloma stanica koje umećete.) na aktivnom radnom listu. Također možete promijeniti veličinu područja ispisa (područje ispisa: Jedan ili više raspona ćelija koje označavate za ispis kada ne želite ispisivati cijeli radni list. Ako radni list sadrži područje ispisa, ispisuje se samo to područje.) i urediti radni list. Naziv gumba promijenit će se iz Pretpregled prijeloma stranica u Obični pogled ako ste bili u pretpregledu prijeloma stranice kada ste pritisnuli Pretpregled ispisa .
Obični pogled Prikazuje aktivni radni list u običnom pogledu.
Zatvori Zatvara prozor pretpregleda ispisa i vraća se u prethodni pogled aktivnog radnog lista.

Ispis radnog lista tako da stane na širinu papira ili na određeni broj stranica

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu Stranica.
 3. Pod Promjena veličine pritisnite Prilagodi.
 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  Ispis radnog lista tako da stane na širinu papira

  U prvom okviru iza Stisni na, upišite 1 (za 1 širinu stranice).

  U drugom okviru iza Stisni na, izbrišite vrijednost tako da broj visina stranica ne bude naveden.

  Ispisati radni list na određeni broj stranica

  U okvire pored Prilagodi upišite broj stranica na koliko želite ispisati svoj rad.

Napomene

 • Microsoft Excel zanemaruje ručne prijelome stranica kada koristite mogućnost Stisni na.
 • Kad promijenite vrijednosti za Stisni na, Excel će stisnuti ili proširiti ispisanu sliku do 100 posto, po potrebi. Da biste vidjeli koliko će se slika prilagoditi za vaše nove vrijednosti, pritisnite najprije U redu, a zatim Postava stranice na izborniku Datoteka. Okvir Prilagodi na na kartici Stranica pokazuje postotak na koji će se ispisana stranica prilagoditi.
 • Ispisani podaci neće preći navedeni broj stranica. Excel neće povećati podatke kako bi ispunili stranice.

dodatak:

U situaciji kada imate npr. 4 stranice ( lista ) za ispis a Vi želite to sve ispisati na tri stranice ( lista ) učinite slijedeće:

Kako uvećati ili smanjiti tablicu prilikom printanja (ispisa) na papir

U naredbi Datoteka => Postavljanje stranice ( page setup ) na kartici Stranica u zoni Skaliranje smanjite postotak zooma sa 100% na npr. 90% i tada pregledajte kako će izgledati ispisani dokument. Korekcije vršite sve dok ne dobijete željeni efekat. Obrnuto ako imate malu tablicu ovdje možete povećati tablicu prilikom ispisa (printanja). Pogledajte sliku ispod.

Adsense sponzor
Odabir izvora papira

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. Pritisnite Svojstva.
 3. Kliknite karticu Paper/Quality.
 4. U okviru Paper source pritisnite željeni izvor papira.

Crno/bijeli ispis

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu List.
 3. Pod Ispiši uključite potvrdni okvir Crno/bijelo.
 4. Pritisnite na Ispiši.

Ispis vodoravno ili uspravno

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu Stranica.
 3. Ispod Usmjerenje pritisnite Portretno ili Pejzažno.
 4. Pritisnite na Ispiši.

Ispis sa ili bez crta rešetke ćelije

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu List.
 3. Uključite ili isključite potvrdni okvir Crte rešetke.
 4. Pritisnite na Ispiši.

Napomena   Radni će se listovi brže ispisati ako ih ispišete bez crta rešetke.

Slanje faksa

Slanje faksa korištenjem usluge faksiranja (preporučeno)

 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  • U programima Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 ili Microsoft Office Document Imaging (MODI), na izborniku Datoteka pokažite Pošalji, a zatim kliknite Primatelji koji koriste uslugu Internetskog faksiranja.
  • U programu Microsoft Office Outlook 2003 na izborniku Datoteka pokažite na Novo, a zatim kliknite Faks.
 2. Prvi put kada upotrijebite usluge faksiranja bit ćete upitani za prijavu kod davatelja usluga. Kliknite U redu da biste otvorili web-preglednik, a zatim pratite upute prijavljivanja na web-mjestu.
 3. Zatvorite web-preglednik, a zatim se vratite u program Microsoft Officea iz kojeg želite faksirati.
 4. Ponovite korak 1. U Outlooku će se otvoriti poruka e-pošte s dokumentom priloženim u obliku .TIF (slika) datoteke ili možete priložiti datoteku.
 5. Popunite polja Primatelj faksa, Broj faksai Predmet.

  Napomene

  • Preporuka je da koristite naslovnicu i ispunite polja Prima i Predmet radi osiguravanja da faks stigne do željenog primatelja.
  • Možete unijeti broj faksa iz adresara. Pozivni brojevi države u adresaru moraju počinjati sa znakom plus (+); na primjer, +385 1 1234567.
  • Odjednom možete dodati samo jednog primatelja. Da biste poslali faks na više primatelja, kliknite Dodaj još, a zatim ponovite korak 5.
 6. U oknu Usluge faksiranja odaberite željene mogućnosti, a zatim dovršite naslovnicu smještenu u tijelu poruke e-pošte.
 7. Kliknite Pošalji.

Napomene

 • Morate imati instaliran Outlook i Word da biste koristili usluge faksa, a Outlook mora biti otvoren da biste poslali faks. Ako Outlook nije otvoren i kliknete Pošalji, faks će se pohraniti u mapi Za slanje, a zatim će se poslati kada sljedeći put otvorite Outlook.
 • Nakon što ste se prijavili kod davatelja usluge, možete početi s korakom 4.

Slanje faksa koristeći faks-modem

Ovaj postupak se odnosi samo na Microsoft Word i potrebno je da vaš faks-modem na sustavu bude postavljen kao pisač.
 1. Na izborniku Datoteka pokažite Pošalji, a zatim odaberite Primatelj koji koristi faks-modem.
 2. Pratite korake u Čarobnjaku za faksove da biste poslali faks.

Napomena  Hardver ili softver faksa možda osigurava više načina za slanje faksova. Na primjer, kada je faks-modem ispravno postavljen, trebala bi se pojaviti mogućnost za ispis faksa u dijaloškom okviru Ispis. Koristeći taj pristup, možete slati faksove u programima Microsoft Officea, a da to nije Word. Da biste dobili informacije, pogledajte dokumentaciju koja je priložena s vašim proizvodom.

Postavljanje veličine papira za ispis

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite Postava stranice, a zatim karticu Stranica.
 3. U okviru Veličina papira pritisnite veličinu papira kojeg želite koristiti.

Postavljanje razlučivosti i kvalitete ispisa

 1. Pritisnite radni list.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  Postavljanje određene razlučivosti ispisa

  1. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu Stranica.
  2. U okviru Kvaliteta ispisa pritisnite razlučivost koju želite koristiti.

  Navođenje kvalitete ispisa skice

  1. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu List.
  2. Uključite potvrdni okvir Kvaliteta skice.

Postavljanje redoslijeda ispisa stranica

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu List.
 3. Pod Redoslijed stranica pritisnite mogućnost za ispis stranica odozgo nadolje ili slijeva nadesno.

Dodavanje, brisanje ili premještanje prijeloma stranica

 1. Na izborniku Pogled pritisnite Pretpregled prijeloma stranica.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  Pogledaj prijelome stranica      Ručno uneseni prijelomi stranica pojavit će se kao pune crte. Crtkane crte označavaju mjesta gdje će Microsoft Excel automatski prelomiti stranice.

  Premještanje prijeloma stranice      Odvucite prijelom stranice na novo mjesto. Premještanjem automatskog prijeloma stranice on će se promijeniti na ručni prijelom.

  Umetanje vodoravnih ili okomitih prijeloma stranica      Označite redak ili stupac ispod ili desno od mjesta gdje želite umetnuti vodoravni ili okomiti prijelom stranice, pritisnite ga najprije desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Umetni prijelom stranice.

  Uklanjanje prijeloma stranica      Odvucite prijelom stranice izvan područja ispisa. Da biste uklonili sve ručne prijelome stranica, desnom tipkom miša pritisnite najprije bilo koju ćeliju na radnom listu, a zatim Vrati sve prijelome stranica na izvorno.

 

Određivanje dijela radnog lista za ispis

Ispis označenog područja radnog lista

 1. Na izborniku Pogled pritisnite Pretpregled prijeloma stranica.
 2. Označite područje koje želite ispisati.
 3. Na izborniku Datoteka pokažite na Područje ispisa, a zatim pritisnite Postavi područje ispisa.

  Kad spremite dokument, spremit će se i područje ispisa (područje ispisa: Jedan ili više raspona ćelija koje označavate za ispis kada ne želite ispisivati cijeli radni list. Ako radni list sadrži područje ispisa, ispisuje se samo to područje.).

Dodati ćelije postojećem području ispisa

 1. Na izborniku Pogled pritisnite Pretpregled prijeloma stranica.
 2. Označite ćelije koje želite dodati području ispisa.
 3. Desnom tipkom miša pritisnite najprije u označeni dio, a zatim Dodaj području ispisa.

Centriranje podataka radnog lista na ispisanoj stranici

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu Margine.
 3. Za centriranje podataka radnog lista vodoravno na stranici između lijeve i desne margine, pod Centriraj na stranici, uključite potvrdni okvir Vodoravno.

  Za centriranje podataka radnog lista okomito na stranici između margine na vrha i na dnu, pod Centriraj na stranici uključite potvrdni okvir Okomito.

Uklanjanje područja ispisa

 • Na izborniku Datoteka pokažite na Područje ispisa, te pritisnite Ukloni područje ispisa.

Postavljanje margina za ispis

 1. Odaberite radni list ili listove koje želite ispisati.

  Kako?

  Kad unesete ili promijenite podatke, promjene utječu na sve odabrane listove. Ove promjene mogu nadomjestiti podatke na aktivnom listu i drugim odabranim listovima.
  Za odabir Učinite ovo
  Jednog lista Pritisnite karticu lista.

  Ako ne vidite karticu koju želite, pritisnite najprije gumbe za klizanje po karticama za prikaz kartice, a zatim karticu.

  Dvaju ili više susjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto SHIFT i pritisnite karticu zadnjeg lista.
  Dvaju ili više nesusjednih listova Pritisnite karticu prvog lista, zatim držite pritisnuto CTRL i pritisnite kartice drugih listova.
  Svih listova u radnoj knjizi Desnom tipkom miša pritisnite najprije karticu lista, a zatim pritisnite Odabir svih listova na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.).

  Napomena  Ako su kartice listova označene bojom, njihov naziv bit će podcrtan bojom koju odredi korisnik prilikom odabira. Ako se kartica lista prikazuje s pozadinskom bojom, znači da list nije odabran.

  Odustajanje od odabira višestrukih listova

  Za odustajanje od odabira višestrukih listova u radnoj knjizi, pritisnite bilo koji neodabrani list.

  Ako nema vidljivog neodabranog lista, desnom tipkom miša pritisnite karticu odabranog lista. Zatim pritisnite Razdvoji listove na izborniku prečacu.

 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu Margine.
 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  Postavljanje margina stranice

  • U okvir Gornja, Donja, Lijeva i Desna unesite željenu veličinu margine (margina: prazni prostor izvan područja ispisa na stranici)..

   Kako bi se iste margine stranice primijenile i na nove radne listove ili radne knjige, možete napraviti predložak radnog lista ili radne knjige.

  Postavljanje margina zaglavlja i podnožja

  • Da biste promijenili udaljenost između vrha stranice i zaglavlja, upišite novu veličinu margine u okviru Zaglavlje.
  • Da biste promijenili udaljenost između dna stranice i podnožja, upišite novu veličinu margine u okviru Podnožje.

   Ove postavke trebale bi biti manje od postavki margina vrha i dna stranice i veće ili jednake od minimalnih margina pisača.

Savjet

Da biste mogli vidjeti kako će margine utjecati na ispisani dokument, pritisnite gumb Pretpregled ispisa  prije ispisa dokumenta. Margine u pretpregledu ispisa podesite tako da pritisnete Margine a zatim odvučete crne držače margina na obje strane, te na vrhu i dnu stranice.

Ispis naziva ili natpisa redaka i stupaca na svakoj stranici

Oznake redaka su brojevi lijevo od radnog lista; oznake stupaca su slova ili brojevi koji se pojavljuju na vrhu stupaca na radnom listu.

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite najprije Postava stranice, a zatim karticu List.
 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  Ispis naziva redaka i stupaca

  • Uključite potvrdni okvir Nazivi redaka i stupaca i pritisnite Ispiši.

  Ispis natpisa iznad redaka i stupaca na svakoj stranici

  • Za ispis naziva stupaca na svakoj stranici, pod Ispis naslova u okvir Reci koje treba ponoviti na vrhu unesite retke koji sadrže nazive stupaca, a zatim pritisnite Ispiši.
  • Za ispis naziva redaka na svakoj stranici, pod Ispis naslova u okvir Stupci koje treba ponoviti slijeva unesite stupce koji sadrže nazive redaka, a zatim pritisnite Ispiši.

Zamjena vrijednosti pogrešaka prilikom ispisa

 1. Odaberite radni list koji sadrži pogrešku koju ne želite ispisati.
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite Postava stranice, a zatim karticu List.
 3. U okviru Pogreške ćelije kao, pod Ispiši, kliknite <prazno>, -- ili #N/D.

Ispis radne knjige u datoteku

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispiši.
 2. U okviru Pisač pritisnite pisač na koji želite ispisati datoteku.
 3. Uključite potvrdni okvir Ispiši u datoteku, a zatim pritisnite U redu.
 4. Pod Izlazni naziv datoteke u dijaloškom okviru Ispiši u datoteku upišite naziv datoteke koju želite ispisati.

Napomena  Ako radnu knjigu ispišete u datoteku kako biste je kasnije mogli ispisali na drugačijem pisaču od onog koji je korišten za izradu radne knjige, prijelomi stranica i prored fontova mogu se promijeniti.

Ispis više kopija

 1. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispis.
 2. U okvir Broj kopija upišite broj kopija koji želite ispisati.

Ispis radnog lista s prikazanim formulama

 1. Prikažite formule na radnom listu.

  Kako?

  • Na izborniku Alati pritisnite najprije Provjera formule, a zatim Način provjere formule .
 2. Na izborniku Datoteka pritisnite Ispiši.
 3. Pod Ispiši odaberite mogućnost za ispis odabranog dijela, aktivnog lista ili listova ili cijele radne knjige.

  Savjet

  Želite li ispisati više listova odjednom, označite ih prije ispisa.

  Ispis svih radnih listova sa numeriranim redoslijedom

  Ako imate potrebu ispisati ( print ) svih radnih listova ali tako da se dijelovi na svakom radnom listu numerički prate potrebno je uraditi slijedeće:

  List1 (Sheet1) => prilikom pretpregleda (preview) imamo dvije stranice želimo redni broj 1 i 2
  List2 (Sheet2) => prilikom pretpregleda (preview) imamo dvije stranice želimo redni broj 3 i 4
  List3 (Sheet3) => prilikom pretpregleda (preview) imamo jednu stranicu želimo redni broj 5

  Dakle želimo ispisati sve stranice a da nam budu redom numerirane.

  1. Prvi korak je postavljanja numeracije stranica za sve listove odjednom

  Selektirajte sve radne listove ( List1, List2 i List3 ) Klik na List1 pa pritisnite tipku SHIFT i zadržite je,  sada klikajte po ostalim listovima. Trebaju biti selektirani svi listovi.
  Ili jednostavnije ako su samo dotični listovi za ispis u radnoj knjizi tada klik Desnom Tipkom Miša (DTM) na jedan radni list a potom sa skočnog izbornika klik na opciju Odaberi sve listove (Select All )

  Sada klik na Pogled (View) => Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) a potom na kartici Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) kliknite na gumb Prilagođeno podnožje (Custom Footer) a potom klik na sekciju u koju želite postaviti broj stranice. Sada kliknite na drugi gumb izbornika koji ima znak #. To bi trebalo izgledati ovako &[Stranica]/&[Stranice] što znači da će na papiru izgledati ovako 1/5, 2/5, 3/5 itd...  Zatvorite klikom na gumb U redu (OK).

  2. Drugi korak je postavljanje Područja ispisa (Print Area) ako želite. Selektirajte na svakom radnom listu područje ćelija koje želite ispisati. Potom Datoteka (File) => Područje ispisa (Print Area) => Postavi područje ispisa ( Set Print Area)

  3. Treći korak je sam ispis. Kliknite na Datoteka (File) => Ispis (Print) => i na dijalog prozoru čekirajte opciju Cijelu radnu knjigu (Entire Workbook) u zoni Ispis (Print) . Potom klik na gumb U redu (OK)

  Sada bi Vam se trebali ispisati sve stranice ( u ovom primjeru 5 ) tako da na svakoj ima broj stranice  od ukupnog broja i to redoslijedom

  Pogledajte tutorijal za specifično printanje ćelija, raspona nesusjednih ćelija, format broja stranice OVDJE

  Adsense sponzorAdsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - ic.ims.hr