IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako se pokreće MS Excel - kako se zatvara MS Excel

POKRETANJE - ZATVARANJE MS EXCEL-a 2003PROGRAM MICROSOFT EXCEL MOŽEMO POKRETATI NA VIŠE NAČINA:

1. preko izbornika START u donjem lijevom uglu ekrana (kliknemo na => Start, => Microsoft Excel a u koliko se na brzom izborniku ne nalazi ikona worda s nazivom onda slijedimo Start => All Programs => Microsoft Excel
2. ili dvostrukim klikom na ikonu-prečac  Microsoft Excel-a koja se može nalaziti na radnoj površini.

3. Ako Vam je Izbornik START ima izgled "Clasic" onda postoji mogućnost pokretanja MS Excela i ovako. Ovim otvaramo dijalog prozor na kojem biramo MS Excel, ili klik na Novi Office dokument pa na dijaloškom okviru kliknemo na ikonu Blank Workbook.

pokretanje nove knjige u Excelu

4. Četvrti način je START => POKRENI ( Run ) upišemo u dijalog polje riječ EXCEL
Program Microsoft Excel 2003 učita se u memoriju sustava i automatski otvori novi dokument koji ima izgled praznog lista papira.

Prilikom učitavanja programa pojavi nam se ovakav dijalog prozor

Iz Microsoft Excel-a 2003 izlazimo na više načina:

1. Kliknemo na ikonu Excela (slovo X) u gornjem lijevom kutu ekrana, čime se otvori izbornik u kojem odaberemo naredbu =>Close, ( isto se postiže kombinacijom tipki  Alt+F4 ).2. Kliknemo na izbornik => Datoteka, a zatim na naredbu => Izlaz koja se nalazi na dnu izbornika.


3. Kliknemo na gumb => Zatvori  ( X ) na naslovnoj traci u gornjem desnom kutu.

zatvaranje excela

Prilagodba načina pokretanja Excela

Mape XLStart nalaze se u C:\Dokumenti i postavke\korisničko ime\Programski podaci\Microsoft\Excel ili u C:\Programi\Microsoft Office\Office11.

Automatsko otvaranje radne knjige pri pokretanju Excela

 1. U Windows Exploreru, premjestite ikonu radne knjige koju želite otvoriti na alternativnu polaznu mapu (zamjenska polazna mapa: uz mapu XLStart to je dodatna mapa koja sadrži radne knjige ili druge datoteke za koje želite da se automatski otvore kada pokrećete Excel te predlošci za koje želite da su dostupni kada stvarate novu radnu knjigu.).

  Želite li radnu knjigu držati na njenom trenutnom mjestu, pomoću naredbe Stvaranje prečaca na izborniku Datoteka napravite prečac do radne knjige, a zatim ga premjestite u alternativnu polaznu mapu.

 2. Ponovno pokrenite Excel.

  Savjet

  Za otvaranje grupe povezanih radnih knjiga pri pokretanju Excela, spremite te radne knjige u datoteku radnog prostora, a zatim stavite tu datoteku radnog prostora u alternativnu polaznu mapu.

Otvaranje svih datoteka u mapi pri pokretanju Excela

Oprez  Microsoft Excel će pokušati otvoriti sve datoteke u alternativnoj polaznoj mapi. Svakako navedite praznu mapu ili mapu koja sadrži samo datoteke koje Excel može otvoriti.
 1. Na izborniku Alati pritisnite najprije Mogućnosti, a zatim karticu Općenito.
 2. U okvir Na početku otvori sve datoteke u upišite put do alternativne polazne mape.

Napomena  Ako se datoteka istog naziva nalazi i u mapi XLStart i u alternativnoj polaznoj mapi, otvorit će se datoteka u mapi XLStart.

Korištenje polaznih skretnica pri pokretanju Excela

 1. Na izborniku Start Windowsa pritisnite najprije Svi Programi, zatim Accessories ( Pomagala ), a zatim pritisnite Windows Explorer.
 2. U Windows Exploreru pređite na \Program Files\Microsoft Office\Office11\Shortcut Bar\Office, a zatim izbrišite prečac za Excel.
 3. U Windows Exploreru pređite na \Program Files\Microsoft Office\Office11, desnom tipkom miša kliknite najprije EXCEL.exe, a zatim Create Shortcut. ( Ako želite možete isti prečac poslati na Radnu površinu )
 4. Desnom tipkom miša pritisnite najprije napravljeni prečac, zatim pritisnite Properties, a zatim izmijenite put u okviru Target parametrima iz tablice.

  Npr. za otvaranje radne knjige Popis dužnika.xls, u okvir Target nakon puta upišite razmak, a zatim upišite:

  C:\Podaci\Popis dužnika.xls

  Za pokretanje Excela i Vrsta
  Otvaranje navedene radne knjige put do radne knjige/naziv datoteke
  Otvaranje navedene radne knjige samo za čitanje (samo za čitanje: Postavka koja omogućuje čitanje ili kopiranje, ali ne i promjenu ili spremanje datoteke. Promijenite li datoteku samo za čitanje, svoje promjene možete spremiti samo ako dokumentu date novi naziv.) /r put to radne knjige/naziv datoteke
  Sprječavanje prikaza polaznog zaslona Excela i nove prazne radne knjige /e
  Navođenje radne mape 

  Napomena  Mapa navedena u polaznom parametru koristi se umjesto mjesta navedenog u okviru Zadano mjesto datoteke na kartici Općenito (izbornik Alati, naredba Mogućnosti).

  /p put do mape/naziv mape
  Navođenje Officeova sigurnog načina /safe
 5. Pritisnite U redu.
 6. Premjestite prečac na \Windows\Documents and Settings\Start Menu

Napomena  Ako vaš prilagođen prečac ima naziv "Microsoft Excel", možda će se zamijeniti prečacem Windows Installera, te ako je istinit neki od sljedećih uvjeta:

 • Koristite naredbu Otkrivanje i popravak u Microsoft Officeu i uključili ste potvrdni okvir Vrati moje prečace za vrijeme popravka.
 • Odaberite mogućnost Popravak Officea u instalaciji načina održavanja, pritisnite mogućnost Ispravi pogreške u instalaciji Officea, a zatim uključite potvrdni okvir Vrati prečace.

Ako prečac Windows Installera zamijeni vaš prilagođeni prečac, morate ga ponovno napraviti.

Zaustaviti učitavanje radne knjige pri pokretanju Excela

Ovaj će postupak onemogućiti sve načine učitavanja radnih knjiga.
 1. Na izborniku Alati pritisnite najprije Mogućnosti, a zatim karticu Općenito.
 2. Očistite sadržaj okvira Na početku otvori sve datoteke u.
 3. Uklonite radne knjige spremljene u mapi XLStart.
 4. U Windows Exploreru uklonite ikonu radne knjige koja se otvara u alternativnoj polaznoj mapi.
 5. Uklonite polazni parametar iz ikone Excela.
 6. Desnom tipkom miša pritisnite Excelovu ikonu kojom želite otvarati Excel i očistite sadržaj okvira Target.

Pokretanje Excela bez izvođenja automatskih makronaredbi

Automatske makronaredbe, primjerice Auto_Open, predviđene su za izvođenje pri pokretanju Excela. Za detaljnije informacije o tim makronaredbama, pogledajte pomoć za Visual Basic.
 • Za sprječavanje automatskog izvođenja makronaredbi, držite pritisnut SHIFT dok pokrećete Excel.

  Napomena  Ako pokrećete Excel iz Officeove trake prečaca, pritisnite prvo gumb Microsoft Excel na Officeovoj traci prečaca, a zatim odmah držite pritisnut SHIFT dok pokrećete Excel.

Spremanje postavki radne knjige koje želite koristiti uvijek pri pokretanju Excela s predloškom radne knjige (knjiga.xlt)

Postavke koje se mogu spremiti

Oblikovanje

Oblici ćelija i listova koje se postavljaju pomoću naredbi na izborniku Oblikovanje.

Oblici stranica i postavke područja ispisa (područje ispisa: Jedan ili više raspona ćelija koje označavate za ispis kada ne želite ispisivati cijeli radni list. Ako radni list sadrži područje ispisa, ispisuje se samo to područje.) za svaki list.

Stilovi (stil: Kombinacija oblikovnih značajki, primjerice fonta, veličine fonta i uvlake koju imenujete i spremate kao skup. Kada primijenite stil, sve upute za oblikovanje u tom stilu primjenjuju se istodobno.) ćelija.

Broj i vrsta listova u radnoj knjizi.

Zaštićena i skrivena područja radne knjige. Možete sakriti listove, retke i stupce, te onemogućiti promjene ćelija na radnom listu.

Tekst, podaci, grafike i formule

Tekst koji želite ponavljati, primjerice zaglavlja stranice i natpise redaka i stupaca.

Podatke, grafike, formule, grafikone i ostale informacije.

Postavke vrednovanja podataka.

Alatne trake, automatizacija i postavke Mogućnosti

Prilagođene alatne trake, makronaredbe (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.), hiperveze (hiperveza: Obojeni i podcrtani tekst ili slika koje trebate kliknuti za odlazak na datoteku, mjesto u datoteci, web-stranicu na World Wide Webu ili na web-stranicu na intranetu. Hiperveze mogu voditi i do interesnih grupa te Gopher, Telnet i FTP mjesta.) i ActiveX kontrole (ActiveX kontrola: kontrola, primjerice potvrdni okvir ili gumb, koja korisnicima nudi mogućnosti ili izvodi makronaredbe ili skripte koje automatiziraju zadatak. Makronaredbe za kontrolu možete pisati u jeziku Microsoft Visual Basic for Applications, a skripte u Microsoft Script Editoru.) na obrascima. Kako bi prilagođena alatna traka bila dostupna, priložite je predlošku.

Mogućnosti izračuna u radnoj knjizi i mogućnosti prikaza prozora, koje možete namjestiti naredbom Mogućnosti (izbornik Alati).
 

Stvaranje predloška

 1. Odredite koju vrstu predloška želite:

  Predložak radne knjige

  Napravite radnu knjigu koja sadrži listove, zadani tekst (primjerice zaglavlja stranica i natpise stupaca i redaka), formule, makronaredbe (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.), stilove (stil: Kombinacija oblikovnih značajki, primjerice fonta, veličine fonta i uvlake koju imenujete i spremate kao skup. Kada primijenite stil, sve upute za oblikovanje u tom stilu primjenjuju se istodobno.) i ostala oblikovanja koja se trebaju pojaviti u novim radnim knjigama koje se temelje na predlošku.

  Predložak radnog lista

  Napravite radnu knjigu koja sadrži jedan radni list. Na radni list stavite oblikovanja, stilove (stil: Kombinacija oblikovnih značajki, primjerice fonta, veličine fonta i uvlake koju imenujete i spremate kao skup. Kada primijenite stil, sve upute za oblikovanje u tom stilu primjenjuju se istodobno.), tekst i ostale podatke koje se trebaju pojaviti na svim novim listovima iste vrste.

 2. Za prikaz prve stranice predloška kao slike u okviru Pretpregled dijaloškog okvira Predlošci (Opći predlošci..., okno zadatka Nova radna knjiga), na izborniku Datoteka pritisnite Svojstva, zatim karticu Sažetak, a nakon toga uključite potvrdni okvir Spremi oglednu sliku.
 3. Na izborniku Datoteka pritisnite Spremi kao.
 4. U okviru Spremi kao vrstu pritisnite Predložak.
 5. U okviru Spremi u odaberite mapu u koju želite spremiti predložak.
  • Za stvaranje zadanog predloška radne knjige (zadani predložak radne knjige: Predložak Book.xlt koji možete napraviti da biste promijenili zadano oblikovanje u novoj radnoj knjizi. Excel koristi predložak za stvaranje prazne radne knjige kad ga pokrenete ili kad stvarate novu radnu knjigu bez navođenja predloška.) ili zadanog predloška radnog lista (zadani predložak radnog lista: Predložak Sheet.xlt koji stvarate da biste promijenili zadano oblikovanje novih radnih listova. Kada radnoj knjizi dodajete novi radni list, za stvaranje praznog radnog lista Excel koristi predloške.), odaberite ili mapu XLStart ili alternativnu polaznu mapu. Mapa XLStart obično se nalazi u

   C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\XLStart

  • Za stvaranje prilagođenog predloška radne knjige ili radnog lista, odaberite mapu Predlošci, koja se obično nalazi u

   C:\Documents and Settings\ime_korisnika\Application Data\Microsoft\Predlošci

 6. Unesite naziv predloška u okvir Naziv datoteke. Učinite nešto od sljedećeg:

  Predložak radne knjige

  • Za stvaranje zadanog predloška radne knjige upišite knjiga.

   Za stvaranje prilagođenog predloška radne knjige upišite bilo koji ispravni naziv datoteke.

  Predložak radnog lista

  • Za stvaranje zadanog predloška radnih listova upišite list.

   Za stvaranje prilagođenog predloška lista upišite bilo koji ispravni naziv datoteke.

 7. Na izborniku Datoteka pritisnite Spremi, a zatim Zatvori. 

Što se instalira uz Excel

Pojedini sadržaj ovog poglavlja možda se neće moći primijeniti na neke jezike.

Ova tema daje referentne obavijesti o tome koje će značajke biti instalirane uz Microsoft Excel i gdje ih možete pronaći u instalacijskim programima.

Najnovije obavijesti o značajkama koje sadrži Office Excel 2003 pogledajte u datoteci xlreadme.htm u mapi \Program Files\Microsoft Office\Office11\1033 (ili u mapi Microsoft Office ako ste instalirali samostalnu verziju Excela).

Instalirano po zadanom

Značajka Mjesto u instalacijskom programu
Gotovi crteži Officeove zajedničke značajke; zbirke organizatora isječaka
Uslužni program za ažuriranje dokumenata Officeovi alati
Uvoz datoteke Encapsulated Postscript (EPS) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Alati za provjeru engleskog jezika Officeove zajedničke značajke; alati za provjeru
Uvoz datoteke Graphics Interchange Format (GIF) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Pomoć za Microsoft Excel Microsoft Excel za Windows; pomoć
Web-stranice smještene na komercijalnim poslužiteljima Officeovi alati
Internetski pomoćnik za VBA Microsoft Excel za Windows; dodaci
Uvoz datoteke Joint Photographic Experts Group (JPEG) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Uvoz datoteke Macintosh Graphics (PICT) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Programske datoteke Microsoft Excela Microsoft Excel za Windows
Microsoft Graph (uključujući pomoć za Microsoft Graph) Officeovi alati; Microsoft Graph
Microsoftova komponenta za rukopis Officeove dijeljene značajke
Microsoft Office Document Image Writer Officeovi alati; Microsoft Office Document Imaging
Microsoft Officeova kontrola za preuzimanje Officeove dijeljene značajke; zbirke organizatora isječaka
Microsoft Office Picture Manager Officeovi alati
Web-komponente Officea 2003 Officeove zajedničke značajke
Office SOAP Toolkit Officeove zajedničke značajke
Grafički pretvornik za uvoz datoteke Portable Network Graphics (PNG) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Pretvornik za oporavak teksta Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; tekstualni pretvornici
Explorerova traka Istraživanje Officeovi alati
Ogledne datoteke Microsoft Excel za Windows
Čarobnjak za spremanje osobnih postavki Officeovi alati
Dodaci pametnih oznaka Officeovi alati
Podaci o sustavu Officeovi alati
Uobičajene teme Officeove zajedničke značajke; teme
Podrška za uslugu Windows SharePoint Services Officeovi alati
Wordovi pretvornici teksta Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; pretvornici teksta
Visual Basic for Applications Officeove zajedničke značajke; Visual Basic for Applications

Instalira se po zadanom pri prvom korištenju

Značajka Mjesto u instalacijskom programu
Dodatne teme Officeove zajedničke značajke; teme
Skup alata za analizu Microsoft Excel za Windows; dodaci
Uvoz datoteke Computer Graphics Metafile (CGM) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Čarobnjak za uvjetne zbrojeve Microsoft Excel za Windows; dodaci
Uvoz datoteke CorelDraw (CDR) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Digitalna potvrda za projekte VBA Officeove zajedničke značajke
Uređivač jednadžbi Officeovi alati
Alati za valutu euro Microsoft Excel za Windows; dodaci
Alati za provjeru francuskog jezika Officeove zajedničke značajke; alati za provjeru
Uređivanje HTML izvora (uključujući web-skripte i traženje pogrešaka na webu) Officeovi alati; uređivanje HTML izvora
Japanski font Officeove zajedničke značajke; međunarodna podrška
Alat za jezične postavke Officeovi alati; alat za jezične postavke
Čarobnjak za pretraživanje Microsoft Excel za Windows; dodaci
Podrška za Microsoft Office Binder Officeovi alati
Microsoft Office Document Imaging - pomoć Officeovi alati; Microsoft Office Document Imaging
Microsoft Office Document Imaging - pretraživanje, OCR, filtar za uslugu indeksiranja Officeovi alati; Microsoft Office Document Imaging
Microsoft Query (uključujući pomoć i upravljačke programe) Officeovi alati; Microsoft Query
Officeov pomoćnik Officeove zajedničke značajke
Alati za provjeru španjolskog jezika Officeove zajedničke značajke; alati za provjeru
Rješavač Microsoft Excel za Windows; dodaci
Govor Officeove zajedničke značajke; alternativni korisnički unos
Predlošci proračunskih tablica Microsoft Excel za Windows
Tekst u govor Microsoft Excel za Windows
Pomoć za Visual Basic Officeove zajedničke značajke; Visual Basic for Applications
Uvoz datoteke WordPerfect Graphics (WPG) Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; grafički filtri
Pretvornici teksta za Word Perfect Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; pretvornici teksta
Pretvornik za Works za Windows 7.0 Officeove zajedničke značajke; pretvornici i filtri; pretvornici teksta

Instalira se samo prilagođenom instalacijom

Značajka Mjesto u instalacijskom programu
Rukopis Officeove zajedničke značajke; alternativni korisnički unos
Prečaci Novi Officeov dokument i Otvori Officeov dokument Officeove zajedničke značajke; prečaci Novi Officeov dokument i Otvori Officeov dokument
Font za sirijski Officeove zajedničke značajke; međunarodna podrška
Univerzalni font Officeove zajedničke značajke; međunarodna podrška