IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

35. Promjena širine stupaca i redova
(Column and Row)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Access Vam omogućuje da u tablici mijenjate veličinu tj. širinu stupaca i redova baze podataka.
 

Zbog čega je potrebno mijenjati širinu stupaca.?
Zbog toga da nam unos podatka (tekst ili broj) bude vidljiv u cijelosti.

Imamo slijedeću situaciju.

Na slici vidimo da zadnji red sadrži naziv proizvoda koji ne vidimo u cijelosti. Da bi ste isti vidjeli u cijelosti potrebno je :

1. Pozicionirati pokazivač miša na sastavu stupca Naziv i Cijena, pa kada nam se pokazivač miša preobrazi iz strelice u križastu strelicu lijevo-desno (na slici je crvene boje a u stvarnosti je crne boje) kliknemo dvoklik LTM i stupac će se sam raširiti koliko je potrebno.

2. Isto tako možemo na ovaj način sami odrediti širinu stupca tako što ćemo na sastavu stupaca kliknuti LTM i zadržati tipku pa povući u desno tj. raširiti koliko želimo.

Sada imamo slijedeću situaciju.

Istu radnju možemo primjeniti na proširenje tj. promjenu visine redova. S razlikom da ne možemo napraviti dvoklik između redova već moramo sami raširiti red koliko želimo. (vidi točku 2.)

NAPOMENA: Ovdje nam se svi redovi automatski šire i ne možemo samo jedan red proširiti.

                        

Adsense sponzor
Adsense sponzor