IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

34. Skrivanje i otkrivanje stupaca (Column)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Access Vam omogućuje da sakrijete stupce u tablici baze podataka.
 

Što to znači?
To znači da određeni stupac nije vidljiv ali postoji u tablici , ovo je interesantno ako imamo puno stupaca a neki stupci nisu nam interesantni zbog vodoravnog scrolanja lijevo-desno.
Imamo slijedeću situaciju kao na slici:

Planiramo da se ne vidi stupac (kolona) NAZIV.

Uradimo slijedeće:
Kliknimo u polje koje se nalazi u stupcu NAZIV (npr: u treće polje prvog reda gdje piše Pegla)

Sada izaberemo sa tekstualnog izbornika grupu naredbi Format => Hide Columns (sakrij stupac)

Sada imamo slijedeću situaciju. Na prozoru Tablice Ulaz Robe stupac NAZIV nestao tj. skriven je ali je i dalje prisutan u tablici.

ZA otkrivanje stupaca trebate kliknuti na grupu naredbi FORMAT => UMHIDE  COLUMNS , a tada će Vam se pojaviti novi dijalog prozor na kojem trebate uključiti (čekirati) kućicu ispred naziva stupca koji želite otkriti.

                            

Adsense sponzor
Kliknite na gumb CLOSE i ponovno imate stupac NAZIV vidljiv.

Adsense sponzor