IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

25. Podešavanje Primary Key (primarnog ključa)

Search This Web Site

Adsense sponzor


VAŽNOST PRIMARY KEY-a:

PRIMARY KEY je jedno ili više polja koja su jedinstvena za neku tablicu (najbolje je koristiti AutoNumber polje). Pomoću Primary key polja tablice možemo postavljati u relacije  (povezivanje) sa drugim tablicama.
Korištenje Primary key-a ubrzava proces pretraživanja i spajanja podataka u tablicama.

Svi podaci u ovim poljima su kontrolirano različiti (znači da ne možemo unositi iste vrijednosti više puta) i vrijednost ne može biti Null (prazno polje)

VRSTE PRIMARY KEY-A:

AutoNumber Primary key
Za Primary key polje koristimo AutoNumber tip, najčešće korišteno za identifikacijske brojeve, npr. kupaca, narudžbi itd. Access će u slučaju da mi ne definiramo Primary key automatski izabrati AutoNumber polje za Primary key.

Single-field Primary key
Za Primary key koristimo samo jedno polje u tablici, vrijednosti također ne mogu biti Null ili se ponavljati.

Multiple-field Primary key
Za Primary key koristimo više polja u slučaju kada ne možemo sa sigurnošću tvrditi da samo jedno polje opisuje tu tablicu. Najčešća situacija u kojoj imamo tablicu sa ovakvim Primary key-em je u many-to-many relacijama.

 

DEFINIRANJE PRIMARY KEY (Primarnog ključa)

U Design View-u označimo polje koje želimo definirati kao Primary key (u slučaju da želimo izabrati više polja držimo tipku Ctrl i označavamo polja koja želimo), a zatim stisnemo desni gumb miša i odaberemo Primary key ili ako ga želimo definirati pomoću tipkovnice stisnemo Shift +K.

Neko polje ne mora biti Primary key da bi bilo posebno za tu tablicu već ga možemo definirati kao Indexed Value. To definiramo tako da u Design View-u pod opcijom Indexed odaberemo Yes (No Duplicates).

 

UKLANJANJE PRIMARY KEY ( Primarnog ključa)

Ako želite ukloniti Primary Key (primarni ključ) isto možete učiniti tako da postupite kao u PRVOM NAČINU pomoću DESNE tipke miša na dotičnom slogu (redu)

  =>   


PROMJENA PRIMARY KEY ( primarnog ključa)

PRVI NAČIN:

Ako želite promijeniti Primary Key (primarni ključ) potrebno je da pokazivač miša pozicionirate na sam simbol ključa i kada Vam se pojavi crna strelica u desno kliknite lijevom tipkom miša ili kliknite u samo polje pored naziva parametra npr: RB

Sada se zatamnio red u kojem se nalazi simbol ključa tj. parametar koji je bio određen za Primary Key.

Da bi ste skinuli simbol ključa tj. Primary Key sa dotičnog parametra, kliknite DESNOM tipkom miša na simbol ključa i odaberite opciju Primary Key. Sada se uklonili Primary key.

  =>    => Za dodavanje novog Primary Key postupite isto na drugom slogu (redu)

DRUGI NAČIN:

Selektirajte slog ili red u koji želite dodati Primary Key ( tj. parametar koji želite da bude glavna veza sa drugim eventualnim tablicama).
Kliknite na grafičkom izborniku na gumb Primary Key.

Sada Vam se Primary Key prebacio na prethodno selektirani slog (red). Snimite promjene klikom na gumb Save na grafičkom izborniku ili File => Save

Adsense sponzor
 

 

Adsense sponzor