IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

21. Podešavanje veličine tekstualnog polja 
(Text Field)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Kod planiranja postavljanja Tekstualnog polja ( Text Field) tj. polja u koje će se moći upisati tekst, možete ograničiti unos određenog broja znakova radi raznih ograničenja.

Potrebno je da tablicu koju ste snimili Tablica Partneri otvorite u Design View (dizajn pogledu).

Selektirajte object Tables => selektirajte Tablica partneri => a potom klknite na gumb Design na grafičkom izborniku.

nakon toga otvara Vam se dijalog prozor Tablica Partneri na kojoj kliknite u polje u stupcu Data Type. Tada će Vam se pojaviti gumb-strelica sa vrhom prema dolje na koju kliknete i otvarate padajući izbornik za vrstu-tip podatka. 
Odredite Date Type (vrstu) parametra kao TEXT.

Sada obratite pažnju na kartice GENERAL i LOOKUP koje su namijenjene za preciznije podešavanje postavki određenog parametra (sloga ili reda)

Za ova podešavanja morate selektirati slog-red za dotični parametar. Dovoljno je kliknuti u polje gdje nam piše naziv polja (Text Field)

Snimite promjene

OPIS NEKIH PARAMETARA ODREĐENOG POLJA AKO JE DATA TYPE ODREĐEN KAO NUMBER:

U koliko ste za Data Type odredili NUMBER na kartici GENERAL pojavit će Vam se ovakva polja na kojima trebate odrediti neke vrijednosti ili parametre.

Field Size – Memorijska veličina polja. Ovisi o tipu podataka, može biti i manja od maksimalne kod nekih tipova

Format – Format u kojem će se podatak prikazati pri gledanju (možemo ga mijenjati kod brojeva, Date/Time, valuta, i Yes/No polja.)

Decimal Places – Namješta broj decimalnih mjesta za numerička polja

Input Mask – Ograničava nam mogućnost unosa tj. osigurava upis uvijek u istom obliku (najkorisnije kod datuma)

Caption – Tu upisujemo ime polja koje će se koristiti u Datasheet View-u ili u nazivima (Labelima) U OBRASCIMA (formama)
(npr. imamo polje čije je ime Š_PROIZ a mi želimo da se radi lakšeg snalaženja prikazuje ime Šifra Proizvoda)

Default Value – Vrijednost koja će biti automatski upisana u polje ako ga mi pri unosu ostavimo nedirnuto

Validation Rule – Omogućuje nam ograničavanje vrijednosti polja (recimo da vrijednost uvijek mora biti manja od 300)

Validation Text – Tekst koji se javlja ako Validation Rule nije ispunjen

Required – Ako je ova opcija uključena ovo polje obavezno mora imati neku vrijednost u sebi.

Adsense sponzor
 

Adsense sponzor