IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

16. Kreiranje tablice od početka (from sctrach)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Kreiranje baze samo-oblikovajući podatke i potrebne parametre možemo učiniti na način da na otvorenom prozoru dotične baze podataka (u ovom slučaju baza podataka ima naziv "Nova baza") selektiramo objekt koji želimo kreirati u ovom slučaju Tables (tablicu) kliknemo na "Create table in Design View (kreiranje tablice u pogledu dizajna). Klik 2x na dotičnu opciju.

KAKO IZABRATI PRAVI TIP PODATAKA?

Vrlo je važno odabrati tipove podataka za našu Bazu podataka a tako i Tablicu koju ćemo raditi. Tip podataka Accesu govori što se može upisati u određeno polje na obrascu. Tako za Bazu podataka gdje je potrebno nekakvo računanje možete odrediti tip podatka kao Number (broj) i Acces će s tim tipom moći vršiti izračune i matematičke operacije.

Ali isto tako za nekakav poštanski ili kućni broj možete odrediti tip podatka "Number" (broj) i nitko ne može popunjavati obrazac a da u dotično polje upiše tekst.
Isto tako uz to možete ovaj parametar postaviti kao tekst ali u ovom slučaju nije važno za matematičke operacije.

TEXT: Ovaj tip podatka (Date Type) upotrebljava se za tekstualne parametre. Ponekada ga možete upotrebljavati i za brojeve, ako ne trebate izvoditi nikakve operacije s njima (a što bi bilo apsurdno npr: zbrajati telefonske brojeve) Veličina do 255 znakova.

MEMO:  Ova polja za napomene možete upotrebljavati za tekst slobodnog oblika. Većina polja u Accessu sadrži ograničenu količinu informacija, ali polja za napomene mogu sadržavati i do 64000 znakova. Polja poput tih možete upotrebljavati za držanje različitih napomena o svakom kupcu, partneru kao što su: rođendan, podsjetnik, djelatnosti čime se firma bavi i slično.

NUMBER: Ovaj tip podataka odredite onda kada trebate izvoditi matematičke operacije s podacima. Polja poput ovih možete, na primjer upotrebljavati da bi ste evidentirali koliko je narudžbenica stiglo. Ovdje ne podrazumijevamo valute jer za to postoji drugi tip podataka.

CURRENCY: Ovo je posebna vrsta brojčanog polja koje je podešeno za rukovanje sa novčanim vrijednostima. Kao što su cijene proizvoda itd...

DATE/TIME:  Ovaj tip podataka (Date Type) služi za praćenje datuma i vremena, kao što su kupčeve posljednje narudžbe.

AUTONUMBER: Ovo je tip podatka (Date Type) kojim Access automatski dodjeljuje redne brojeve određenom slogu (redu) tj. partneru ili kupcu.

YES/NO: Da/Ne, tip podatka (Date Type) ćete upotrijebiti u situaciji kada imate bazu podataka u kojoj se nalazi npr: "Je li dospjela isplata ovog kupca ?"

OLE Object: Ovaj tip podataka (Date Type) namijenjen je za razne aktivnosti, kao što su umetanje slike, grafikona, glazbenog zapisa , excelov radni list itd..

HYPERLINK: Adresa neke datoteke na računalu ili na internet mreži (veličina do 64000 znakova)

LOOKUP WIZARD: Otvara polje iz druge tablice ili liste zadanih vrijednosti.

Otvara Vam se novi dijalog prozor naziva "Tablica Partneri" sa tri stupca  (Fild name (ime polja , koje može biti max. 64 znaka računajući i razmake), Data Type (vrsta podatka ), i Description (opis)) u koje trebate unijeti svoje planirane podatke.

Kada unesete prvi podatak u prvo polje, u ovom  slučaju redni broj RB, u drugom stupcu pojavi Vam se ponuđeni format polja i Vi trebate pomoću padajućeg izbornika odrediti vrstu podataka (tj. koji podatak će se moći upisivati u obrascu). Ako ste ovdje odredili AutoNumber (automatski broj, counter) onda se neće moći upisati tekst i slično, tj. ovaj broj će se unositi automatski prilikom dodavanja novog partnera u obrascu . U stupcu Description trebate unijeti karatk opis za dotični naziv polja. npr: redni broj

Ako želite dodati još parametara, kliknite u prvo polje slijedećeg reda i unesite novi naziv u Field Name. npr: telefon, pa odredite vrstu Data Type kao "tekst" a potom u stupcu Description upišite na što se odnosi parametar.

PAŽNJA!: ovdje namjerno nisam odredio Primary Key (primarni ključ) radi situacije za primjer.

Snimite unešene podatke klikom na FILE => SAVE pa upišite naziv tablice, potvrdite na OK

Sada nam se s obzirom da nismo odredili Primary Key (primarni ključ) koji je važan za relacije među tablicama (linkove).

S obzirom da ga nismo postavili odmah na početku Access će nas upozoriti na to i tražiti da ga odredimo.

Kliknite na gumb YES, i Access će odrediti prvi podatak kao Primary Key. A to možete vidjeti tako što će se u prvom polju ispred RB pojaviti simbol ključa.
 

No vi možete kliknuti na gumb NO, što znači da ćete Primarni Key odrediti kasnije.

 

 

KREIRANJE TABLICE BAZE PODATAKA PREKO GUMBA NEW

Ako smo krenuli kreirati tablicu baze podataka preko gumba NEW sa grafičkog izbornika otvara nam se novi dijalog prozor na kojem trebamo izabrati način kreiranja.

          

Adsense sponzor
Datasheet View– Prebacuje nas na datasheet view (vidimo tablicu sa njenim stupcima i redcima i podacima u njima). Ova metoda omogućuje nam direktan upis podataka u tablicu.

Design View – Najpogodnije za stvaranje tablice tj. stupaca u tablici ( dajemo stupcima imena, tip podataka…)

Table Wizard – Čarobnjak koji nas vodi kroz proces stvaranja tablice i to tako da izabiremo stupce koji će biti u tablici iz velikog izbora gotovih polja (stupaca)

Import Table – Čarobnjak koji uvozi tablice i objekte iz neke vanjske datoteke u našu bazu koju trenutno kreiramo

Link Table – Čarobnjak koji kreira tablicu koja je "povezana" linkom ( znači da ta tablica nije u našoj bazi već u nekoj drugoj ali ju možemo pozvati iz naše baze) sa nekom tablicom u vanjskoj datoteci .

Adsense sponzor