IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

15. Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka
(Wizard-a)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Nakon što ste osmislili novu bazu podataka potrebno je kreirati objekt tablice u bazi podataka.

Selektirajte na grafičkom izborniku Objects objekat Tables ( Tablice)
Potom u desnom dijelu prozora kliknite 2x na Create table by using Wizard (Kreiraj tablicu koristeći čarobnjaka)

Na novootvorenom dijalog prozoru Odaberite vrstu baze koju želite od ponuđenih Bussines (Poslovnu) ili Personal (Osobnu)

U odjeljku prozora Sample Tables izaberite koju vrstu želite. Shodno odabranoj vrsti predloška Addressess u Odjeljku Sample Fields (primjeri polja) pojavit će Vam se dostupna polja koja po želji trebate prebaciti u odjeljak Fields in my new table: na način da selektirate Field (polje) iz istog odjeljaka a potom klikom na gumb u obliku "uglate zagrade u desno".
Ako želite sva polja prebaciti u buduću tablicu onda kliknite na gumb "dvostruke uglate strelice u desno"

U koliko želite tekstualno zamijeniti nazive polja onda trebate selektirati polje pa klikom na gumb Rename Field  otvorite dijalog prozor pod nazivom Rename Field  i upišete novi naziv. Potvrdite na gumb OK

Klikom na Next otvorio Vam se novi dijalog prozor pod nazivom u kojem trebate dati ime Vašoj prvoj tablici a uz to i odrediti da li će Access sam podesiti (odrediti) Primary Key (Primarni ključ) koji je vrlo važan za relacijske veze među tablicama (o ovome nešto više kasnije )

I na kraju završni dijalog prozor na kojem trebate reći Accessu što da radi poslije kreiranja tablice?
Odabirom srednje opcije želite direktan unos podataka u tablicu.

Nakon klika na gumb FINISH, automatski Vam se otvara tablica za unos podataka.

Direktno unosite sve podatke osim Address ID broja koji se unosi automatski. Nakon unešenog i završenog  jednog reda ili sloga (Record ) automatski Vam se pojavljuje novi red-slog (Record)

Kreirali ste Vašu prvu tablicu kao objekt u grupi Tables  i Vaša baza podataka izgleda ovako gdje se vidi prvi objekt.

          

Adsense sponzor
Što je u stvari uradio čarobnjak (Wizard) ?

Kreirao je sva polja sve stupce (Columns) za Vas kao i podesio svojstva za sve podatke, a uz to kreirao i primarni ključ (Primary Key) preko kojega će se tablica pod nazivom Addressess vezati sa drugim tablicama ako budete imali potrebu za to.

Adsense sponzor