IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS - osnove accessa za početnike - što je Microsoft access - uvod u MS Access

1. Što je  MS ACCESS 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor 
Microsoft ACCESS 2003 je program za upravljanje bazama podataka, ili još bolje rečeno program sa kojim možemo isprogramirati aplikaciju koja će nam olakšati nekakav rad na računalu u Windows XP Operativnom sistemu.

MS Access dio je paketa MS OFFICE 2003 i ako ste instalirali kompletan Office 2003 instalirali ste i MS Access. Ako niste onda ga trebate instalirati sa CD medija na kojem se nalazi MS OFFICE 2003.

Kome je namijenjen ovaj web tutorial?
- Totalnom početniku koji nikada nije radio sa bazama podataka a želi naučiti kako isprogramirati bazu podataka, uz uvjet da zna koristiti računalo i osnove rada u Windows XP operativnom sistemu, kao i određeno poznavanje engleskog jezika.

Što možemo uraditi sa programom MS Access 2003.?
Možemo izraditi programsku aplikaciju kojom možemo:
- izraditi telefonski imenik poslovnih partnera,
- program sa kojim možemo imati nadzor nad ulazom i izlazom robe skladišta
- program sa kojim možemo vrlo brzo dobiti izvještaj nekog poslovanja
- i još drugih aplikacija koje će nam pomoći da sa par klikova mišem na gumbe ispišemo izvještaj ili obrazac

 

Adsense sponzor
Adsense sponzorU ovom tutorialu želim Vam prikazati osnove za izradu baze podataka neke aplikacije koja će Vam pomoći u radu.

Što moramo znati ili uraditi prije nego što uopće počnemo raditi jednu aplikaciju baze podataka u MS Accessu.?
- Koje podatke želite spremiti u bazu podataka.
- Koje sve tablice trebate imati za baze podataka tj. kako ćete ih razvrstati da bi ste ih kasnije povezali u cjelinu.
- Koje aktivnosti želite imati na obrascima prilikom unosa podataka.
- Koje informacije želite dobiti nakon unešenih podataka.

Block-shematski prikaz baze podataka

Nisam programer u Accessu ali nadam se da ću uspjeti objasniti što lakše korake kojima će te moći izraditi svoju prvu bazu podataka u MS Accessu. Potrebna je samo volja i vjera da bi ste uspjeli.

Za izradu ovog web tutoriala koristio sam knjige raznih autora na našem i stranom jeziku kao i internet mrežu. 

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - IC