Loto sistemi, loto skraćene kombinacije, loto kladionica loto sistemi
home 6-45 7-39
 


Nikola Tesla Code 3 6 9

LOTO SISTEMI za download i igre na sreću

 

DOWNLOAD

 

Loto skraćeni sistemi 7 od 39 - Loto 7/39

Loto skraćeni sistemi 6 od 45 - LOTO 6/45

Loto skraćeni sistemi 5 od 50 - LOTO Euto Jackpot 5/50
Loto7

 
2005-2021

LOTO i
ENERGIJA BROJEVA

SADRŽAJ

1. Energija brojeva
2. Numerologija brojeva
3. Što je energija?
4. Nikola Tesla i brojevi 3, 6, 9
4.1. Mistika brojeva 3, 6 i 9 i predstavljanje decimalnih brojeva kao binarni broj
4.2. 440 Hz vs 432 Hz
5. Loto i numerologija brojeva
6. Tajanstvenost ili mistika broja 9
6.1. Geometrijski likovi i broj 3, 6 i 9
6.2. Djeljivost kruga tj. 360 stupnjeva 6
6.3. Trokut i zbroj kutova, Kvadrat i kutovi
7. Energetska kružnica broja 9
7.1. Loto igra na sreću i broj 9
7.2. Zaključak

1. Energija brojeva

Ova priča na ovoj web stranici nekim posjetiteljima biti će neobična i suvišna. Brojevi su nešto bez čega ne možemo zamisliti današnju civilizaciju na planeti. Danas koristimo tzv. "Arapske brojeve" a negdje sam čitao da u stvari ti brojevi dolaze sa istoka iz područja Azije. No to nije ni važno ali priča za one koji razmišljaju o energiji brojeva može biti zanimljiva. Neki današnje osnovne brojeve od 1-9 nazivaju i "duhovnim brojevima" jer svaki od brojeva ima njegovu duhovnu energiju?

Na internetu možete naći puno tekstova o "energiji brojeva" ili "zakonu brojeva". Ljudi koji se bave astrologijom i koji čitaju tekstove o brojevima u astrologiji već su upoznati s energijom brojeva. Općenito ljudi u nekim civilizacijama imali su vjerovanje u energiju određenih brojeva. Ja ću u ovom tekstu naglasiti neke brojeve. Za ovaj tekst izabrao sam brojeve 3, 6, 7, 8, 9. Ako se pitate zašto baš ove brojeve, čitajući tekst do kraja shvatiti ćete poantu priče.

2. Numerologija ili psihologija brojeva

U nekim civilizacijama po narodnim vjerovanjima, niže navedeni brojevi imaju određeno značenje i neku vrstu energije.

Ovdje ću se bazirati na neke brojeve

 • Tajanstvenost broja 3: tajanstven broj koji se veže uz puno slučajeva shvaćanja života u nekim civilizacijama: ( - 12 mjeseci u godini =>> 1+2=3, - Noa je imao 3 sina, - Isus je imao 12 apostola =>> 1+2=3, - 3 su Božanske osobe (Otac, Sin i Duh svet), - 3 su osnovne boje bijele svjetlosti, - Trokut ima 3 vrha, - 3 kralja su se poklonila Isusu, - Isus je pao 3 puta na križnom putu, dvije su osobe razapete na križu uz Isusa 2+1=3, 3 su piramide u Gizi, 3 elementa potrebna za život su DNA + RNA + Proteini, sat ima 12 brojeva, dan ima 24 sata itd.
 • Tajanstvenost broja 6: - U nekim civilizacijama posjeduje negativnu energiju ali zarotiran za sto-osamdeset stupnjeva identičan je broju 9 što znači da ima može imati i pozitivnu energiju, - 1 godina ima 365 dana =>> 1+3+6+5=15 => 1+5=6, - 1 dan ima 24 sata =>> 2+4=6, 1 sat = 60 minuta, 1 min = 60 sekundi, itd. Za Nikolu Teslu to je vrlo važan broj.
 • Tajanstvenost broja 7: (- broj sa pozitivnom energijom, u nekim civilizacijama predstavlja savršenstvo i znak Boga, - sedam svjetskih čuda, - sedam smrtnih grijeha, - 7 čakri, itd. a mnogi ga smatraju sretnim brojem.
 • Tajanstvenost broja 8: - U nekim civilizacijama posjeduje negativnu energiju pogotovo 888.
 • Tajanstvenost broja 9: - Broj sa pozitivnom energijom i po nekim vjerovanjima najvažniji broj u današnjem životu, neki ga zovu i "Duhovni broj 9" (za više detalja pogledajte kružnu energiju broja 9 pri kraju ovog teksta), Nikoli Tesli je bio jedan od važnih brojeva.

3. Što je energija?

Ako ste se ikada pitali "Što je energija?", koji odgovor ste pronašli? Možemo reći da je energija neuništiva i može prelaziti iz jednog stanja u drugo. Narodnim jezikom možemo reći da je energija nekakvo gibanje koje posjeduje masu nečega pri nekoj brzini. U današnjoj znanstvenosti fizike popularna formula Alberta Einstein-a je 'E=mc2' (gdje je E=energija, m=masa i c=brzina). Dakle da bi izračunali nekakvu energiju potrebni su nam brojevi i matematika. Međutim u filozofskom smislu možemo se ponovo pitati "Što je u stvari energija?". Možemo li je vezati samo za fiziku? Mnogi ljudi ovo pitanje povezuju sa duhovnom razinom. Neki tvrde da i biljke posjeduju energiju.

Energija i gibanje u prostoru

Idemo postaviti pitanje "Kako se energija giba tj. kreće?" ili "Kako uopćeno predstaviti gibanje energije". Ako pogledamo svemir, galaksije, planete, mjesec, komete, meteore, elektrone, itd. možemo doći do zaključka da se energija kreće "kružno" uslijed gravitacije. Dakle vrti se u krug tj. sve ima kružnu putanju. Pa i životni ciklus kruži ali nema gravitaciju. Naravno ima i pravocrtnog gibanja energije no mi s eovdje držimo kružnog gibanja. Ovdje bi još mogli dodati magnetizam koji ima energiju privlačenja ili odbijanja kao i druge uzročne posljedice kada se tijelo giba unutar magnetskog polja.

Vizualno možemo zaključiti da zvijezde kao sastavni elementi galaksije kruže oko središnje točke, planete se kružno gibaju oko svoje zvijezde, Zemlja kruži oko Sunca a ujedno Zemlja kruži (rotira) oko svoje osi i posjeduje gravitaciju, Mjesec kruži oko Zemlje ali se ne vrti, no što je sa zakonom privlačenja?, Meteori i komete kruže oko određenog svemirskog tijela, elektroni kruže oko jezgre itd. Dakle sve je povezano sa kruženjem i matematičkim brojevima jer pomoću brojeva možemo predvidjeti putanju ili vrijeme. Ovdje možemo uključiti i gravitaciju kao dodatni element energije svemira?

Iz navedenog mogli bi izvesti zaključak: Energiju možemo slikovito predstaviti kao kružnicu (krug), sjetite se samo Stonehenge koji po nekima sadrži određenu energiju u ritualnom ili astrološkom smislu ili da se sjetite piramida kojima su sastavni elementi trokut i kvadrat.

4. Nikola Tesla i brojevi 3, 6, 9

Kao što znate, Nikola Tesla je bio istraživač, izumitelj itd. Njemu možemo biti zahvalni za većinu današnjih tehnoloških rješenja. On je izumio elektromotor (koji se sastoji od osnovnog nepomičnog i pomičnog rotirajućeg dijela. Pomični dio ima kružno gibanje i uslijed gibanja stvara energiju.

Nikola Tesla je u svom istraživanju došao do zaključka da se cijeli univerzum (svemir) može bazirati na brojevima 3, 6 i 9. Njegova popularna rečenica "Kada bi ste znali svu moć brojeva 3, 6 i 9 onda biste u rukama držali ključ svemira". Ova tri broja bila su važna u njegovom samačkom životu. Nikola Tesla u njegovim proračunima spoznao je da su sve planete povezane s ova tri broja i da ovi brojevi imaju vlastitu energiju.

Također je imao zamisao i da važno mjesto u numerologiji svemira zauzimaju "brojevi binarnog sistema kojemu je baza broj 2 a brojevi su 1 i 0", pogledajte sliku br. 1 ispod i numerologiju kružnice od 9 brojeva na slici br. 6 u točki br. 7 ovog članka.

(1+10+11+100+101+110+111+1000+1001=15=1+5=6). Što je Nikola Tesla želio reći teško je razumjeti, ali ako nastavite čitati ovu priču do kraja, možda stvorite sebi sliku o energiji brojeva. Kombinacija ovih brojeva rezultira uvijek jednim od brojeva (3, 6 ili 9). Pogledajte još jednom točku 2. ove priče i uočite teoriju psihologije brojeva.

4.1. Mistika brojeva 3, 6 i 9 i predstavljanje decimalnih brojeva kao binarni broj

Na slici ispod uočite kako možemo decimalne brojeve od 1 do 9 predstaviti kao binarne brojeve koji sadrže samo '1' i '0'. Na slici s lijeve strane vidite devet brojeva od 1 do 9.
Na lijevoj strani imamo zbroj svih brojeva koji daju rezultat 45

(1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 =>> 4+5=9). Na desnoj strani imamo zbroj svij jedinica koje daju rezultat 15 (1+10+11+100+101+110+111+1000+1001=15 =>> 1+5=6
Dakle, opet smo se vratili na mistične ili tajanstvene brojeve Nikole Tesle (3 i 9)

Slika 1.

desimalni brojevi konvertirani u binarne brojeve

Na slici 1a. ispod opet kalkulacijom svih devet brojeva na koje se oslanja Nikola Tesla rezultati su mistični brojevi 3, 6 i 9. Ako broj 3 ili broj 6 ili broj 9 množimo sa ostalim brojevima rezultat je uvijek vezan za 3, 6 ili 9 (kada znamenke rezultiramo jednom krajnjom znamenkom)

Slika 1a (ovdje sam kalkulaciju prikazao samo do broja 12, Mistika brojeva 3,6,9).

množenje brojeva 3, 6 i 9 sa svim ostalim brojevima po redoslijedu

4.2. 440 Hz vs 432 Hz

Ako se vežemo na teoriju Nikole Tesle tada istu možemo primijeniti na frekvenciju
432 Hz. Ova frekvencija bila je bila opći tuning standard za glazbu tj ugađanje A4 tona. Ovdje je bitno da razumijete da se 432 Hz odnosi na broj vibracija u sekundi. Neki ljudi vjeruju da ova frekvencija ima umirujuću, relaksirajuću i opuštajuću energiju. Kao što znate 1 minuta = 60 sekundi. (Znate li tko je to tako postavio i zašto je baš tako?). Prema štovateljima teorije o "energiji brojeva", broj 432 ima posebna svojstva. Ako pogledate znamenke broja 432 možete uočiti slijedeće:

Zbroj brojeva 4+3+2=9. Frekvencija od 432 Hz čini zvuk ugodniji za ljudsko uho, dok frekvencija 440 Hz zvuči drugačije (od 1939 godine frekvencija za ugađanje A4 tona je 440 Hz). Mnogi ljudi vjeruju da je Goebbels uveo ovaj standard 440 Hz koji u konačnici emitira negativnu energiju? Na Internet mreži možete pogledati usporedbu kako se ove dvije frekvencije manifestiraju u glazbii (Youtube) a ostalo o 432 Hz možete pročitati na Wikipediji. Na ovom linku pogledajte zanimljiv video o 432 Hz. Uočite numerologiju broja 440 (4+4+0=8). Broj osam u nekim civilizacijama predstavljen je kao broj koji zrači negativnom energijom?. O harmonijskoj frekvenciji 432 Hz ima dosta teorija na Internetu. Pogledajte na Youtube.

5. Loto i numerologija brojeva

Svi oni koji igraju LOTO igre na sreću, vjerojatno nisu nikada razmišljali, zašto određene igre na sreću imaju točno određen broj kuglica (loptica) u bubnju za izvlačenje. Ili zašto je baš određen broj brojeva dobitan?
Kod nas u HR imamo dvije Loto igre na sreću. To su Loto 6/45 i Loto 7/39 a ova druga je postala igra Loto 7/35. Jeste li se ikada zapitali zašto 45 ili 39 ili 35 brojeva u bubnju. Ili zašto je dobitno baš određeni broj brojeva? Idemo se vratiti na teoriju "energije brojeva" ili "zakona brojeva"

 • Loto 6/45 =>> 6 pozitivna/negativna energija +4+5=15 =>> 1+5=6 (rezultat je broj 6) ili 4+5=9
 • Loto 7/39 =>> 7 pozitivna energije +3+9=19=1+9=20=2 (binarni sistem) ili 3+9=12=1+2=3
 • Loto 7/35 =>> 7 pozitivna energija +3+5=15=1+5=6 ili 3+5=8 (broj sa negativnom energijom?).

Pogledajte numerologiju ove tri Loto igre na sreću u točki 2. Pogledajte razliku dobitaka za 5 pogodaka na sva tri loto igre na sreću. Također probajte usporediti ostale svjetske Loto igre na sreću za uloženih 'XY' kuna koliki je dobitak ako pogodite 5 brojeva. Ali, treba pogoditi 5 brojeva, zar ne?

6. Tajanstvenost ili mistika broja 9

Kada pričamo o "energiji brojeva" ili "zakonu brojeva" na vrh piramide iskače broj 9. Zašto baš broj 9? Ako pogledamo naš brojevni sustav sadrži devet znamenki (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) i nula '0' kao dodatni broj koji nastavlja niz ovih brojeva (10, 20, 30, itd.).
Jeste li se ikada zapitali zašto je baš to tako? Tko je smislio ove znamenke, (čovjek ili netko drugi?). Ovaj broj ima veliku važnost u teoriji Nikole Tesle. Neki skeptici kažu da ovaj broj ima dvostruku energiju. Ako ga zarotiramo za 180° tada on postaje broj 6 i ima negativnu energiju u nekim civilizacijama. U principu u teoriji brojeva, broj 9 ima pozitivnu energiju (ili kako Vi već sami želite predstaviti sebi). Pogledajmo numerologiju ovih devet osnovnih znamenki brojeva, 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45=4+5=9
Dakle zbrajanjem svih znamenki imamo rezultat 45 a opet kada zbrojimo te dvije znamenke (4+5) rezultat je 9.

6.1. Geometrijski likovi i broj 3, 6 i 9

U geometriji znanosti danas imamo tri osnovna lika (hmmmmm, opet broj 3). Uočite na slici br. 2 ispod kutove koji se nalaze unutar kruga, trokuta i kvadrata. Što Vam na prvi pogled privlači pažnju? Naravno, ako ste pomislili na brojeve Nikole Tesla 3, 6 i 9, dobro ste zaključili. Zbroj i djeljivost kutova svodi se u konačnici na jedan od brojeva: tri, šest ili devet. Možemo si postaviti puno pitanja:

 • Tko je izmislio krug i numerirao kutove unutar kružnice?
 • Tko je izmislio trokut i numerirao kutove?
 • Tko je izmislio kvadrat i numerirao kutove?
 • Tko je izmislio 9 znamenki brojeva (da devet jer mnogi dvoje da nula nije broj ali je znamenka i kako možemo predstaviti nešto što je 'ništa' ali zato nula predstavlja "ništa", no u kombinaciji sa ostalim brojevima predstavlja "nešto".
 • Kako su drevne Inke, drevne Maje, stari Egipćani i ostale drevne civilizacije koristile matematiku i brojeve za njihove izračune, jesu li sami osmislili isti matematički sustav li im netko pomogao a da nije sa planete Zemlje?

Puno je tu pitanja na koja ni dan danas ne znamo odgovor.

Slika 2

tri osnovna lika u geometriji

6.2. Djeljivost kruga tj. 360 stupnjeva

Na slici iznad uočite 3 geometrijska lika (krug, trokut i kvadrat).
Krug rezultira kružnicom od 360°. Ako dijelimo sa bazom binarnog sistema (2) tada imamo slijedeće:
Ako krenemo dijeliti 360° sa brojem 2 (binarna baza), imamo slijedeće izračune dijeljenja kao na slici ispod. Dakle opet imamo rezultate brojeve 3, 6 i 9. (naravno neke rezultate zaokružimo)

Slika 2a

kontinuirano dijeljenje 360 stupnjea sa brojem dva

6.3. Trokut i zbroj kutova, Kvadrat i kutovi

Trokut ima tri kuta: 30°, 60°, i 90°. Opet smo došli do Teslinih tajanstvenih brojeva koji "drže ključ svemira".
Ako postavite okomicu na hipotenuzu 'c' koja završava u kutu od 90° opet imate dva trokuta koji imaju iste kutove kao i jedan veliki. Na slici 3a ispod uočite rezultate kada sveukupan zbroj kutova 180° dijelimo sa brojevima od 1 do 9. Također uočite da ako gledamo cijeli broj kao rezultat dijeljenja tada možemo vidjeti da je 180°:7=25 što rezultira brojem 2+5=7. Ovaj broj 7 je "uljez" u ovom izračunu ali to je kako sam naveo prethodno broj sa pozitivnom energijom. No, ako idemo na dvije decimale imamo rezultat 6. Kada dijelimo 180:9=2, dakle imamo rezultat 2 što je baza binarnog sistema.

Slika 3a

dijeljenje broja 180°sa ostalih 9 brojeva

Ako pogledamo kvadrat tada uočavamo da on ima 4 kuta po 90°. Dolazimo do izračuna 90+90+90+90=360 => 3+6+0=9. Dakle opet brojevi Nikole Tesle koji "drže ključ svemira". Daljnje imaginarne izračune prepuštam Vama.

7. Energetska kružnica broja 9

Naš brojevni sustav sa devet znamenki možemo predstaviti kao kružnicu na kojoj se nalazi devet brojeva. Ova kružnica sa devet brojeva potkrepljuje teoriju Nikole Tesle. Kao što znate krug ima 360°. Ponovit ću pitanje Vama, znate li Vi zašto je baš tako i tko je to odredio, gdje je početak pretpovijesti ili gdje su začeci ove znanstvene tvrdnje?
Mi danas imamo računala, kalkulatore i vrlo brzo možemo doći do izračuna i određenih rezultata. No tko je to mogao matematički računati u vrijeme kada su izgrađene piramide u Gizi ili Stonehenge, kako su Inke gradile njihove gradove itd. Kako su u to doba došli do tih matematički preciznih mjera za izgradnju i životni ciklus? Je li netko došao s neke druge planete i rekao im to ili su sami došli do tog zaključka?

Na slici br. 3 uočite tajanstvenu kružnicu i devet brojeva na njoj. Po teoriji Nikole Tesle možemo uočiti slijedeće: Nula je navodno u sredini kružnice?

Slika 3

Tajanstvenost kružnice broja 9

Na slici br. 3 iznad uočite krug koji kako već znate ima 360°. Na slici br. 4 ispod uočite numerologiju i rezultate ako 360° stupnjeva dijelimo sa svih devet brojeva koji se nalaze na kružnici raspoređeni u krug sa istim razmakom udaljenosti. Svih devet znamenki brojeva možemo rasporediti na kružnicu ako ih postavimo pod kutom 40° od polazne točke (9*40=360). Pogledajte na slici ispod numerologiju rezultata dijeljenja. Ja sam prikazao više od devet brojeva s kojima dijelimo tek toliko da uočite numerologiju kruga tj. kružnice.

Slika 4

dijeljenje broja 360 sa svim ostalim brojevima po redoslijedu

Ako i nadalje, gledamo kružnicu i devet brojeva na njoj raspoređeno u krug sa razmakom četrdeset stupnjeva tada možemo primijetiti logiku numerologije koju je "lansirao" Nikola Tesla. Uočite BOJE brojeva na slici br. 3 u kružnici i u tablicama na slici br. 5 ispod. Zbrajanje brojeva na kružnici, množenje sa bazom 2, zbroj lijeve strane i desne strane uvijek daje rezultat 9. Stvarno zanimljiva teorija "kružnice broja 9".

Slika 5

Nikola tesla, If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe

Da bi bolje razumjeli teoriju Nikole Tesle i rečenicu "If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe" pogledajte sliku br. 6 ispod. Uočite slijedeći redoslijed zbrajanja brojeva:

 • 1+2=3
 • 2+4=6
 • 4+8=12=1+2=3
 • 8+7=15=1+5=6
 • 7+5=12=1+2=3
 • 5+1=6
 • 6+3=9 (crvene strelice)

Dakle, pribrajanjem svakog slijedećeg broja ako krenemo od 1 (žute strelice) uvijek imamo rezultat 3 ili 6 i na kraju zbroj 3+6=9 (crvene strelice).

Ako gledate kružnicu devet brojeva, zbroj dva suprotna broja u istoj vodoravnoj liniji zbrajanja imamo slijedeću situaciju:

 • 9=9
 • 8+1=9
 • 7+2=9
 • 6+3=9
 • 5+4=9

Slika 6

zakon broja 9 na kružnici

Ovo je bila teorija i brojevi Nikole Tesle za koje je on smatrao da su "ključ svemira". Vama ostavljam na volju o razmišljanju i vjerovanju u tu teoriju.

7.1. Loto igra na sreću i broj 9

U ovo priči "zakon brojeva" i teorije o "energiji brojeva" možemo povući paralelu na Loto igre na sreću. S obzirom da čitate ovu priču "zakona brojeva" pretpostavljam da igrate Loto igre na sreću ili ste barem nekada igrali. Jeste li se upitali zašto su određene Loto igre baš sa određenim brojem brojeva u bubnju za izvlačenje i zašto je dobitan max. broj bojeva baš "taj i taj". U točki 5. ovog članka napisao sam natuknice.
Dakle u HR imamo slijedeće Loto igre na sreću:

 • Loto 6/45 =>> izvlači se 6 brojeva od 45 brojeva u bubnju
 • Loto 7/39 =>> izvlači se 7 brojeva od 39 brojeva u bubnju
 • Loto 7/35 =>> izvlači se 7 brojeva od 35 brojeva u bubnju

Loto Eurojackpot 5+2/50 =>> izvlači se 5 + 2 dopunska od 50/10 brojeva (5+7+5=18=1+8=9) a ako gledamo na dobitne brojeve kroz brojeva u bubnju tada imamo situaciju 5+2=7 / 5+0+1+0=6. Dakle za dobitne brojeve imamo broj 7 (sa pozitivnom energijom) i za broj u bubnju imamo broj 6 sa negativnom/pozitivnom energijom?

I naravno, sada će se neki koji čitaju ovu priču o "energiji brojeva" ili "zakonu brojeva" zapitati, kakve veze sve to ima sa Loto igrama na sreću. Ja mogu samo reći da sami prosudite i vjerujete u ono što je po Vama i za Vas dobro. Sve ostalo su teorije i priče poput ove koju čitate.

Jeste li ikada pomislili da je moguće da na nekoj Loto igri na sreću budu izvučeni brojevi koji rezultiraju krajnjim brojem 3, 6 i 9 (Tesla code numbers)?
Mislite li, je li to moguće? Ako ste pomislili da nije, varate se.

Pogledajte dobitne brojeve u 35-om kolu Eurojackpot 5/50.
Dana 31.08.18 godine (obratite pažnju na zbroj brojeva u prikazanom datumu; 3+1+0+8+1+8=21=2+1=3) u tridesetpetom kolu Eurojackpot 5/50 izvučeni su dobitni brojevi: 3, 6, 9, 18 i 24 iz velikog bubnja od 50 brojeva i dobitni dopunski brojevi 2 i 7 iz malog bubnja od 10 brojeva. Idemo pogledati numerologiju i teoriju o "zakonu brojeva".

 • 3=3
 • 6=6
 • 9=9
 • 18=1+8=9
 • 24=2+4=6
 • 2+7=9 (dopunski iz malog bubnja)

Rezultati su Teslini brojevi 3, 6 i 9.
Ako sve dobitne brojeve zbrojimo tada je situacija slijedeća: 3+6+9+18+24+2+7=69
btw: Podsjeća li Vas broj '69' na simbol znaka 'Rak' u astrološkom prikazu kruga Zodijaka? Dakle zbroj je 69 i tu imamo jedan te isti broj ali u različitom položaju (ili možda dva broja?), ako zbrojimo ova dva broja 6+9=15=1+5=6. Prosudite i zaključite sami. Ovi dobitni brojevi po "zakonu brojeva" ili "energiji brojeva" donijeli su velik financijski dobitak dobitniku (e sada je još pitanje jesu li mu donijeli i sreću?). No činjenica da je sve moguće sa brojevima!

----------------------
A sada pogledajte ovo: 69 dana = 6 dana i 9 tjedana. Ako se pitate kako?

Jedan tjedan ima 7 dana ->>> 6 dana + (7 dana u tjednu * 9 = 63) => 6+63=69
-----------------------------------------

7.2. Zaključak

Što reći u zaključku. Ja nemam više ništa za reći. Vi samo prosudite je li ova priča može biit istinita ili ne i vjerujte u ono što je Vama po volji. No zanimljivosti u "zakonu brojeva" ili "energiji brojeva" i te kako ima. Možda mi kao čovječanstvo još toga nismo svjesni ali vrijeme će pokazati je li ova teorija istinita ili ne i je li Nikola Tesla bio u pravu kada je rekao da su brojevi 3, 6 i 9 ključ univerzuma.
Ako postavljate pitanja: "Vrijedi li teorija o brojevima?", "vrijedi li zakon o brojevima?", "postoje li duhovni brojevi?" to je isto kao da ste postavili pitanje "Imali voda dušu"? Sami potražite odgovor u vašem umu.

Pogledajte redoslijed brojeva (slika br. 7 ispod) na kružnici koja se bazira na brojevima od 1 do 9. Uočite standardno pojavljivanje određenih brojeva na svakom baznom broju. Također uočite kako brojevi 3, 6 i 9 čine piramidu. Na što Vas to podsjeća? Mene na novčanicu od 1$. Tu se nalaze i naši brojevi 45, 39 i 35 vezani za igre Loto koje su ovdje spomenute. Sliku si uostalom protumačite kako Vi želite.

Slika 7

redoslijed svih brojeva u nastavku na kružnici od 9 brojeva

[EDIT]: Hmmm, nakon što sam postavio ovaj članak na Internet mrežu da bude dostupan svima za čitanje, krenuo sam provjeriti ima li pravopisnih grešaka. I gle čuda, uočio sam da ovaj članak ima:

 • 7 točaka naslova H1
 • Točka 7 ima dva podnaslova a zadnji je numeriran brojem 7.2 (7+2=9)
 • Zadnja slika numerirana je brojem 7
 • Točka 4 ima dva podnaslova a zadnji je numeriran podbrojem 4.2 (4+2=6)
 • Točka 6 ima tri podnaslova a zadnji je numeriran brojem 6.3 (6+3=9)

Čudno zar ne? Ima nešto u tom zakonu o brojevima kao i u energiji brojeva :-)