LOTO SKRAĆENI SISTEMI
home 6-45 7-39

Adsense sponzor

Zarada + Novac = Financijski_Uspjeh

skraćene kombinacije loto sistema

  Nikola Tesla i energija brojeva 3, 6, 9

Kako ispunjavati kombinacije
   
DOWNLOAD
   
IZABERITE BROJEVE
   
LOTO statistika izvučenih brojeva u Excelu

Adsense sponzor

LOTO SISTEMI Euro jackpot 5/50

Loto7
 
 

2005-2019

LOTO EURO JACKPOT 5/50 - Loto skraćeni sistemi !

Ako igrate često LOTO EURO JACKPOT 5 od 50 tada pogledajte ovu kombinaciju skraćenog sistema koja eventualno za uloženi određeni iznos novca može donijeti veliku zaradu i poboljšati vaše financijsko stanje.
 
 

Adsense sponzor


 


Loto Euro Jackpot 5/50 izgled listića

Sistemski listići za
EURO JACKPOT 5/50

U ovom primjeru prikazat ću neke kombinacije brojeva koje garantiraju dva dobitna broja iz druge grupe brojeva 1-10 (garancija 2 od 2 iz druge grupe brojeva 1-10). Potrebno je ispuniti 45 listića. Izbor brojeva iz prve grupe brojeva Euro Jackpot ostavljam vama a vi možete iskoristiti neku kombinaciju izabranih brojeva. Na ovaj način imamo garantirana dva pogođena broja iz druge grupe u izvlačenju svakog kola Euro Jackpot 5-50.

Na internetu možete naći programe koji izračunavaju kombinacije brojeva uz određenu garanciju. Ja ću ovdje navesti jedan primjer za prvu grupu brojeva a za drugu grupu brojeva garantiram 2 pogotka u izvlačenju.

Izabrani brojevi za skraćeni sistem Euro Jackpot 5/50

Na slici iznad uočite da smo izabrali 18 brojeva koje želimo kombinirati na 50 listića (jedan listić jedna kombinacija) po sistemu 5+2 brojeva. Plavom bojom su označeni izabrani brojevi lota Euro Jackpot 5/50 iz prve grupe brojeva.

Na slici ispod uočite odigrane kombinacije brojeva (pet brojeva iz prve grupe brojeva). Sveukupno je odigrano 50 loto kombinacija (pedeset listića).
Kao što znate u drugoj grupi brojeva nalaze se brojevi od 1-10. Garancija je dva pogođena broja iz druge grupe brojeva na jednom od listića. Ukupno financijsko ulaganje u ovaj sistem od 50 loto listića je oko 100 eura.

Skraćeni sistem kombinacija 18 brojeva za Loto Euro Jackpot 5 od 50

 

Kao što i sami znate u igri je 50 brojeva u prvoj grupi brojeva i 10 brojeva u drugoj grupi brojeva. Iz prve grupe izvlači se 5 (pet) brojeva a iz druge grupe izvlači se 2 (dva) broja. Ovaj primjer skraćenog sistema je za LOTO EURO JACKPOT 5/50

Adsense sponzor