LOTO SKRAĆENI SISTEMI
home 6-45 7-39

Zarada + Novac = Financijski_Uspjeh

skraćene kombinacije loto sistema

  Nikola Tesla i energija brojeva 3, 6, 9

   
   
   

LOTO SISTEMI Euro jackpot 5/50

Loto7
 
 

2005-2021

LOTO EUROJACKPOT 5/50 - Loto skraćeni sistemi !

Ako igrate često LOTO EUROJACKPOT 5 od 50 tada pogledajte ovu kombinaciju skraćenog sistema koja eventualno za uloženi određeni iznos novca može donijeti veliku zaradu i poboljšati vaše financijsko stanje.
 
 


 <
Loto Euro Jackpot 5/50 izgled listića

Sistemski listići za
EUROJACKPOT 5/50

U ovom primjeru prikazat ću neke kombinacije brojeva koje garantiraju dva dobitna broja iz druge grupe brojeva 1-10 (garancija 2 od 2 iz druge grupe brojeva 1-10). Potrebno je ispuniti 45 listića. Izbor brojeva iz prve grupe brojeva Euro Jackpot ostavljam vama a vi možete iskoristiti neku kombinaciju izabranih brojeva. Na ovaj način imamo garantirana dva pogođena broja iz druge grupe u izvlačenju svakog kola EuroJackpot 5-50.

Na internetu možete naći programe koji izračunavaju kombinacije brojeva uz određenu garanciju. Ja ću ovdje navesti jedan primjer za prvu grupu brojeva a za drugu grupu brojeva garantiram 2 pogotka u izvlačenju.

Izabrani brojevi za skraćeni sistem Euro Jackpot 5/50

Na slici iznad uočite da smo izabrali 18 brojeva koje želimo kombinirati na 50 listića (jedan listić jedna kombinacija) po sistemu 5+2 brojeva. Plavom bojom su označeni izabrani brojevi lota EuroJackpot 5/50 iz prve grupe brojeva.

Na slici ispod uočite odigrane kombinacije brojeva (pet brojeva iz prve grupe brojeva). Sveukupno je odigrano 50 loto kombinacija (pedeset listića).
Kao što znate u drugoj grupi brojeva nalaze se brojevi od 1-10. Garancija je dva pogođena broja iz druge grupe brojeva na jednom od listića. Ukupno financijsko ulaganje u ovaj sistem od 50 loto listića je oko 100 eura.

Skraćeni sistem kombinacija 18 brojeva za Loto Euro Jackpot 5 od 50

 

Na ovom linku imate mogućnost preuzeti ZIP datoteku sistemski listići za Eurojackpot 5/50, koja sadrži gotov primjer Excel radne knjige u kojoj možete planirati odigrati 100 listića Eurojackpot u kojem je garancija pogođena dva broja iz druge grupe brojeva 1-10. Vi trebate pronaći sistem razrađenih brojeva koji sadrži 100 loto listića i nekakvu garanciju. No dobro razmislite, ako listiće popunjavate preko interneta ili prilikom uplate listića ne želi vam prihvatiti uplatu tada "mućnite" malo glavom. Pogledajte video linkove na home stranici.

Kao što i sami znate u igri je 50 brojeva u prvoj većoj grupi brojeva i 10 brojeva u drugoj manjoj grupi brojeva. Iz prve grupe izvlači se 5 (pet) brojeva a iz druge grupe izvlači se 2 (dva) broja. Ovaj primjer skraćenog sistema je za LOTO EUROJACKPOT 5/50