home 6-45 7-39

Adsense sponzor

Zarada + Novac = Financijski_Uspjeh

Kako ispunjavati kombinacije
30 brojeva = 480 kombinacija
18 brojeva = 48 kombinacija
12 brojeva = 60 kombinacija
22 broja = 70 kombinacija
10 brojeva = 70 kombinacija
14 brojeva = 112 kombinacija
15 brojeva = 135 kombinacija
   
DOWNLOAD
   
IZABERITE BROJEVE

Adsense sponzor


 

 

 

Skraćeni sistem LOTO 7/39 22 brojeva - 70 kombinacija

Na slici ispod uočite skraćenu kombinaciju brojeva Lota ako želite odigrati 22 brojeva i imati 70 kombinacija. Igra se na običnim listićima. Financijska ulaganja su relativno mala ako gledate da ste odigrali 22 brojeva. Potrebno je odigrati 9 običnih Loto listića. garancija 4 od 6 brojeva

Adsense sponzorSkraćeni sistem Loto 7/39 22 broja 70 kombinacija
 

 

Adsense sponzor