home 6-45 7-39

Adsense sponzor

Zarada + Novac = Financijski_Uspjeh

Kako ispunjavati kombinacije
30 brojeva = 480 kombinacija
18 brojeva = 48 kombinacija
12 brojeva = 60 kombinacija
22 broja = 70 kombinacija
10 brojeva = 70 kombinacija
14 brojeva = 112 kombinacija
15 brojeva = 135 kombinacija
   
DOWNLOAD
   
IZABERITE BROJEVE

Adsense sponzor


 

 

 

10 brojeva - 70 kombinacija LOTO 7/39

 

Adsense sponzor


 
1 2 3 4 5 6 7 (opcija + FIX)
1 2 3 4 5 6 8
1 2 3 4 5 6 9
1 2 3 4 5 7 10
1 2 3 4 5 8 9
1 3 6 7 8 9 10
1 4 6 7 8 9 10
3 4 6 7 8 9 10

2 3 4 6 7 8 9
1 3 5 7 8 9 10

Garancija min:

1 x 6 od 7 pogođenih ( 8x5, 10x4 )
3 x 5 od 6 pogođenih ( 12 x 4 )
6 x 4 od 5 pogođenih

 

 

Iznad uočite kako možete sa 10 odabranih Loto brojeva odigrati 70 kombinacija. Igra se na običnim Loto listićima

Ako dodate još jedan po kombinaciji (po mogućnosti FIX) broj tada možete igrati na sistemskim Loto listićima (8 brojeva po listiću) i povećati broj kombinacija i šanse za financijski dobitak
 

 

Adsense sponzor