PRIMJER PRETRAŽIVANJA SADRŽAJA DOTIČNE  STRANICEOva skripta simulira "Edit -> Find" radnju u browseru.
Moguće je pretraživati samo sadržaj tekuće stranice!
Za probu, upišite neku riječ koju vidite u ovome tekstu...