Primjer prikaza slike ovisno o dobu dana

Ako je manje od 6 sati ujutro ili više od 18 sati poslijepodne
daje sliku namrgođenog smilea i poruku "Dobrodošli ove noći..."