Primjer prikaza slike ovisno o danu u mjesecu

Ako je datum manji od 15-tog u mjesecu, prikazuje sliku nasmiješenog smilea,
ako je datum veći od 15-tog u mjesecu, prikazuje sliku namrgođenog smilea,
a ako je datum točno 15-ti u mjesecu, prikazuje oba smilea