Primjer prihvata podatka od korisnika (PROMPT)
i ispis toga podatka u HTML dokument.

Kliknite "Refresh" u browseru da ponovite postupak!