Različiti načini slanja e-maila
koristeći klijentov e-mail program


Slanje e-maila bez aktiviranja e-mail programa

A N K E T A
Mislite li da je ovakav način ponude skripti dobar?     DA     NE
VAŠ KOMENTAR:    
*** Ako se u FORM tagu izostavi ENCTYPE="text/plain" ... - poruka dolazi kao .ATT (a ne u bodyju!)

Slanje e-maila otvaranjem e-mail programa

E-mail - upis samo Subjecta
E-mail - upis Subjecta i Body
*** Ako se izostavi ?SUBJECT... - poruka dolazi kao .ATT (ne u bodyju!)