Podaci o browseru


Navigator objekt sadrži slijedeće informacije o browseru koji koristite: