slike moraju biti u istom direktoriju gdje je i HTM file a ako nisu treba navesti path stazu gdje se nalaze u liniji koda

<CENTER>
<FORM><IMG height=200 src="js-vje7b_files/js-img1.jpg" width=200 border=0 name=mojaSlika><HR width="50%">
<SELECT onchange="if (verzijaBrowsera(3.0,4.0))  mojaSlika.src=form.izbornikSlika.options[form.izbornikSlika.selectedIndex].value;" size=3 name=izbornikSlika>
<OPTION value=http://ic.ims.hr/java/7/js-vje7b_files/js-img1.jpg>probna slika 1          ..........////// ova slika ima path stazu za drugi direktorij a on se nalazi na serveru //////.......
<OPTION value=js-vje7b_files/js-img2.jpg>probna slika 2         ..........////// ova slika ima path stazu za drugi direktorij //////.......
<OPTION value=js-img3.gif>probna slika 3                            ..........////// ova slika se nalazi u istom direktoriju //////.......
</OPTION>
</SELECT>
</FORM>
</CENTER>