JavaScript - Događaji (events) :

 

NAZIV KADA IZVRŠAVA JS OBJEKTI NASTANKA PRIMJER POGLEDAJ
onBlur nastankom blur događaja (izlazak polja iz fokusa) select, text, textarea <INPUT TYPE="text" VALUE="" NAME="polje" onBlur="provjeri(this.value)"> onChange, onFocus
onChange nastankom change događaja (promjene vrijednosti polja) i izlaska polja iz fokusa select, text, textarea <INPUT TYPE="text" VALUE="" NAME="polje" onChange="provjeri(this.value)"> onBlur, onFocus
onClick nastankom click događaja (klik na objekt forme) button, checkbox, radio, link, reset, submit <INPUT TYPE="button" VALUE="Izračunaj" onClick="izracunaj(this.form)"> -
onFocus nastankom focus događaja (polje dođe u fokus, mišem ili tabulatorom) select, text, textarea <INPUT TYPE="textarea" VALUE="" NAME="polje" onFocus="provjeri()"> onBlur , onChange
onLoad nastankom load događaja (završetak učitavanja prozora ili svih okvira /frames/) window <BODY onLoad="window.alert('Dobrodošli!')"> onUnload
onMouseOver nastankom mouseOver događaja (kada miš prelazi preko objekta) link <INPUT TYPE="button" VALUE="Poziv Alerta" onMouseOver="window.status='Ispis u statusu...'; return true"> onClick
onSelect nastankom select događaja (izborom teksta u text ili textarea polju) text, textarea <INPUT TYPE="text" VALUE="" NAME="polje" onSelect="izaberi()"> -
onSubmit nastankom submit događaja ("submitom" forme) form form.onSubmit="return formData(this)" submit objekt i metodu
onUnload nastankom unload događaja (zatvaranja dokumenta) window <BODY onUnload="krajRada()"> onLoad