IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo - sadržaj tema
  Uvod u JavaScript
1 Načini ispisa
2 Kontrola prozora
2a Sintaxa
3 Kontrola događaja
3a Kontrola toka
4 Detekcija podataka
5 Efekti s podlogom
6 Efekti s tekstom
7 Efekti sa slikom
8 Razna rješenja
9 Rad s formama
10 Razni primjeri
   
 
AutoCAD tutoriali

-

-
 

Adsense sponzorJS - JAVA SCRIPT za početnike i neznalice - JAVA SCRIPT for dummies

JS - KONTROLA PROZORA

Search This Web Site

Adsense sponzor


OTVARANJE PROZORA I OBJEKTI UNUTAR NJEGA

Kontrolu otvaranja prozora možemo ostvariti na slijedeći način:

window.open("proba.htm", "naziv", "menubar=no, toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, scrollbars=yes, resizable=yes, copyhistory=no, width=400, height=100");

Unutar
window.open(...) imamo tri para navodnika (označio sam ih različitim bojama), unutar kojih se nalaze slijedeći podaci:

- unutar prvog para navodnika upisujemo link na .html stranicu koju želimo otvoriti (ili ostavimo prazno za blank);
- unutar drugog para navodnika upisujemo opcionalni naziv stranice (nije obavezno);
- unutar trećeg para navodnika upisujemo objekte browsera koje želimo uključiti (=yes) ili isključiti (=no), te definiramo veličinu novog prozora. Evo popisa nekih od tih objekata:

OBJEKT OBJAŠNJENJE
menubar - izbornik u browseru (File, Edit...)
toolbar - funkcijske ikonice u browseru
location - prozorčić za upis lokacije
directories - izbornik za direktorije
status - statusna traka (dolje)
scrollbars - klizači unutar prozora
resizable - mogućnost promjene veličine
copyhistory - praćenje kretanja (history)
width - širina prozora (u pixelima)
heigh - visina prozora (u pixelima)

Također, na raspolaganju nam stoji i određeni broj funkcija pomoću kojih možemo doznati neki podatak ili pak postaviti određeni parametar:

FUNKCIJA OBJAŠNJENJE
window.location - lokacija dokumenta
window.resizeTo(x,y) - povećaj prozor DO x,y
window.moveTo(x,y) - premjesti prozor NA x,y
window.resizeBy(x,y) - povećaj prozor ZA x,y pix.
setTimeout("funkcija()",50) - poziv funkcije nakon 50 ms
screen.height - visina prozora
screen.width - širina prozora
screen.availHeigh - preostala moguća visina
screen.availWidth - preostala moguća širina
href="javascript:funkcija()" - poziv funkcije kao linka

Da vidimo kako u praksi otvoriti prozor! Evo jednog jednostavnog primjera:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!--
    function
otvoriProzor() {
        window.open("","","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, scrollbars=no, width=400, height=100");
        return false;
    }
    -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
Ovo je primjer
<A HREF="" onClick = "return otvoriProzor()">otvaranja prozora.</A>
</BODY>
</HTML>

Dakle, u gornjem primjeru definirali smo funkciju otvoriProzor() koja otvara prozor veličine 400x100 pixela, bez toolbara, scrollbara, prozora za lokaciju i statusne trake...
Samu funkciju pozivamo sa onClick="return otvoriProzor()" unutar <A HREF=...> (onClick svojstvo se aktivira kada kliknemo mišem na dati link).

U prilogu js-vje2a.html imate izdvojen ovaj kod pa malo kombinirajte...


OTVARANJE PROZORA I ISPIS U NJEGA

Naravno, od samog otvaranja prozora i ne bi imali neke koristi ako u njega ne bi mogli nešto i upisati...
Podatke upisujemo naredbom:
document.write("...tekst ili html naredbe...");

Evo jednostavnog primjera otvaranja prozora i upisa u njega:

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    function
otvoriProzor() {
        noviProzor = window.open(""', ""', "toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, width=400, height=100");
        text = "
Prvi red teksta u novom prozoru.<BR><B>Drugi red teksta.</B><BR>Treći red..."
        noviProzor.document.write(text);
        return false;
    }
    -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
Ovo je primjer otvaranja
<A HREF="" onClick="return otvoriProzor()">prozora</A> i upis podataka u njega.
</BODY>
</HTML>

Kao što vidite, u gornjem primjeru smo željeni tekst (u kombinaciji s HTML kodom!) prvo stavili u varijablu text a potom smo ga ispisali funkcijom noviProzor.document.write(text)...

U prilogu js-vje2b.html imate izdvojen ovaj kod pa pokušajte sami nešto smisliti...


PRIMJER SLOŽENIJEG PROZORA

Tek smo na drugoj temi a onim što smo naučili već možemo napraviti i nešto nalik na CGI-BIN skriptu...
Evo jednog primjera u kojem možete vidjeti kako otvoriti složeniji prozor, prenositi parametre, itd:

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    var noviProzor;
    function
slozeniProzor(mojTekst, slikaPozadine, bojaTeksta, vrstaSlova, velicinaSlova) {
        var ime = prompt("Upiši svoje ime:", "xxx")
        noviProzor = window.open('', '', 'toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, scrollbars=yes, resizable=yes, copyhistory=no, width=400, height=200');
        text = "<HTML><HEAD><TITLE>Primjer SLOŽENOG prozora</TITLE></HEAD>";
        text +="<BODY BACKGROUND='" + slikaPozadine + ">";
        text +="<CENTER>";
        text +="<H1>Bok, " + ime + "</H1><HR>";
        text +="<FONT FACE='" + vrstaSlova + "'";
        text +=" SIZE='" + velicinaSlova + "'";
        text +=" COLOR='" + bojaTeksta + "'>";
        text += mojTekst
        text +="</CENTER></FONT>";
        text += "</BODY></HTML>";
        noviProzor.document.write(text);
        noviProzor.focus();
        noviProzor.document.close();
        return false;
    }
    -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
Primjer otvaranja
<A HREF="" onClick="return slozeniProzor('Tekst u novom prozoru...', 'js-bkgr1.jpg', '#000000', 'Times New Roman', 5)">složenijeg</A> prozora.<BR><BR>
</BODY>
</HTML>

U gornjem primjeru onClick poziva funkciju slozeniProzor() i prenosi joj slijedeće parametre (označene zelenom bojom), redom:

  • mojTekst - tekst koji će se pojaviti u novom prozoru
  • slikaPozadine - slika za podlogu novog prozora
  • bojaTeksta - boju teksta u novom prozoru
  • vrstaSlova - vrstu slova u novom prozoru
  • velicinaSlova - veličinu slova u novom prozoru

Nadalje, prompt upit u funkciji slozeniProzor() omogućava nam da od korisnika prihvatimo neki podatak i potom ga ispišemo u naš dokument.

U prilogu js-vje2c.html možete vidjeti kako funkcionira gornji primjer i pročitati objašnjenja...


PRIMJER UPISA IZ TEKSTUALNE DATOTEKE I ZATVARANJA PROZORA

Za kraj ove teme, evo još jednog korisnog primjera u kojem možete vidjeti kako u prozor učitati tekst iz neke datoteke i kako prozor možete "programski" zatvoriti:

<HTML>
<HEAD>
<title>DOPISNA ŠKOLA JavaScripta --- Vježba 2.d</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    function
zatvoriProzor() {
        mojProzor = this.window;
        mojProzor.close();
        return false;
    }
    function
otvoriProzor() {
        window.open("js-vje2d.txt", "", "toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scroolbars=yes, width=400, height=200")
        return false;
    }
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
Primjer otvaranja i zatvaranja prozora...<br><br>
<A HREF="" onClick="return
otvoriProzor()">Otvori novi prozor</A><BR><BR>
<A HREF="" onClick="return
zatvoriProzor()">Zatvori glavni prozor</A><BR><BR>
</BODY>
</HTML>

U prilogu js-vje2d.html imate gornji primjer, uz jednu zanimljivu dopunu...

 

Adsense sponzor


 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr