IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo - sadržaj tema
  Uvod u JavaScript
1 Načini ispisa
2 Kontrola prozora
2a Sintaxa
3 Kontrola događaja
3a Kontrola toka
4 Detekcija podataka
5 Efekti s podlogom
6 Efekti s tekstom
7 Efekti sa slikom
8 Razna rješenja
9 Rad s formama
10 Razni primjeri
11 Ključne riječi
12 Događaji
   
AutoCad tutoriali

Adsense sponzorJS - JAVA SCRIPT za početnike i neznalice - JAVA SCRIPT for dummies

JS - NAČIN ISPISA

Search This Web Site

Adsense sponzor


ISPIS U DOKUMENT

Što god mi radili i kako god se snalazili, kad-tad ćemo nešto morati i ispisati...
Zato i počinjemo od najjednostavnijeg ispisa! Principjelno, stvar je jednostavna:

Kod u HTML dokumentu Objašnjenje Rezultat
u browseru
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>

Primjer ispisa u dokument:<BR>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("
Modificirano:"+document.lastModified+"<BR>")
-->
</SCRIPT>

kraj primjera..

</BODY>
</HTML>
HTML iskazi

početak JavaScripta


upis u HTML...

kraj JavaScripta

Primjer ispisa u dokument:

Modificirano: 10/20/1999 23:44:38

kraj primjera...

... dakle, naredbom document.write(...) unutar JavaScripta možemo u dokument ispisati ne samo svoj tekst već i bilo koji drugi HTML kod.

U navedenom primjeru funkcija document.lastModified vraća datum i vrijeme zadnje izmene dokumenta dok se tekst i naredbe HTML-a stavljaju unutar navodnika. Funkcije JavaScripta i HTML iskazi međusobno se povezuju znakom plus (+).

Pogledajte prilog js-vje1a.html i poigrajte se s njim!


ISPIS U POLJE FORME

Nakon što smo učitali web stranicu, ponekad imamo potrebu da korisniku omogućimo nekakvu povratnu informaciju na istoj toj stranici...
Uzmimo za primjer da korisniku želimo dati mogućnost da izračuna zbroj dva broja. Evo primjera:

<HTML>
<HEAD>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
        function
izracunaj(nazivForme) {
            if (
confirm("Želite da izračunam taj izraz?"))  /* ako korisnik na upit odgovori s "Yes" */
                form.
rezultatPolje.value = eval(form.upisnoPolje.value) /* upis rezultata u polje forme */
            else
               
alert("Hvala, pokušajte slijedeći put!")   /* u suprotnom, daje ovu poruku... */
        }
    </SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
    <FORM>
        Upiši matematički izraz:
        <INPUT TYPE="text" NAME="
upisnoPolje" SIZE=15 >
        <INPUT TYPE="button" VALUE="Izracunaj"
onClick="izracunaj(this.form);return true;">
        <BR>
        Rezultat gornjeg izraza:
        <INPUT TYPE="text" NAME="
rezultatPolje" SIZE=15 >
        <BR>
    </FORM>
</BODY>
</HTML>

U gornjem primjeru funkcija JavaScripta označena je crvenom bojom a forma iz koje se ta funkcija poziva - zelenom bojom.
Ujedno imate priliku vidjeti kako definiramo funkciju (izracunaj) i kako u  praksi koristimo IF...ELSE strukturu.
Nadalje, CONFIRM predstavlja dijalog s upitom koji se javlja nakon klika na gumb "Izracunaj" a ALERT predstavlja dijalog za odgovor koji se javlja ukoliko u CONFIRM dijalogu odogovorimo negativno (sa "No").

Gornji kod rezultirao bi slijedećom formom i poljima:


Upiši matematički izraz:
                                            
Rezultat gornjeg izraza:
  

         U prilogu js-vje1b.html imate izdvojen ovaj kod pa malo kombinirajte...


ISPIS U STATUSNU LINIJU

Statusna linija predstavlja lijevi dio područja u dnu browsera u kojem vidimo informacije o URL nekog linka i slično.
Obzirom da je statusna linija objekt browsera, i sa njom možemo upravljati, odnosno u nju upisivati podatke.
U donjem primjeru istovremeno ispisujemo podatke i u statusnu traku i u polje forme:

<HTML>
<HEAD>
    <SCRIPT language="JavaScript">
        <!--
        function
ispisi(tekst, forma) {
           window.status = tekst;
     /* ispis u statusnu traku */
           forma.ispisnoPolje.value = tekst;  
   /* ispis u polje forme */
          
setTimeout("obrisi()",5000);      /* poziv funkcije "obrisi" nakon 5 sec */
        }
        function
obrisi() {
           window.status="";   
   /*briše ispis u statusnoj traci */
           mojaForma.
ispisnoPolje.value = "";     /*briše ispis u polju forme */
          
alert("Prošlo je 5 sekundi i tekst je obrisan\niz statusne trake i polja forme!");
                                   
                  /* parametar \n određuje prijelaz u novi red! */
        }
        // -->
    </SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
    <FORM NAME="mojaForma">
        <INPUT TYPE="button" VALUE="Ispis u statusnu traku i polje forme"
onClick="ispisi('Dobar dan!',this.form);return true;">
        <INPUT TYPE="text" NAME="
ispisnoPolje" SIZE=15 >
    </FORM>
</BODY>
</HTML>

Dakle, naredbom window.status = "..." ispisujemo podatak u statusnu traku.
Funkcijom setTimeout("obrisi()",5000) zadržavamo daljnje izvršenje za 5 sekundi, nakon čega se poziva funkcija obrisi().

U prilogu js-vje1c.html imate izdvojen ovaj kod pa se pozabavite s njim!


ALERT, PROMPT, CONFIRM

Kako smo ALERT i CONFIRM već prikazali u prethodnim primjerima, vjerojatno ste zaključili kako nam oni služe za dijalog s korisnikom, u smislu da korisniku u posebnom dijalogu (izvan web stranice) damo nekakvu obavijest.
Ako od korisnika (izvan polja forme na web stranici) želimo prihvatiti neki podatak, tada možemo koristiti PROMPT.
U donjem primjeru zastupljena su sva tri navedena objekta, pa ih možete isprobati:

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
    <FORM>
        Primjer poziva različitih vrsta dijaloga:<br>
        <INPUT TYPE="button" VALUE="
Dijalog PROMPT!"
              
ONCLICK="prompt('Ovo je dijalog PROMPT!\nUpišite svoje ime:')">
        <INPUT TYPE="button" VALUE="
Dijalog ALERT!"
              
ONCLICK="alert('Ovo je dijalog ALERT!')">
        <INPUT TYPE="button" VALUE="
Dijalog CONFIRM!"
              
ONCLICK="confirm('Ovo je dijalog CONFIRM!\nŽelite nastaviti?')">
        <BR>
    </FORM>
</BODY>
</HTML>

Primjer poziva različitih vrsta dijaloga:

   
   

U prilogu js-vje1d.html imate izdvojen ovaj kod kako bi mogli eksperimentirati!

Adsense sponzor


 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr