HOME

  POČETNA
Network XP-VISTA
   
   
AutoCad tutoriali

-

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VLSM and Subnetting
(raspodjela IP adresa u LAN mreži)
Search This Web Site

Adsense sponzor


 
Za primjer pogledajte sliku 1. (oktet-Byte) i bilo bi poželjno da je upamtite. Na slici vidite tablicu u kojoj je raspoređeno osam bitova koji imaju svoju poziciju u jednom oktetu. Ovi bitovi mogu biti jedinica (1) ili nula (0). O tom stanju zavisi i rezultat. Ako je nula onda je i rezultat nula , ako je jedinica onda je rezultat težinska vrijednost tog bita. No da ne dužim pogledajte literaturu na internetu o brojevnim sustavima a bazirajte se na BINARNI sustav. BROJEVNI SUSTAVI

Slika 1.
Binary binarni borrowed bits and subnet-mask
 

U ovom dijelu teksta pojasnit ću samo prva tri reda slike (poziciju, potenciju ili exponent i težinsku vrijednost) Slika 1. prikazuje TEŽINSKE VRIJEDNOSTI  svakog bita tj. njegove pozicije u OKTETU.

S obzirom da je za binarni sustav baza broj 2, isti potencijom (exponent) daje rezultat težinske vrijednosti.

Pa tako uočite da prvi bit (gledajući s desna označeno zelenom bojom) baza binarnog sustava broj 2 je potenciran na 0 (2^0) pa je rezultat težinska vrijednost broj 1, a isto tako bit na poziciji broj 6 ima potenciranu bazu broj 2 na broj 5 (2^5) pa je rezultat težinska vrijednost (value) broj 32.

Uočite da se težinske vrijednosti smanjuju ili povećavaju za duplo. Ostale dijelove ove slike pojasnit će u daljnjem tekstu. (Poželjno je upamtiti ovu sliku) a potenciranje broja 2 na neki od navedenih (0-7), trebalo bi znati napamet (na slici gledajte brojeve obojane LILA i PLAVOM bojom).
 

Adsense sponzor2^0 = 1
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 =
32
2^6 = 64
2^7 = 128

Netko će se zapitati, čemu bitovi i zbog čega se uopće upotrebljava VLSM i subnetiranje ?

Pokušat ću pojasniti laički na slijedeći način. Svjesni smo da je sve više korisnika interneta a time i sve veća potreba za IP adresama. Svako računalo koje se priključi na Internet ima svoju IP adresu, bilo da je fiksna ili promjenjiva. Pokazalo se da sadašnji predviđeni broj IP adresa (IPv4) neće biti dovoljan za budućnost Interneta pa će u budućnosti vjerojatno biti IPv6.
(Ako Vas zanima više prosurfajte internetom) Internet se sastoji od više mreža koje su međusobno povezane određenim uređajima. Svaka od tih mreža identificirana je nekom IP adresom a podmreže u toj mreži opet imaju svoju IP adresu pa tako redom.

I vi samim spajanjem na Internet imate dodijeljenu javnu (public) IP adresu koju Vam je dodijelio ISP (Internet Service Provider) preko kojega se spajate na Internet. Naravno ako imate lokalnu mrežu – LAN (Local Area Network) sva računala u toj Vašoj mreži imaju određenu IP adresu, bilo da ste je postavili fiksno ili da je računalo dobiva preko DHCP servera. Da nema tih IP adresa (a uz njih i MAC adresa) računala ne bi mogla komunicirati međusobno, tj. ne bi ste mogli dijeliti podatke (sharing) u mreži ili se pak igrati na dva ili više računala. Idemo na slijedeću stranicu tutorijala

 Back Next

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana