HOME

   
Network XP-VISTA
Network 7 - XP
   
Instalacija lokalnog printera
   
Sharing između dvije različite Workgroup
   
reklama 1

 

 

 

 

 

 
Kako dodati šerani printer u Windows 7
(instalacija printera na Win 7)
Search This Web Site

Adsense sponzor


 

Ako ste kreirali Home Network između više računala a uz to različitih Windowsa i šerali printer na nekom računalu u mreži sa Windows XP-om ( pogledajte shemu mreže na linku ) a ne znate kako ga dodati u Windows 7 pratite ovaj tutorial

Kliknite ne Start => Devices and Printers ( ili Start => Control Panel => Hardware and Sound => Devices and printers )

Add printer on Windows 7

Adsense sponzorNa novo-otvorenom prozoru uočite sve što imate instalirano pod Devices i Printers. Idemo dodati printer koji se nalazi priključen na drugo računalo u mreži. U ovom slučaju to je računalo Windows XP i na njega je instaliran printer ML-2150 koji je također šeran.
Kliknite na gumb "Add a printer"

Adsense sponzor
Pojavljuje Vam se Wizard  i na njemu uočite dvije opcije dodavanja printera. Prva je dodavanje printera koji je priključen na samo računalo na kojem je instaliran Windows 7 a druga opcija je dodavanje printera koji je instaliran kao Network ( mrežni ) printer ili je eventualno priključen na neko drugo računalo koje se nalazi u mreži.
Izaberite opciju za dodavanje printera koji je priključen na drugo računalo. Kliknite na gumb NEXT.

Adsense sponzorZa nastavak tutorijala idemo na slijedeću stranicu
 

. Next