Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   
   

.

TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

9. Provjera mreže i konekcija

Search This Web Site


Kad smo postavili IP adrese , izvršili Sharing (Dijeljenje) mapa trebamo provjeriti kako funkcioniraju konekcije i vide li se računala međusobno.

To ćemo uraditi pomoću naredbe  ping iz DOS  (CMD) prozora.

Što je ping?

Da ne objašnjavam ukratko samo: pomoću ove naredbe možemo saznati mogu li paketi sa računala sa kojeg pingamo neku IP adresu doći do njega i vratiti se. Ako svi paketi uspješno odu i vrate se bez izgubljenih zanči da nam konekcija uspješno funkcionira između ta dva računala (IP adrese).

Ping sa Računala br. 1 ( Windows XP SP2)

START => RUN (Pokreni) => upišimo CMD
Otvorio nam se DOS  prozor, na kojem upišemo slijedeće naredbe

ping 192.168.1.1 (za provjeru konekcije prema Ruteru)  
ping 192.168.1.3
(za provjeru konekcije prema Računalu 2 – Windows XP SP2)
ping 192.168.1.4
(za provjeru konekcije prema Računalu 3 – Windows 98 SE)
ping 192.168.1.5
(za provjeru konekcije prema Računalu 4 – Windows Vista)

Na svakoj od ovih naredbi kao rezultat trebamo dobiti uspješan prolaz bez izgubljenih paketa (Lost packet). To bi trebalo izgledati ovako u DOS prozoru

PING, provjera konekcije u LAN mreži

Ping sa Računala br. 2 ( Windows XP SP2)

START => RUN (Pokreni) => upišimo CMD
Otvorio nam se DOS  prozor, na kojem upišemo slijedeće naredbe

ping 192.168.1.1 (za provjeru konekcije prema Ruteru)  
ping 192.168.1.2
(za provjeru konekcije prema Računalu 1 – Windows XP SP2)
ping 192.168.1.4
(za provjeru konekcije prema Računalu 3 – Windows 98 SE)
ping 192.168.1.5
(za provjeru konekcije prema Računalu 4 – Windows Vista)

Adsense sponzorNa svakoj od ovih naredbi kao rezultat trebamo dobiti uspješan prolaz bez izgubljenih paketa (Lost packet). To bi trebalo izgledati ovako u DOS prozoru

ping router

Adsense sponzor
Ping sa Računala br. 3 ( Windows 98 SE)

Ping na Računalu br. 3 sa Windows 98 SE je na slijedeći način.

Start => Programs => Accessories => MS Dos Prompt

Naravno opet upišemo naredbe za pinganje

ping 192.168.1.1 (za provjeru konekcije prema Ruteru)  
ping 192.168.1.2
(za provjeru konekcije prema Računalu 1 – Windows XP SP2)
ping 192.168.1.3
(za provjeru konekcije prema Računalu 2 – Windows XP SP2)
ping 192.168.1.5
(za provjeru konekcije prema Računalu 4 – Windows Vista)

Na svakoj od ovih naredbi kao rezultat trebamo dobiti uspješan prolaz bez izgubljenih paketa (Lost packet). To bi trebalo izgledati ovako u DOS prozoru

Ping sa Računala br. 4 ( Windows Vista)

Ping na računalu br. 4 sa OS Windows Vista je na slijedeći način.

START => All Programs => Accessories => Run => upišemo CMD => Enter

Sada kada smo otvorili DOS prozor, ostatak je isti kao na prethodnim računalima.

ping 192.168.1.1 (za provjeru konekcije prema Ruteru)  
ping 192.168.1.2
(za provjeru konekcije prema Računalu 1 – Windows XP SP2)
ping 192.168.1.3
(za provjeru konekcije prema Računalu 2 – Windows XP SP2)
ping 192.168.1.4
(za provjeru konekcije prema Računalu 3 – Windows 98 SE)

ping router - 192.168.1.1NAPOMENA: broj pod oznakom TTL je u ovom slučaju 64 ali kada pingate npr. neko računalo (IP adresu dotičnog računala) može biti 128 …

Sve konekcije su uspješne i možemo krenuti na pregled dijeljenih mapa na svakom računalu kao i na probu pristupanja dotičnim računalima u dijeljene mape (foldere). Kliknite na slijedeći link u izborniku.

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana