Adsense sponzor   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   
   

.

TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

8. File Sharing na Windows Vista

Search This Web Site


Dijeljenje (File Sharing ) mapa na Windows Vista slično je kao i na Windows XP-u.

No ipak ću korak po korak za one koji to nisu do sada radili. Kao prvo idemo kreirati mapu na particiji C:\ u root (korijenski direktorij/folder) Prvo ćemo otvoriti mapu Computer. Dvoklik na ikonu na desktopu.

Potom nam se otvara prozor sa prikazom naših kreiranih particija na HDD-u. Dvoklik na particiju u kojoj ćemo kreirati mapu koju ćemo dijeliti sa ostalim korisnicima u mreži i radnoj grupi COCO.

Kada otvorimo mapu cijele particije kreiramo novu particiju pod nazivom koji želimo. Ja sam kreirao Temp.

Kako se kreira nova mapa ?

Za one koji još to ne znaju ;-)

Klik DTM na prazan prostor ispod već kreiranih mapa pa na New => Folder => upišemo naziv mape i pritisnemo Enter

Da bi mogli vršiti dijeljenje File Sharing (datoteka/mapa) moramo uključiti opcije za dijeljenje Sharing. START => Control Panel => klik na ikonu Network and Sharing Center

Nakon otvaranja prozora Network and Sharing Center imamo aktivnu samo Network Discovery opciju.

sharing on windows Vista

Ovdje je obavezno uključiti opciju  File Sharing a ostale opcije prema želji. Da bi uključili opciju File Sharing kliknite na strelicu u desnom dijelu opcije sa vrhom prema dolje a potom čekirajte Turn On File Sharing => Apply.

Ovu radnju isto ponovite i za Printer, Public Folder ako želite. Ako Vam se pojavio UAC prozor nastavite po uputama (Continue)  

Sada imate ovu situaciju.

turn on file sharing on Windows Vista

Nakon klika na gumb Apply aktivirali smo opciju File Sharingšto nam se indicira kružićem zelene boje.

Uočite na gornjoj slici da možete promijeniti naziv Network u naziv Workgroup (Radne grupe koju ste kreirali) klikom na opciju-naredbu Customize a također postaviti mrežu pod Private Network. Ja sam dao naziv COCO

Ja sam aktivirao sve opcije kao na slici dolje a uz to promjenio naziv Network u COCO.

Kada smo uključili opciju File Sharing, (i ostale po želji) vratimo se u mapu Computer => Temp i DTM na naziv  kreirane mape a potom klik na naredbu Properties.

kako izvršiti Sharing foldera ili mape na Windows Vista

Na gornjoj slici također imate gornju opciju Share  u kojoj možete odabrati popis korisnika "Choose People to Share With" koji će moći pristupati dijeljenoj mapi, ova opcija se koristi kada smo već izvršili Sharing mape. Idemo kliknuti na Properties. Na novootvorenom prozoru Temp Properties odaberemo karticu Sharing i na njoj kliknemo na gumb Share

Otvara nam se novi prozor pod nazivom File Sharing na kom trebamo odabrati korisnike mreže (računala) koja će moći pristupati ovoj mapi, kao i njihove ovlasti.

Sada bi Vam se eventualno trebao pojaviti UAC prozor ali meni nije jer sam ga isključio.

Nakon toga otvara Vam se novi prozor u kojem Vas obavještava da ste izvršili dijeljenje (sharing) mape pod tim i tim nazivom. Kliknite na Done

Nakon toga vraćate se u prozor Temp Properties

Na ovom prozoru klikom na gumb Advance Sharing možete postaviti dozvole ( permission) za pojedine korisnike. Postavljanje dozvola nije tema ovog tutoriala, ali ako Vas zanima kako se postavljaju dozvole (permission) pogledajte također link http://ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=105 . Ovaj link prikazuje postavljanje dozvola ( permission) u Windows XP ali to je slično.

Ukratko ću probati pojasniti korake za Windows Vistu.

POSTAVLJANJE PERMISSIONS U WINDOWS VISTA

Nakon klika na gumb Advanced otvara se opet onaj dosadni UAC prozor. Nakon njega otvara Vam se prozor pod nazivom Advance Sharing na kojem trebate kliknuti na gumb Permission

Nakon toga otvara Vam se prozor pod nazivom Permissions for Temp. Na njemu selektirate svakog usera ili grupu posebno a u polju "Permission for ? ( zavisno kojeg usera ste selektirali) odredite opcije dozvola koje želite. Allow znači DOZVOLI a Deny  znači ZABRANI.

U koliko želite ukloniti nekog usera potrebno ga je selektirati a potom kliknuti na gumb  Remove. Ako želite nekog usera dodati kliknite na gumb  Add.

Kada ste kliknuli na gumb Add, otvara vam se novi prozor pod nazivom Select Users or Groups

Na ovom prozoru kliknite na gumb Advanced za novi prozor.

Također ovdje možete odabrati Locations i na njemu locirati grupu računala. Postoji mogućnost da u ovoj radnji vidite samo Vista računalo.

AKO ŽELITE probajte:

U Group Policy (Start => Run => gpedit.msc )

Kada otvorite Group Policy pronađite access this computer from network (Computer Configuration => Windows Settings => Security Settings => Local Policies => User Right Assignment / access this computer from network.

Ovdje također možete postaviti dozvole ( permission). Vratimo se na naš gumb Advanced. Nakon klika na njega otvara vam se slijedeći prozor istog naziva kao i prethodni.

Na njemu kliknite na gumb Find Now da pronađete usera kojeg ćete dodati na listu a koji će moći pristupiti dijeljenoj mapi. Potom klik na gumb OK

 

Sada nam se otvorio novi prozor kao ovaj na slici ispod na kojem kliknemo na gumb Check Name za provjeru imena a potom gumb OK.

Sada se vraćamo u naš startni prozor na kojem čekiramo opcije za ovlasti

Adsense sponzorAko želimo dodati novog usera opet sve ispočetka.

NAPOMENA: Možda nisam sve detaljno objasnio ali se nadam da ćete se snaći ako imate želju odraditi ove korake (uz to pretražite Internet za detaljnije korake postavljanja permission na nekom folderu (mapi)

I to bi bilo to ( postavili smo usere koji mogu pristupati ovoj mapi i dozvole za njih, što uopće oni mogu kada pristupe mapi.
Ako želite na kartici Security možete za svakog usera dodati sigurnosne postavke kao na slici ispod.

Adsense sponzor


U koliko Vam ne uspije ispravno podešavanje pristupa Visti sa ostalih računala koja su u mreži ( Windows XP) pogledajte objašnjenja na OVOM linku

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana