Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   
   

.

TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

7. Sharing Network na Windows 98 SE

Search This Web Site

Adsense sponzor 
Dijeljenje mapa (foldera) na računalu koje na sebi ima instaliran OS Windows 98 SE vrši se na slijedeći način.

Klik DTM na ikonu na desktopu Network Neighborhood a potom klik na gumb File and Printer Sharing. Otvara Vam se novi prozor s nazivom File and Printer Sharing na kojem trebate uključiti (čekirati-štiklirati) opciju "I want to be able to give other access to my files". Potom klik na gumb OK da bi smo postavili dozvolu za pristup našem računalu.

U koliko Vas traži CD sa instalacijom Windows 98, umetnite ga u CD-Rom i slijedite upute.

Nakon toga restartajte računalo.

Nakon restarta računala otvorite ponovno dijalog prozor TCP/IP Properties  i pogledajte na kartici Bindings je li Vam opcija File and Printer Sharing for Microsoft Networks uključena (čekirana iliti štiklirana ;-)

sharing na Windows 98  

 

Nadalje idemo jednu mapo postaviti za dijeljenje (sharing) sa ostalim računalima (možemo i cijelu particiju C: ali to zavisi o Vašim potrebama i željama)

Kreirao sam na C:\ u rootu mapu (folder) Temp_W08 (sada tek vidim grešku (htio sam je imenovati Temp_W98 , no nema veze, kriva brzina pisanja ;-)

Dvoklik na ikonu My Computer i otvara nam se root C: particije diska. Potom Kreiramo mapu a potom DTM (Desni Klik Mišem) na istu i otvara nama se prozor pod nazivom Temp_W08 Properties .

Odaberemo karticu Sharing a potom na istoj čekiramo opciju Shared As, naziv ostavimo isti a u zoni Access Type čekiramo opciju za ovlasti po želji.

Potom klik na Apply, pa OK.

Kako ćemo prepoznati jesmo li dobro odradili i je li neka mapa dijeljena sa ostalima u mreži.

Na ikoni mape pojavila se slika ruke kao u primjeru na slici ispod.

.

Sada smo odredili postavke dijeljenja mape (sharing foldera) i dozvolili ostalim korisnicima na mreži da pristupaju ovoj mapi.

Ovim smo završili ovaj korak na računalu sa instaliranim Windows 98SE.

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana