Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   
   

.

TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

6. Sharing na Windows XP2

Search This Web Site


Dijeljenje mapa (foldera) na računalu koje na sebi ima instaliran OS Windows XP SP2 vrši se na slijedeći način.

Idemo prvo ISKLJUČITI opciju Use simple file sharing (Recomended) / Koristi jednostavno zajedničko korištenje (preporučeno) da bi dobili karticu Security. Vodite računa da bi imali uopće mogućnost kartice Security, Windows XP SP2 mora biti instaliran na particuju HDD-a koja je formatirana kao NTFS. Za više detalja pogledajte link http://ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=105  na kojem odmah možete saznati  kako se postavljaju Dozvole (Permissions ) na Windows XP SP2.

Use simple file sharing

Da bi isključili navedene opcije kliknite na ikonu My Computer (Moje računalo) ili My Documents (Moji dokumenti ) => Tools (Alati) => Folder Options (Odrednice mape) i isključite navedenu opciju.

Kreirajte mapu na particiji koju želite. Ja sam kreirao na C:\ u root mapu Temp_XP2

Sada možemo započeti Sharing  (dijeljenje) mape. Klik na mapu a potom naredbu u lijevom oknu Share This Folder  ili DTM  na dotični folder (mapu) pa na Sharing and Security.

Sada nam se otvorio prozor sa naslovom Temp_XP2 Properties (Temp_XP2 Svojstva), odaberimo karticu Sharing na kojeoj trebamo uključiti (čekirati) opciju Share This Folder  a potom kliknuti na Apply => OK

U koliko želimo postaviti Permissions iste možemo na dotičnom gumbu a za detalje pogledajte link  http://ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=105

Sada smo izvršili Sharing (dijeljene) dotične mape što izgleda kao na slici ispod

Adsense sponzor
Time smo završili radnje za dijeljenje i postavke Permissions  na dotičnoj mapi (Naravno ako želite, a ne morate jer će se moći pristupati i bez dodatnih postavki)
U koliko ne možete pristupiti određenim folderima na pojedinom računalu tada UKLJUČITE "Simple file sharing" (Koristi jednostavno zajedničko korištenje (preporučeno)) i izvršite Sharing foldera a nakon prvog pristupa isključite "Simple file sharing" i provjerite u permissions ima li Everyone uključene sve tri opcije.

Nakon uključenja "Simple file sharing"  imate ovakvu situaciju prilikom sheranja nekog foldera. Potvrdite obe opcije a ako Vam se pojavi novi prozor potvrdite odabranu opciju (za sve foldere i subfoldere). 

Za više detalja pogledajte link Umrežite dva računala pomoću LAN kabla
Tako uradite na svakom računalu (XP i Vista) ako ne možete podesiti šering

Adsense sponzorAdsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana